•  

  pokaż komentarz

  spowiedz jest wymysłem soboru laterańskiego nie Boga.
  do odpuszczenia grzechów nie potrzeba pośredników.

 •  

  pokaż komentarz

  A po co w ogóle muszę chodzić do kościoła, skoro Bóg jest wszędzie?

 •  

  pokaż komentarz

  A nam się wmawia od setek lat, że w Wigilię post, że do spowiedzi trzeba chodzić. Jak to wreszcie jest?

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: w Wigilię nigdy nie było obowiązku postu. To tradycja i tylko polska, a nie katolicka.

   Spowiedź w obecnej wersji wprowadził w katolicyzmie dopiero Sobór Luterański. Nie było jej u pierwszych chrześcijan i nawet prawosławni jej nie praktykują tylko spowiedź powszechną (każdy indywidualnie przed Bogiem). KK dopuszcza taką formę spowiedzi za ważną tylko wtedy gdy nie ma innej możliwości.

  •  

   pokaż komentarz

   w Wigilię nigdy nie było obowiązku postu. To tradycja.

   @GeraltRedhammer: "w Wigilię nigdy nie było obowiązku postu. To tradycja." Serio? Przez kilkadziesiąt lat mojego życia i kilkaset milionów innych ludzi ksiądz grzmiał, że za nieprzestrzeganie postu w Wigilię do piekła każdy pójdzie.
   Odnośnie postu w Wigilię oraz spowiedzi nie pisz do mnie, tylko do gości w długich szatach.

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak:

   "w Wigilię nigdy nie było obowiązku postu. To tradycja." Serio? Przez kilkadziesiąt lat mojego życia i kilkaset innych ludzi ksiądz grzmiał, że za nieprzestrzeganie postu w Wigilię do piekła każdy pójdzie.

   Miałeś jakiegoś patologicznego księdza. Od dawna nie straszą piekłem, tylko brakiem zbawienia, a już w wypadku Wigili, szkoda komentować. W każdym razie zapytany ksiądz powie, że to tradycja którą warto przestrzegać, bo jest to piękna tradycja (w sumie to fakt, bo jedzenie wigilijne jest wyjątkowo smaczne i całkowicie inne od tego które Polacy jedzą na codzień) czy coś w tym stylu.

   Odnośnie postu w Wigilię oraz spowiedzi nie pisz do mnie, tylko do gości w długich szatach.

   Przecież się o to pytałeś, to wyjaśniam.

  •  

   pokaż komentarz

   @GeraltRedhammer: Nie tylko ja miałem patologicznego księdza. Zapytaj, jeśli możesz swoją Babcię, Dziadka, Rodziciów czy ich ksiądz nie grzmiał na temat zasady zachowania postu w Wigilię. Jak zapytasz, to wróć tutaj.

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: bo moze chodzlilscie do tego samego kościoła ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @blueasik: Weeeź. Skąd zatem w naszym Narodzie tak silne umiejscowienie postu w Wigilię? Czy nie z tego powodu, że tak nauczano w naszym kościele? Teraz, kiedy mamy możliwość skonfrontowania tego z innymi krajami katolickimi księża nagle zeszli z tonu. I stąd Twój wpis.

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: żarcik. Wyluzuj. Post pełnił i pełni taką rolę, aby podkreślić wagę zbliżającego się wydarzenia, pełni pewna formę przygotowania. Lub np. Wielki Piątek skoncentrować sie na ofierze Jezusa. To nigdy nie miało byc jakieś widzimisie, tylko miało spełniać konkretny cel.

  •  

   pokaż komentarz

   @blueasik: Etam żarcik. Złagodzenie przepisów postnych nastąpiło z chwilą wprowadzenia w 1983 roku nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. To było właśnie widzimisie. Bo jeśli przez setki lat należało spełniać pewne warunki narzucone przez ważną instytucję a nagle okazuje się, ze tak nie musiało być, to czym o nazwać? ". Chyba tylko ogłupianiem ludzi.

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: jezeli cos regulują zwykle przepisy. Nie jest to dogmat, to uważam, ze mozna to zmienić dla dobra ludzi/ Kościoła. Czasem narzekamy, ze Kościół nic nie zmienia, ale jak zmienia, to również niedobrze. Dobrze ze nie zmienia zdania w fundamentalnych kwestiach.

  •  

   pokaż komentarz

   @blueasik: Kościół zmienia ale nie przyznaje się do popełnianych błędów. Ale w sumie, gdyby się przyznał, miałby dużo mniej wyznawców. A tak- rozsądniejsi od niego odchodzą a ci mniej- pozostają.

  •  

   pokaż komentarz

   @blueasik: WOW! Normalnie sukces. Do przeprosin przydałyby się przeprosiny za m. in. eksterminację Indian: po odkryciu Ameryki uznani przez Krk jako istoty bez duszy, a więc nie ludzie. W wyniku
   planowego wyniszczenia całych narodów (aby zrobić miejsce dla białej rasy) chrześcijańscy konkwistadorzy
   i misjonarze wymordowali ponad 70 milionów Indian. To największy holokaust w dziejach ludzkości.
   Skończmy temat.

  •  

   pokaż komentarz

   @GeraltRedhammer: biblia o tradycji

   . 3 On im odpowiedział: "Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? 4 Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. 5 Wy zaś mówicie: "Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, 6 ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki". I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. 7 Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
   8 Ten lud czci Mnie wargami,
   lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
   9 Ale czci mnie na próżno,
   ucząc zasad podanych przez ludzi".

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: Pismo nigdzie nie naucza o spowiedzi grzechów przed kapłanem. Po pierwsze, Nowy Testament nie naucza, że są kapłani w Nowym Przymierzu. Natomiast, Nowy Testament naucza, ze wszyscy wierzący są kapłanami. 1 Piotra 2:5-9 przedstawia wierzących jako „święte kapłaństwo” i „ królewskie kapłaństwo”. Objawienie 1:6 i 5:10 oba fragmenty przedstawiają wierzących jako „ród królewski i kapłanów” . W Starym Przymierzu, wierni musieli przybliżać się do Boga poprzez kapłanów. Kapłani byli pośrednikami między ludźmi a Bogiem. Kapłani składali ofiary Bogu w imieniu ludzi. To juz jest niepotrzebne. Dzięki ofierze Jezusa , możemy obecnie przychodzić przed Boży tron z odwagą (Hebrajczyków 4:16). Zasłona w świątyni która rozdarła się na dwoje przy śmierć Jezusa, a która była symbolem muru oddzielającego Boga od ludzkości, została zniszczona. Możemy bezpośrednio przybliżać się do Boga, sami z siebie, bez używania ludzkich pośredników. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest naszym wielkim Arcykapłanem (Hebrajczyków 4:14-15; 10:21), i jedynym pośrednikiem miedzy nami a Bogiem (1 Tymoteusza 2:15). Nowy Testament naucza nas że mają być starsi kościoła (1 Tymoteusza 3), diakoni (1 Tymoteusza 3), biskupi(Tytusa 1:6-9), i pastorzy (Efezjan 4:11) – ale nie kapłani.

   Jeśli chodzi o wyznawanie grzechów to 1 Jana 1:9 mówi o tym, że wierzący mają wyznawać grzechy Bogu. Jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu on jest wierny i sprawiedliwy aby nam je przebaczyć. Jakuba 5:16 mówi o wyznawaniu swoich przewinień “jedni drugim,” ale to nie to samo co wyznawanie grzechów kapłanowi jak naucza Kościół Rzymskokatolicki. Kapłani / przywódcy kościelni nie są nigdzie wymieniani w kontekście Jakuba 5:16. Co więcej, Jakuba 5:16 nie łączy przebaczenia grzechów z wyznawaniem grzechów “jedni drugim.”

   Kościół Rzymskokatolicki opiera swoja praktykę spowiedzi, przede wszystkim na katolickiej tradycji. Kościół Katolicki wskazuje na Jana 20:23, “Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie są zatrzymane." Na podstawie tego wersetu, Katolicy dowodzą, że Bóg dał apostołom autorytet do odpuszczania grzechów, i ten autorytet został przekazany na podstawie sukcesji apostolskiej, np. biskupi i kapłani Kościoła Rzymskokatolickiego. Mamy tu parę problemów w związku z taką interpretacją. (1) Jana 20:23 nigdzie nie wspomina o wyznawaniu grzechów. (2) Jana 20:23 nigdzie nie obiecuje, czy nawet nie sugeruje, że autorytet do odpuszczenia grzechów będzie przekazywany przez sukcesje apostolską. Obietnica Jezusa była konkretnie skierowane do apostołów. (3) Nowy Testament nigdzie nie mówi że apostołowie będą mieć następców dla swojego apostolskiego autorytetu. Podobnie, Katolicy wskazują Mateusza 16:19 i 18:18 (związywanie i rozwiązywanie) jako dowód dla autorytetu Kościoła Katolickiego do odpuszczania grzechów. Powyższe trzy punkty odnoszą się tak samo do powyższych fragmentów (Mateusza 16:19 i 18:18).

   Ponownie koncepcja spowiedzi grzechów nie jest nigdzie nauczana w Piśmie Świętym. My mamy wyznawać nasze grzechy Bogu (1 Jana 1:9). Jako wierzący Nowego Przymierza, nie potrzebujemy pośredników miedzy nami a Bogiem. Możemy od razu iść do Boga dzięki ofierze Jezusa za nas. 1 Tymoteusza 2:5, “Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.”

  •  

   pokaż komentarz

   Kościół Rzymskokatolicki opiera swoja praktykę spowiedzi, przede wszystkim na katolickiej tradycji.

   @mario-zdk: "Kościół Rzymskokatolicki opiera swoja praktykę spowiedzi, przede wszystkim na katolickiej tradycji.". No raczej nie cały. Jak w artykule.
   Dobranoc.

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: Czekamy na wypowiedz Boga w tej sprawie..

  •  

   pokaż komentarz

   Spowiedź w obecnej wersji wprowadził w katolicyzmie dopiero Sobór Luterański.

   @GeraltRedhammer: Luterański czy Laterański?
   http://eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/spowiedz.htm

  •  

   pokaż komentarz

   @kpecak: To jest tradycja. Żaden nakaz. Ja osobiście poszczę, ten jeden dzień w roku po prostu czuję inną aurę i sam z siebie poszczę. Zmuszanie kogokolwiek do tego jest niedopuszczalne. U mnie w rodzinie, połowa pości i nie ma nic przeciwko temu, że druga połowa się objada przed kolacją :-)

  •  

   pokaż komentarz

   bo jest to piękna tradycja (w sumie to fakt, bo jedzenie wigilijne jest wyjątkowo smaczne i całkowicie inne od tego które Polacy jedzą na codzień) czy coś w tym stylu.

   @GeraltRedhammer: @kpecak: a dokładniej nie chodzi o post jaki taki, a o jedzenie "darów ziemi". Stąd jest ten ochydny kompot, ryby i dlatego też pierogi ruskie nie są okej mimo że są bez mięsaj (ser nie jest darem ziemi bezpośrednio).

  •  

   pokaż komentarz

   @GeraltRedhammer: Przeczytaj Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Obowiązek postu był w Wigilię Bożego Narodzenia i niektóre inne wigilie, były też Suche Dni cztery razy do roku. Post zniesiono dopiero po reformie kalendarza liturgicznego w latach '70.

  •  

   pokaż komentarz

   @marc1027: Nie piszę o Wigilii jako poście, bo wiadomo, że wcześniej było dni postnych więcej - chociaż nie było o regularna liczba która w jednym wieku się zwiększała, a w innym malała - tylko o Wigilii jako polskim zwyczaju uroczystej bezmięsnej (nie postnej, bo zakładała jedzenie smacznie i dużo) kolacji.

  •  

   pokaż komentarz

   @GeraltRedhammer: Niejedzenie mięsa to też post w terminologii kościelnej...

 •  

  pokaż komentarz

  Niemiec płaci to wymaga. Jak niemiecki Katolik płaci dobrowolnie 2% podatku na KK to raczej hierarchia nie będzie na tyle głupia żeby go krytykować. W Polsce też tak powinno być.

 •  

  pokaż komentarz

  Wierzę w Kościół powszechny. No właśnie widzę jaki powszechny :) wszędzie inne reguły gry

1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13 następna