Amnesty International - międzynarodowa tuba lewicy

Amnesty International - międzynarodowa tuba lewicy

Od pewnego czasu z przykrym rozczarowanie obserwuję proces odchodzenia przez Amnesty International od swojej oryginalnej misji i przekształcania się w rodzaj lewicowej organizacji politycznej – mniej demokratycznej niż partie