Pracownik banku każe zdjąć kobiecie kask motocykowy,

ale wcześniej pozwala przejść przebranemu mężczyźnie w burce. Dziwne standardy bezpieczeństwa w jednym z australijskich banków