Orange Polska bez zgody i wiedzy klienta rozpowszechnia pełne dane osobowe!

Orange Polska bez zgody i wiedzy klienta rozpowszechnia pełne dane osobowe!

Orange Polska S.A. rozsyła dane osobowe swoich klientów, innym klientom na adres mailowy. Pytanie - ile danych osobowych wyciekło? W danych są: imię, nazwisko, nr i seria dowodu, adres, PESEL, nr telefonu, numer abonenta, numer umowy, kod SUPERPIN

1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 następna