•  

  pokaż komentarz

  To Ruscy 17 września postanowili być mediatorami w konflikcie polsko-niemieckim...

 •  

  pokaż komentarz

  Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność. Wikipedia

 •  

  pokaż komentarz

  Zacytuję fragment komentarza użytkownika "Miner" ze strony "https://braciasamcy.pl/index.php?/topic/7912-artyku%C5%82-z-wp-o-rozwodach-jak-mniej-bystrym-paniom-robi-si%C4%99-wod%C4%99-z-m%C3%B3zgu/"

  " (...)Pani pełni funkcję mediatora, a nie Sądu, ani adwokata (a tak skonstruowany jest tekst). Zadaniem Pani jest pogodzić strony lub wypracować kompromis (ugodę) satysfakcjonujące obie strony, a tu ... szach - mat kur..a z logiki - Pani oferuje usługi jak załatwić męża. Mediator, prowadzący działalność, której celem jest oskubanie męża. Rewelacja! Jako Sędzia nigdy nie wyznaczyłbym Pani do mediacji z uwagi na jej nieukrywaną stronniczość. (...)"

 •  

  pokaż komentarz

  Pomaga zjadając mężczyznę?