•  

  pokaż komentarz

  Jeszcze kilka lat i na serio się okaże że na naszych ziemiach istniała potężna cywylizacja o której informacje zostały wymazane.
  Nie takie Atlantydy już znikały w tajemniczych okolicznościach. To samo mogło spotkać imperium Lechitów ᕦ(òóˇ)ᕤ

  •  

   pokaż komentarz

   @worldmaster imperium Lechitów w którym szczególną czcią otaczano cebulę

  •  

   pokaż komentarz

   @sorbiq:
   @worldmaster nie miał na myśli twoich przodków ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  
   J......y

   -41

   pokaż komentarz

   To samo mogło spotkać imperium Lechitów ᕦ(òóˇ)ᕤ

   @worldmaster: dokładnie! Polan stronk!

  •  
   J...s via Android

   +22

   pokaż komentarz

   @sorbiq Mylisz się.Cebula od zawsze była godłem imperium twoich przodków- żydów chazarskich. Jedli ją ze skąpstwa.Nawet jak dostali się do Polski to byli znani z uwielbienia dla cebuli np. taki cebularz lubelski czyli ulubiona przekąska lubelskich żydów, również przez nich wymyślona.

  •  

   pokaż komentarz

   Jeszcze kilka lat i na serio się okaże że na naszych ziemiach istniała potężna cywylizacja o której informacje zostały wymazane.
   Nie takie Atlantydy już znikały w tajemniczych okolicznościach. To samo mogło spotkać imperium Lechitów ᕦ(òóˇ)ᕤ


   @worldmaster: W ciągu tysiącleci istnienia rozwiniętych kultur na terenie prehistorycznej i protohistorycznej Europy Środkowej istniało wile rozwiniętych kultur, które w swoim apogeum osiągały ogromny obszar i pozostawiły po sobie imponujące szczątki. Tylko, że te kultury upadały ustępując miejsca innym. Zwykle miało to związek z migracjami ludów, wojnami i pandemiami. Ponieważ przed średniowieczem te wydarzenia zdarzały się regularnie, a populacja na omawianych terenach była niewielka i rozproszona, w prawie każdym przypadku trudno mówić o kontinuum kulturowym. Nowe kultury przyniesione przez nowe ludy zastępowały starsze kultury i starsze ludy, zwykle asymilując je do tego stopnia, że charakterystyczne elementy poprzednich cywilizacji zupełnie zanikały. Dlatego nie można powiedzieć, że kultury scytyjskie były przodkami pierwszych poświadczonych kultur słowiańskich, np. kultury kijowskiej.
   Elementy scytyjskie w znaleziskach okresu słowiańskiego po prostu nie występują. Np. charakterystyczne złote elementy scytyjskiego rzędu końskiego z VII w. p.n.e. nie są znajdowane po zasiedleniu hiatusu osadniczego w Polsce przez Słowian w VI w., ale także i wcześniej, w germańskich i celtyckich kulturach występujących w tysiącleciu oddzielającym zasiedlenie terenów południowej Polski przez kultury identyfikowane ze Scytami i Słowianami. Inna jest ornamentyka, inne obrzędy pogrzebowe, inne wyposażenie grobów.
   Nie można powiedzieć o żadnym współczesnym narodzie, lub grupie etnicznej, by były kontynuatorem cywilizacji Scytów, bo ta przeminęła dwa tysiące lat temu pod naporem najeźdźców i nie zostawiła większego wpływu na przeszłe pokolenia.

  •  

   pokaż komentarz

   @worldmaster takie Atlantydy to sobie mozna kupić sami dobrze wiecie gdzie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Breaux: Na pewno?

   Perspektywę dla badań daje antropologia sztuk walki w ujęciu transdyscyplinarnym. Sprawdzenie hipotez i logiczne uzasadnienie stwierdzeń wyjaśniających zostało poparte wynikami badań z zakresu genetyki, językoznawstwa, antropologii kulturowej, historii powszechnej starożytnej i średniowiecznej, oraz hoplologii. Cel. Autorzy stawiają pytania o Prasłowian, Scytów i Sarmatów, o ich sztukę wojenną oraz ich relacje do dzisiejszych Lechitów. Stawiają hipotezę: Jeżeli Scytowie, Ariowie i Słowianie wyszli z jednego genetycznego pnia (nosicieli R1a1), to dzisiejsi Słowianie, zwłaszcza Zachodni i Wschodni, są ich potomkami, a pokrewieństwo nie ogranicza się do jedynie biologicznego. Wyniki poszukiwań. Scytowie i Sarmaci (prawdopodobni nosiciele haplogroupy R1a1) wnieśli wielki wkład w rozwój sztuki wojennej. Dotyczy to zwłaszcza użycia jazdy konnej i taktycznego wykorzystania konnicy, oraz łucznictwa. Ich etos wojowników został zachowany w legendach, symbolice i tradycji polskiej (lechickiej) szlachty. Pozostały też geny, świadczące o obecności przodków Słowian w Europie środkowej od ok. 2700 BC. Języki Ariów i Scytów były blisko pokrewne do języków słowiańskich, jako prasłowiańskie. Dodatkowym dowodem pokrewieństwa może być podobieństwo ikonografii polskich herbów szlacheckich do ornamentyki scytyjskiej. Wnioski. Genealogia wyprowadzona na podstawie obecności poszczególnych haplogrup w chromosomie Y wskazuje na brak obcych wpływów genetycznych, co sugeruje autochtoniczność Słowian na ziemiach między Odrą a Dnieprem, Bałtykiem a Karpatami. Pierwotni Scytowie byli prawdopodobnie nosicielami haplogrupy R1a, z najczęściej reprezentowanymi podgrupami R1a1a2 (powstała w konsekwencji mutacji Z93) i R1a1a1 (powstała w rezultacie pojawienia się mutacji M417). Bezpośredni lub pośredni potomkowie pierwotnych Scytów i Sarmatów, czyli Prasłowian (określenie umowne), to zwłaszcza Polacy (charakteryzujący się największą koncentracją haplogrupy R1a1a1) i inni Słowianie Zachodni (dzisiejsi Łużyczanie, Słowacy).

   Na pewno

  •  

   pokaż komentarz

   @NooB1980: Tezy zupełnie odbiegające od dzisiejszego konsensusu. Tezy od podobieństwie językowym są naciągane, bo tak naprawdę języki słowiańskie nie są bardziej podobne do języków irańskich niż inne języki satem. Podobieństwa są dość powierzchowne i mniejsze niż w językach bałtyjskich, które ze względu na swój konserwatyzm zachowały więcej pozostałości języka praindeoeuropejskiego niż każda inna rodzina językowa w Europie. Języki scytyjskie i słowiańskie miały wspólnego przodka mniej więcej w tym samym czasie, co języki germańskie i scytyjskie, więc nie jest to świadectwo jakiegoś ścisłego pokrewieństwa.

   Ich etos wojowników został zachowany w legendach, symbolice i tradycji polskiej (lechickiej) szlachty.
   Nie został zachowany, bo pojawił się w XVII wieku. Był zainspirowany introdukcją dzieł Tacyta w Polsce i jego opisem starożytnych ludów. Nie ma o sarmatyzmie wzmianki w żadnym wcześniejszym źródle polskim. Zastanawiam się jakie legendy i symbolika miałyby mieć udowodnione pochodzenie scytyjskie, skoro mitologi i wierzeń scytyjskich nie znamy niemal wcale. Tylko ze skąpych przekazów Greckich i interpretacji stanowisk rytualnych, więc w sumie wierzenia scytyjskie są tak samo źle udokumentowane jak słowiańskie.

   Dotyczy to zwłaszcza użycia jazdy konnej i taktycznego wykorzystania konnicy, oraz łucznictwa.
   Tak, a Słowianie których znamy z opisów Bizantyjskich z VI i VII wieku nie używali konnicy i wysublimowanych taktyk wojskowych. W przeciwieństwie do Bułgarów, którzy są z pochodzenia tureckim ludem stepowym.

   Pierwotni Scytowie byli prawdopodobnie nosicielami haplogrupy R1a, z najczęściej reprezentowanymi podgrupami R1a1a2 (powstała w konsekwencji mutacji Z93) i R1a1a1 (powstała w rezultacie pojawienia się mutacji M417). Bezpośredni lub pośredni potomkowie pierwotnych Scytów i Sarmatów, czyli Prasłowian (określenie umowne), to zwłaszcza Polacy (charakteryzujący się największą koncentracją haplogrupy R1a1a1) i inni Słowianie Zachodni (dzisiejsi Łużyczanie, Słowacy).
   Nie byłbym taki pewny, skoro większość z kilkudziesięciu szczątków z grobów kultur scytyjskich, którym sekcjonowano DNA w ostatnich latach posiadały inne haplogrupy, głównie G, J1, J2 oraz I. R1a nie jest tu w większości:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Scythians#MtDna_and_y_DNA_studies

   In a study conducted in 2014 by VV Ilyinskyon on bone fragments from 10 Alanic burials on the Don River, DNA could be abstracted from a total of 7. 4 of them turned out as belonging to yDNA Haplogroup G2 and 6 of them had mtDNA I.[55]

   In 2015 the Institute of Archaeology in Moscow conducted researches on various Sarmatian-Alan and Saltovo-Mayaki culture Kurgan burials. In these analyses, the two Alan samples from 4th to 6th century AD turned out with yDNAs G2a-P15 and R1a-z94, while from the three Sarmatian samples from 2nd to 3rd century AD two turned out both with yDNA J1-M267 and one with R1a.[56] And the three Saltovo-Mayaki samples from 8th to 9th century AD turned out with yDNAs G, J2a-M410 and R1a-z94 respectively.[57]

 •  

  pokaż komentarz

  Musiało przecież tu coś istnieć. Żadna cywilizacja nie pojawia się o tak znikąd, zaraz po oficjalnym chrzcie.
  Przecież mieliśmy(a właściwie mamy) niesamowicie rozbudowane wierzenia, możliwe że nawet są porównywalnie do wierzeń antycznych greków.

  Chciałbym aby odtajniono archiwa watykanu, ciekawe ile byśmy stamtąd się dowiedzieli o naszych przodkach.

 •  

  pokaż komentarz

  Nienacki to opisał w Dagome Iudex

 •  

  pokaż komentarz

  Scytowie to był lud który zamieszkał tereny Bałkanów w czasach głębokiej starożytności. Widać sięgali jeszcze daleko na północ. Ze Słowianami mieli tyle wspólnego co Saami ze Szwedami.

  •  

   pokaż komentarz

   @Assailant: Obecnie, w obliczu badań genetycznych, Scytowie uważani są za lud protosłowianski (tj byli częściowo naszymi przodkami lub z nimi bardzo blisko spokrewnieni)- znacząca wiekszość miała charakterystyczną dla Polaków haplogrupę Y-DNA R1a (R- M17)

  •  

   pokaż komentarz

   Słowianami mieli tyle wspólnego co Saami ze Szwedami.

   @Assailant: G@wno prawda wiele historyków uważa że prasłowianie pochodzą właśnie od Scytów czy Sarmatów,
   mają na to nie tylko dowody archeologiczne ale też biologiczne jak aplogrupe DNA R1a1 mają Słowianie i mieli Scytowie czy Sarmaci, ale nawet językowe np, Język Słowiański jest bardzie bliższy językom takim jak irański czy hinduski!
   https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie#J.C4.99zyki_kentum_i_satem

   źródło: upload.wikimedia.org

  •  

   pokaż komentarz

   Obecnie, w obliczu badań genetycznych, Scytowie uważani są za lud protosłowianski (tj byli częściowo naszymi przodkami lub z nimi bardzo blisko spokrewnieni)- znacząca wiekszość miała charakterystyczną dla Polaków haplogrupę Y-DNA R1a (R- M17)
   @PC86: Które badania wspierają tę tezę? Możesz je zacytować? Nie wiedziałem, że dokonano sekwencji genomu większości znalezisk kostnych zidentyfikowanych jako scytyjskie. Ale cóż, chętnie przeczytam te badania.

  •  

   pokaż komentarz

   @Dacjan: Wskaż mi proszę jak Posiadanie Haplogrupy R1a1 może wskazywać na pochodzenie jednej grupy od drugiej, skoro rozpad języka praindoeuropejskiego nastąpił jakieś 5000 lat temu. A Haplogrupa R1a1 ma 15000 lat? To że duża część populacji ma z nami wspólnego przodka, nie oznacza, że jedni wywodzą się od drugich.

   Generalnie Obszar wielkiego stepu który ciągnie się od Ukrainy po Koreę, jest pozbawiony naturalnych barier geograficznych i większość etnosów w tamtym rejonie była dość efemeryczna.
   Po prostu nomadyczne plemiona pasterskie, były ze sobą bardziej związane stylem życia czy zwyczajami. niż językiem, poczuciem przynależności czy wspólnym pochodzeniem.

 •  
  A.....h

  +27

  pokaż komentarz

  Czyli jednak to prawda!

  źródło: slowianowierstwo.files.wordpress.com