•  

  pokaż komentarz

  Ciekawe czy Eurostat przeprowadzi takie badania ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Nie, statystyka i badania są rasistowskie ;)

 •  

  pokaż komentarz

  Ciekawe czy Eurostat przeprowadzi takie badania ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  
  Kierownik_

  +29

  pokaż komentarz

  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  
  K...............t

  +19

  pokaż komentarz

  Nieudokumentowani imigranci, obywatele Stanów Zjednoczonych i skazani przestępcy w Arizonie.

  Streszczenie

  Z danych z lat 1985-2017 wynika, że istnieje co najmniej 142% większe prawdopodobieństwo, że imigranci bez dokumentów zostaną skazani za przestępstwa niż inni Arizonczycy.

  Nieudokumentowani imigranci popełniają zazwyczaj poważniejsze przestępstwa i są skazani na 10,5% dłużej niż obywatele Stanów Zjednoczonych.

  Nieudokumentowani imigranci są o 163% częściej skazywani za morderstwa popełnione w pierwszym stopniu niż obywatele Stanów Zjednoczonych, o 168% częściej skazywani za morderstwa popełnione w drugim stopniu i o 189,6% częściej skazywani za zabójstwo. Te trzy kategorie i zabójstwa popełnione z niedbalstwem stanowiły łącznie 987 wyroków skazujących. Nieudokumentowani imigranci są również bardziej skłonni do popełniania przestępstw seksualnych wobec nieletnich, napaści seksualnych, ataków seksualnych, DUI i rozboju z użyciem broni.

  Szczególnie prawdopodobne jest, że młodzi skazani będą imigrantami bez dokumentów.

  Nieudokumentowani imigranci urodzeni po 15 czerwca 1981 roku kwalifikują się do Odroczenia.
  Działania na rzecz przyjazdu dzieci (DACA). Nieudokumentowani imigranci z 15 roku życia
  do 35 roku życia stanowią około 0,81% ludności Arizony, stanowią oni
  prawie 8% więźniów. Imigranci ci również zazwyczaj zobowiązują się do
  poważniejszych przestępstw.

  Nieudokumentowani przestępcy-imigranci są o 45,4% bardziej skłonni do bycia członkami gangów niż inni przestępcy, a 133% bardziej skłonni są do otrzymywania ulepszeń w zakresie kar za to, że zostali sklasyfikowani jako niebezpieczni.

  Liczby te mogą dawać sztucznie zaniżone szacunki dotyczące odsetka przestępstw popełnianych przez nieudokumentowanych imigrantów. Nieudokumentowani imigranci mogą popełnić wiele swoich zbrodni przeciwko sobie nawzajem, a ich ofiary mogą obawiać się wezwania policji lub złożenia zeznań na rozprawie sądowej z powodu ich nieudokumentowanego statusu.

  Podczas gdy osoby nieposiadające dokumentów są bardziej skłonne być skazane za przestępstwa, wykazują się one również wyjątkowo niskim odsetkiem recydywy i kryminalistycznym. Wśród przestępców, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych, mały podzbiór nadal wchodzi i wychodzi z więzienia. Wśród imigrantów nieposiadających dokumentów znacznie większa część trafia do więzienia raz lub dwa razy, a następnie nigdy nie wraca do więzienia. 24,8% obywateli USA zostało przyjętych pięć lub więcej razy w Departamencie Korekt Arizony, ale ta sama liczba wynosi tylko 2,95% dla osób bez dokumentów. Dowody wskazują na to, że osoby te opuszczają Arizonę po pobycie w więzieniu.

  Gdyby nieudokumentowani imigranci popełnili przestępstwo tak jak w Arizonie, w 2016 roku byliby odpowiedzialni za ponad 1000 zabójstw, 5 200 gwałtów, 8 900 rozbojów, 25 300 agresji i 26 900 włamań.

  Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

 •  

  pokaż komentarz

  @wredny_barteK: Tylko, jeżeli wyniki są niekorzystne dla imigrantów lub osób o innym kolorze skóry niż biały ;)

  A spodziewasz się innych wyników? W sumie to może poszaleja jak Ci od szydło i a8 ;)