Budowa wyspy Wallasea w Wielkiej Brytanii. Podwyższamy poziom Wykopu, polecam.

W Wielkiej Brytanii realizowany jest projekt inżynierski na niespotykaną dotychczas w Europie skalę. Od 2012 r. w ramach projektu pn. Wallasea Island Wild Coast budowany jest największy stworzony przez człowieka rezerwat przyrody. Urobek transportowany jest z budowy londyńskiego metra (Crossrail).