•  
  b......j

  +150

  pokaż komentarz

  Zakop, informacja nieprawdziwa:
  1. Było zaledwie kilka tysięcy, i protest był głównie antyrządowy
  2. Sprzeciw ratyfikowaniu był zaledwie jednym z postulatów
  3. Konwencja jest głównie na temat zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. O "gender" tam za wiele nie ma
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_zapobieganiu_i_zwalczaniu_przemocy_wobec_kobiet_i_przemocy_domowej
  4. Pch24 jak zwykle kłamie
  5. Jakimś cudem nasz wpaniały kraj ta konwencję ratyfikował ;)
  @Moderacja to jest fake news.

  •  
   r......7

   +65

   pokaż komentarz

   @Moderacja to jest fake news.

   @bartek_j: wykop to portal stojący patologią i fejk newsami, moderacji i właścicielom to nie przeszkadza.

  •  

   pokaż komentarz

   Pch24 jak zwykle kłamie

   @rudy2007: Podobno PCh24 ma się pojawić w kolejnym wydaniu encyklopedii PWN, pod hasłem "kłamstwo". ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @bartek_j: Aby na pewno o gender tam za wiele nie ma?
   Jak dla mnie "gender" już tam w pełni zastąpiło tradycyjne angielskie "sex" jako znaczenie słowa płeć. I tu sprawdziłem co google translator powie. I cóż. Warto sprawdzić obie wersje.
   Preambuła:
   "Recalling the following recommendations of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe:
   Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence, Recommendation CM/Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms...."
   Już we wprowadzeniu mamy to słowo. A potem praktycznie w każdym innym miejscu odnoszącym się do płci je zastępuje.

   A dalej w konwencji - artykuł 3 - definicje:
   Ang. "gender shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;"
   Pol. c. „płeć społeczno-kulturowa” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn;
   Czyli chrzańmy biologię bo społeczeństwo wie lepiej co jest jaką płcią. Taaa na pewno większość tego "społeczeństwa" zdecyduje.

   A dalej w konwencji - artykuł 4 - Podstawowe prawa, równość i brak dyskryminacji:
   Ang. "The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour....."
   I tu już mamy ewidentne rozdzielenie haseł sex-płeć i gender-tzw. "płeć kulturowa".
   Więcej mi się szukać nie chciało.
   Na pewno uważasz, że realne dewaluacja w tak ważnym dokumencie tradycyjnej definicji płci biologicznej na korzyść dziwadła pt. płeć kulturowo-społeczna to takie nieistotne.
   A to, że Polska ratyfikowała. No tak w 2015. Za ustawą ws. ratyfikacji konwencji o głosowało 254 posłów, przeciwko 175, a wstrzymało się 8. Wiadomo kto wtedy rządził. Dzisiaj by nie przeszło. I bynajmniej nie dlatego, że kobiet nie należy chronić. A dlatego, że i tym razem w opakowaniu szczytnych idei upchane zostało prawno-kulturowe wymuszenie zmiany definicji podejścia do płci.

  •  
   D......0

   +7

   pokaż komentarz

   „płeć społeczno-kulturowa” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn;
   Czyli chrzańmy biologię bo społeczeństwo wie lepiej co jest jaką płcią.


   @Mac_Inc: ale zauważ że wprowadzone jest pojęcie płeć społeczno kulturowa, a nie zastąpione pojęcie płeć

  •  

   pokaż komentarz

   @Doman_60: Akurat definicja gender to pikuś w porównaniu z innymi zapisami tej Konwencji. Wbrew nazwie nie dotyczy ona tylko ochrony przed przemocą (czemu nikt normalny się nie sprzeciwia), ale stanowi prawne usankcjonowanie ideologii, w której mężczyźni są "systemowymi" oprawcami kobiet. Co lepsze cytaty z konwencji:

   "uznając, że przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił
   pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków który doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także
   uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet;"


   "uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych
   mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję;"


   "uznając, że kobiety i dziewczęta są bardziej niż mężczyźni narażone na przemoc ze względu na płeć; uznając, że przemoc domowa dotyka kobiety w większym stopniu, oraz że mężczyźni mogą również być jej ofiarami;"

   "Konwencja ma na celu przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet"

   "„przemoc wobec kobiet” rozumie się jako naruszenie praw człowieka oraz
   formę dyskryminacji kobiet, w tym wszelkie akty przemocy ze względu na
   płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej,
   psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym
   również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia
   wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym;"


   "1. Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn"

   "4. Specjalne środki, niezbędne do zapobiegania przemocy ze względu na płeć
   i ochrony kobiet przed taką przemocą nie są uznawane za dyskryminację w myśl zapisów niniejszej konwencji"


   Reasumując:
   Przemocą wobec kobiet jest m.in. wszystko co może (!) prowadzić do ekonomicznej (!) szkody lub cierpienia kobiet. Czyli np. nie zapłacisz faktury kobiecie prowadzącej firmę. Albo pomyślisz o jej niezapłaceniu.

   "Specjalne środki" stosowane wobec mężczyzn nie będą uznawane za dyskryminację, jeśli prowadzą do ochrony przed w/w "przemocą" - to jest zapisana w przepisach nierówność mężczyzn wobec prawa, można stosować środki, które normalnie byłyby dyskryminacją, ale ponieważ dotyczą tych złych mężczyzn, to uznajemy że jest to ok,

   - uzasadniają tym, że "przemoc stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję". Czyli generalnie odpowiedzialność zbiorowa, systemowo cała klasa mężczyzn jest odpowiedzialna za ucisk kobiet . Możemy już się powoli pakować do gułagu.

 •  

  pokaż komentarz

  Jestem ojcem, a nie Rodzicem 2
  I wszystko i jest o co walczyć z socjalistyczną degrengoladą gender

 •  

  pokaż komentarz

  My juz konwencje ratyfikowali, a malzenstwa homo dalej nielegalne ¯\_(ツ)_/¯

 •  
  G............3 via Android

  +51

  pokaż komentarz

  Ależ dziś łatwo manipulować ludźmi. Uwierzyli w brednie dla idiotów i jeszcze poszli protestować...

Dodany przez:

avatar RYSZKRE8888 dołączył
852 wykopali 238 zakopali 8.6 tys. wyświetleń
Advertisement