Z uwagi na roszczenia firmy PC DATA (w ocenie której artykuł Wykopowicza zawiera informacje nieprawdziwe), treść znaleziska została zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy