Przeglądasz archiwalną wersję znaleziska.

Polityka miłości

@login2112 youtube.com #polityka #milosci

Tak wygląda polityka miłości w wykonaniu Partii i jej zwolenników