•  

  pokaż komentarz

  Ciemna materia jest hipotetyczną formą materii, która nie emituje promieniowania elektromagnetycznego.
  Ta właściwość utrudnia przeszukiwanie ciemnej materii i utrudnia nawet udowodnienie jej istnienia.
  Prędkość cząsteczek ciemnej materii jest niska, dlatego są one zatrzymywane przez galaktyki.
  Oddziałują one ze sobą i ze zwykłą materią tak słabo, że obserwowane są tylko skutki działania ich pola grawitacyjnego, poza tym ciemna materia nie przejawia się w żaden sposób ( lub my nie potrafimy tego obecnie zaobserwować ).
  Uważa się że każda galaktyka otoczona jest powłoką ciemną materii ( halo) o znacznie większych rozmiarach i masie nisz sama galaktyka .

  Gwiazda bozonowa lub Bose-gwiazda to gigantyczny kroplę - skrzep kondensatu Bosego-Einsteina utrzymywany przez własną grawitację.
  Otóż gwiazda bozonowa jest to skupisko grawitacyjnie związanych cząstek bozonowych.
  Obiekt taki ukazuje się jako rozwiązanie równania Kleina - Gordona. Gwiazda bozonowa, pomimo, że składa się z bozonów, które choć należą do cząstek nietrwałych jednakże gdy są związane grawitacyjnie mogą tworzyć obiekty zwarte.

  Gwiazdy bozonowe złożone są z bozonów, czyli cząstek charakteryzujących się spinem (spinowym momentem pędu) opisywanym liczbą całkowitą (wszystkie pozostałe cząstki we Wszechświecie to fermiony, które mają spin połówkowy). W bardzo niskich temperaturach bozony znajdują się w tym samym stanie kwantowym i są nierozróżnialne (zlewają się w "kroplę bozonową", czyli tzw. kondensat Bosego-Einsteina

  Naukowcy zaobserwowali, że cząstki ciemnej materii, jeśli są to bozony o wystarczająco małej masie, mogą tworzyć kondensat Bose-Einsteina w halo małych galaktyk lub nawet mniejszych ze względu na ich oddziaływania grawitacyjne.
  Do takich struktur należą halo galaktyk karłowatych - układów kilku miliardów gwiazd połączonych siłami grawitacyjnymi oraz miniklastry - bardzo małe układy tworzone wyłącznie przez ciemną materię.

  Kondensat Bose-Einsteina jest stanem cząstek kwantowych, w którym wszystkie one zajmują najniższy poziom energii, mając najmniejszą energię. Taki kondensat B-E może być wytwarzany w laboratorium w niskich temperaturach ze zwykłych atomów.
  Ten stan materii wykazuje unikalne właściwości, takie jak nadpłynność: zdolność do przechodzenia przez drobne pęknięcia lub kapilary bez tarcia.
  Lekka ciemna materia w galaktyce ma niską prędkość i ogromne stężenie. W tych warunkach powinna ona ostatecznie tworzyć kondensat Bose-Einsteina.
  Aby tak się jednak stało, cząstki ciemnej materii muszą ze sobą oddziaływać, podczas gdy z tego co wiemy, oddziałują one tylko grawitacyjnie.

 •  

  pokaż komentarz

  Jacy znowu rosyjscy naukowcy?
  Amerykańscy naukowcy, a rosyjscy uczeni! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  kondensatu Bosego-Einsteina.

  Bosy Einstein? ;)

  źródło: i.redd.it

 •  

  pokaż komentarz

  No i zajebiście. Dopracować detektor fal grawitacyjnych i można zajrzeć galaktyce pod spódnicę.