•  

    pokaż komentarz

    Dotychczas prawo do uśmierzania bólu wynikające wprost z przepisów mieli jedynie pacjenci chorzy terminalnie. To, czy lekarz pochyli się nad cierpieniem pozostałych, zależało wyłącznie od jego empatii oraz wytycznych szefostwa placówki.

    WTF, rok 2016 a tu takie kwiatki - i my niby uważamy się za rozwinięty cywilizacyjnie gatunek?