•  

    pokaż komentarz

    Mam nieodparte wrażenie, ze w tym odwiecznym konflikcie arabsko-izraelskim żadnej ze stron nie zależy na trwałym pokoju. Zamiast wzywać do walki, Palestyńczycy i pozostałe kraje arabskie powinny ogłosić Jerozolimę swoją stolicą i byłaby wtedy Jerozolima stolicą dwóch krajów: Państwa Izrael i Autonomii Palestyńskiej.