Informacja nieprawdziwa - Konto nie jest kontem dziennikarza Marka Niedźwieckiego, a multikontem jednego ze zbanowanych użytkowników. Zgodnie z regulaminem użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie chyba, że Spółka wyrazi zgodę na kolejne.

Regulamin serwisu, punkt 2.1:
https://www.wykop.pl/regulamin/