•  

    pokaż komentarz

    Najpierw będziemy musieli zapłacić za „przegląd” auta. Dopiero wtedy diagnosta rozpocznie swoją pracę.

    Informacja o negatywnym wyniku badania trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu inni diagności będą posiadać informacje o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. To ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowca jeździ od stacji do stacji, aby otrzymać pieczątkę.