Reddit stworzył książkę z najlepszymi AMA serwisu

Reddit stworzył książkę z najlepszymi AMA serwisu

Pierwsza strona internetu najwyraźniej wciąż wierzy w stare dobre drukowane publikacje.