"To nie są próby ataków, to normalne, brutalne ataki na kobiety"

"To nie są próby ataków, to normalne, brutalne ataki na kobiety"

@darosoldier telewizjarepublika.pl #imigranci #bezpieczenstwo #niemcy #absurd

Po wydarzeniach, do których doszło w sylwestrową noc, przedstawiciele rządu uspakajali społeczeństwo, twierdząc, że nie wszyscy imigranci są źli. – Używany jest również argument ekonomiczny, mówi się ludziom, że bez napływu emigrantów nie będzie zwrostu demograficznego ani przyrostu gospodarczego