Nagrody w ZUS w Jaśle w latach 2014-2017: przyznano ponad 12 milionów...

Nagrody w ZUS w Jaśle w latach 2014-2017: przyznano ponad 12 milionów...

Uzasadnienie przyznania nagrody: wysoka absencja chorobowa, niska efektywność i jakość pracy oraz niewielkie zaangażowanie w realizację zadań. Takie rzeczy tylko w ZUS w Jaśle.