•  

  pokaż komentarz

  Przy obecnym poziomie rozmontowania delegatur abwery przez pis to nawet najlepsza legislacja na niewiele się zda. Poza tym kupowanie sobie urzędników przy ich pensjach i wiedzy na temat zagrożeń szpiegostwem to jak zaproszenie dla obcego wywiadu - a przecież pani z US zarabiająca 2200 brutto ma dostęp do JPK wielkich korporacji i pewnie bazy pesel.

 •  

  pokaż komentarz

  Zablokują pejsbuk i google? Nie wierzę. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  proponuje zmienić na - "kto jest przeciwny polityce usa", oraz "kto jest przeciwny pisowi"
  kara - natychmiast rozstrzelać zbrodniarza i wszystkich w promieniu 10km

  •  

   pokaż komentarz

   @d0k0p: Obecnie definicja brzmi:

   Art. 130. KK Szpiegostwo
   § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
   podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
   § 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
   podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
   § 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
   podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
   § 4. Kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje,
   podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

   Prawnicy alarmują, że obecnie te przepisy są za wąskie.
   Jednocześnie zagrożenie jest poważne skoro np: rosyjski agent Piskorski partia "Zmiana" (ros. Izmeneniye) przez długi czas prowadził działalność poselską w PL.
   Nie on jeden może być agentem obcego wywiadu działającym na szkodę kraju.

   W przepisie ewidentnie brakuje:
   - kto podważa i utrudnia działalność polskich struktur państwowych,
   - kto za pomocą korzyści majątkowych korumpuje polityków
   - kto przemocą próbuje doprowadzić do zmiany władzy,
   - kto podważa niezależność Państwa Polskiego i jego granic,
   - kto przez obce instytucje wpływa i dokonuje zmian prawnych w funkcjonowaniu państwa
   - kto przez działalność propagandową podważa status istnienia Państwa Polskiego
   ... ect.