•  

  pokaż komentarz

  Patrzeć jak ludzie pomagają, to super widok. Miła odskocznia od całego gówna, które zwykle się widuje w internecie.

 •  

  pokaż komentarz

  "Ruskie ludzie" czyli jakie? Czepiam się ale mam wrażenie że takie określenie to nic innego jak oznaka pogardy z naszej, lepszej, strony.

  •  

   pokaż komentarz

   "Ruskie ludzie"?!

   @whole_train: Nieudolne tłumaczenie terminu "russkije ludi" czyli "rosyjscy ludzie" . Ruscy to są oczywiście Ukraińcy i Białorusini. Rosjanie to Moskwicini a.k.a. Moskale i niewiele mają wspólnego z Rusią, poza tym, że próbują zawłaszczać jej historię i wymordowali kiedyś większość Rusinów zamieszkujących np. Nowogród - jeden z dawniej ważniejszych grodów Rusi.

  •  

   pokaż komentarz

   @yamnichek_pyesio: Określenie "ruskie ludzie" ma wg mnie charakter pejoratywny, a przedstawieni na nagraniach ludzie zdecydowanie na to nie zasługują.

  •  

   pokaż komentarz

   Określenie "ruskie ludzie" ma wg mnie charakter pejoratywny, a przedstawieni na nagraniach ludzie zdecydowanie na to nie zasługują.

   @whole_train: ja już pisałem, to nieudolna i nieumiejętna (pseudo)kalka językowa rosyjskiego frazeologizmu.

  •  

   pokaż komentarz

   @yamnichek_pyesio: Rusini to odnosi się do wszystkich Słowian żyjących na wschodzie, także do Rosjan.
   Zresztą dzisiejsi Rosjanie to potomkowie Rusi Kijowskiej, której niedobitki uciekły na północ po najazdach mongolskich

  •  

   pokaż komentarz

   Rusini to odnosi się do wszystkich Słowian żyjących na wschodzie, także do Rosjan.

   Wśród Rosjan bardzo niewiele jest Rusinów. Zostali oni ostro przetrzebieni przez Moskwicinów w czasie gdy dokonywali oni zbrojnego podboju wszystkiego co nie było w stanie spuścić im wpierdolu.

   Zresztą dzisiejsi Rosjanie to potomkowie Rusi Kijowskiej, której niedobitki uciekły na północ po najazdach mongolskich

   @franz1986: Nie. Historycznie to potomkowie i spadkobiercy Księstwa Moskiewskiego, które z Rusią miała związek dość luźny etnicznie i kulturowo.

   Obecnie to mieszanka Narodów Ugrofińskich, Turańskich i mozaiki etnicznej Syberii. Mentalnie to głęboka prowincjonalna Azja. Z potomkami Rusi Kijowskiej ma to mało wspólnego.

   Zresztą już w początkach istnienia Rosji - czyli jak jeszcze nazywała się ona Księstwem Moskiewskim i etnicznie tworzyli ją przede wszystkim ludzie należący do ludów ugro-fińskich. Owszem Rusinem był założyciel samego "grodu Moskiewskiego" Jurij Dołgoruki, ale jego potomkowie to już efekt wżenienia się w dynastie chanów Złotej Ordy i ich przydupasów - patrz Bogolubski. Zresztą sami chanowie Złotej Ordy długo nosili tytuł Carów Księstwa Moskiewskiego. Jakie zaś mieli oni podejście do Słowian? No cóż strategia mordowania i wyrzynania niemal całych miast - jak to zrobili z Nowogrodem, czy wypady rabunkowe polegające na paleniu i rabowaniu okolic Kijowa z samym miastem włącznie pokazuje dobitnie jakimi to oni są "potomkami Rusi Kijowskiej" i "Słowanami".

   Spadkobiercą kulturowym Rusi były księstwa które weszły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Ruś Halicko - Wołyńska. Te tereny zachowały kulturę europejską - Ruską.

   Zaś Rosja znana wówczas jako (Wielkie) Księstwo Moskiewskie nie tylko niespecjalnie widziała potrzebę kontaktów kulturowych z Europą, ale była terenem bardzo silnie ugro-fińskim. Mało kto znał tam w ogóle jakikolwiek dialekt ruski. Współczesny język Rosyjski został stworzony sztucznie na bazie tzw. "Staro-Cerkiewno-Słowiańskiego" czyli dialektów pogranicza Macedonii i Bułgarii, który był wykorzystywany w liturgii i do prowadzenia kancelarii. Do tego poddaństwo wobec Złotej Ordy dodatkowo turanizowała kulturowo bardziej ugro-fińskich niż słowiańskich przodków współczesnych Rosjan.

   O odcięciu Rosji od Europy świadczy choćby fakt, że pierwszą uczelnię wyższą zakładał w Rosji Białorusin. Nie Rosjanin. A samą historię Europeizacji Rosji przez Piotra Pierwszego, który to zresztą nazwał ten twór którym zarządzał Rosją. Od łacińskiego RVSSIA - Ruś. Nadał więc swemu państwu nazwę państwa, które jego przodkowie pomagali dobić. Co jest absurdalne i dodatkowo wprowadziło szereg zamieszania w nazewnictwie i identyfikacji "who is who" w regione wschodniej Europy wśród mieszkańców zachodniej europy. Zamieszanie to m. in. doprowadziło ukraińską inteligencję do obraniu terminu Ukrainiec zamiast Rusin. Co doprowadziło z kolei do zamieszania wśród grup z których składa się naród ukraiński w kwestiach samoidentyfikacji i więzi między nimi.

   Większość sąsiadów nazywał jednak powszechnie Rosjan jeszcze w początkach XX wieku Moskalami i jakoś związku z Rusią owych Moskali nie za bardzo dostrzegali. Nawet podróżujący przez Białoruś i Ukrainą do Rosji w XVIII/XIX wieku Niemcy (a więc niekoniecznie zorientowani w niuansach etnicznych regionu wschodniego Europy) pisali, że Rosjanie a Rusini (Ukraińcy i Białorusini) to totalnie odrębne kulturowo, mentalnie, językowo i cywilizacyjnie grupy ludów i jest to dostrzegalne gołym okiem już po takich kwestiach jak wygląd wsi, odzież czy stosunek do przyjezdnych i relacje międzyludzkie.

  •  

   pokaż komentarz

   wę państwa, które jego przodkowie pomagali dobić. Co jest absurdalne i dodatkowo wprowadziło szereg zamieszania w nazewnictwie i identyfikacji "who is who" w regione wschodniej Europy wśród mieszkańców zachodniej europy. Zamieszanie to m. in. doprowadziło ukraińską inteligencję do obraniu terminu Ukrainiec zamiast Rusin. Co doprowadziło z kolei do zamieszania wśród grup z których składa się naród ukraiński w kwestiach samoidentyfikacji i więzi między nimi.

   @yamnichek_pyesio: to prawda, że genetycznie Rosjanie to są najbardziej powiązani z narodami ugro-finami, ale to też potomkowie mieszkańców Rusi Kijowskiej, zresztą to wymieszany genetycznie tygiel narodów.
   a co do cywilizacji europejskiej Rosjanom bliżej do cywilizacji turańskiej, ale to nie oznacza że jest ona czymś gorszym od europejskiej.
   Co do mordowania przez Rosjan innych narodów czy palenia miast to sprawdź sobie co Polacy zrobili jak za Chrobrego zdobyli Kijów albo jak zdobyli Moskwę, także w pogromie Słowian Łużyckich Polska ludność miała spory udział.

 •  

  pokaż komentarz

  Komentarz usunięty przez moderatora

 •  

  pokaż komentarz

  Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie

  źródło: hqdefault.jpg