Windows 10 przesyła kopię klucza odzyskiwania BiLocker na serwer Microsoft.

Windows 10 przesyła kopię klucza odzyskiwania BiLocker na serwer Microsoft.

Oczywiście wszystko odbywa się bez wiedzy użytkownika, podczas pierwszego logowania na konto Microsoft i nie można temu zapobiec.