aresztowano YouTube-erkę

@miikia7 youtu.be #rasizm

zachęcała do mordowania białych i policjantów