•  

    pokaż komentarz

    Powinno się tego typu umowy zawierać wraz ze ślubem. Jednak na czas dłuższy niż tylko do urodzenia dziecka. Sformułowania przysięgi małżeńskiej są zbyt ogólne, aby przemawiały do wyobraźni i woli składających tę przysięgę. Potrzeba wyszczególnić w punktach prawa i obowiązki wobec siebie nawzajem, a najlepiej jeszcze zabezpieczyć sankcjami. Smutne, ale prawdziwe.