500 zł jednak nie dla każdego rodzica? Minister finansów ma sporo uwag do...

500 zł jednak nie dla każdego rodzica? Minister finansów ma sporo uwag do...

500 złotych jednak nie dla wszystkich rodziców? Kryterium dochodowe może trafić do projektu 'Rodzina 500+' - tego oczekuje Paweł Szałamacha, minister finansów.