•  

  pokaż komentarz

  Jak więcej osób to zobaczy to i bez reklamy w PL klienci się odwrócą.

 •  

  pokaż komentarz

  Komentarz usunięty przez moderatora

  •  

   pokaż komentarz

   Promowanie dewiacji dwóch mężczyzn z zaburzeniem orientacji wychowuje dziecko... nie no k$%@a co w tym nie normalnego? Czekam jeszcze jak zaczną tworzyć grupy 2 lesby 2 bisexów i dwie kobiety. 6 osobowa rodzina i niech sobie dziecko sprawią i dwa psy oczywiście homoseksualne.

   @Windows98: Psy koniecznie muszą by jeszcze vege

  •  

   pokaż komentarz

   @Windows98: jak generalnie nie bluzgam, to słowo k#%!a jest jak najbardziej adekwatne pod tym info

  •  

   pokaż komentarz

   @Windows98: wyobraź sobie że od początku świata byli geje u zwierząt też są

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko: ciekawe, skoro nawet nikt nie jest w stanie określić kiedy taki początek miał miejsce oraz jak i kiedy powstało życie. Pomijam już że mikroorganizmy od których prawdopodobnie wszystko się zaczęło, nie były żadnymi "gejami".

  •  

   pokaż komentarz

   Czekam jeszcze jak zaczną tworzyć grupy 2 lesby 2 bisexów i dwie kobiety.

   @Windows98: takie rzeczy to juz w postepowej Szwecji ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Windows98: dewiacje, zaburzenia... widac u prawakow z naukowa wiedza bez zmian.

  •  

   pokaż komentarz

   @wilma: całkiem dobrze wiemy kiedy powstało życie na ziemi, pierwsze organizmy jedno i wielokomórkowe. Twój
   komentarz to klasyczne nie wiem ale się wypowiem. Aha, ziemia nie jest płaska!

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez moderatora

  •  

   pokaż komentarz

   @NiebieskaPlanetarnaReka: Ale argument. A ślimaka wpisano na listę ryb.

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko: Haremy też od zawsze istniały, w niektórych miejscach cały czas są, u zwierząt są częste. Czego to ma dowodzić?

  •  

   pokaż komentarz

   @NiebieskaPlanetarnaReka: pokaż mi lekarza który odważy się przedstawić wyniki badań, potwierdzające że homoseksualizm to choroba. W najlepszym wypadku zostanie zakrzyczany od homofobow. Nauka to zimne dane, a homoseksualiści dopuszczają tylko jedną 'swoją' wersję - to nie nauka tylko terror naukowy.

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko

   @Windows98: wyobraź sobie że od początku świata byli geje u zwierząt też są

   Wyobraź sobie że od początku świata ludzie rodzą się z różnymi deformacjami genetycznymi.

  •  

   pokaż komentarz

   @baq009 Lewaki i logika? Lewacy i prawdziwa wiedza naukowa? Nieee Lewaki i sponsorowane badania, a raczej wyniki, nad różnymi rzeczami po których okazuje się później że były ustawione :)) To że osoby heteroseksualne istnieją od bardzo dawna nie udowadnia w żaden sposób że to normalne, tak samo jak zlapieaz jakąś chorobę to nie powiesz że to naturalne i dobre dla twojego organizmu. Homoseksualizm sam w sobie nie jest szkodliwy i zyjcie sobie razem itd, nic innym ludziom do tego. Problem pojawia się gdy zaczynacie odp$@?!#?ać różne przedstawienia pod tytułem "uuu dyskrimancja".. Tam gdzie jej nie ma, "uuu nie mamy praw".. Tam gdzie je macie, "uuu jesteśmy uciskani".. Gdzie? Nie znam ani jednej osoby która miała by coś do was. Więc podsumowując można powiedzieć że "Lewaki i ich urojenia" :))

  •  

   pokaż komentarz

   @FiligranowyGucio: fajnie zebys go jeszcze zaczal uzywac. Ale zlot naukowcow tu sie zrobil. Sami profesorowie dowodow anegdotycznych i chlopskiego rozumu. Slimaki wpisano na liste ryb, a haremy istnialy od zawsze. No i argument ostateczny, ze nauka jest sterroryzowana przez lewakow. Zaorane!!!

  •  

   pokaż komentarz

   @zwodzio: i to znaczy, że trzeba je akceptować w każdej postaci? Deformacja czyli coś nie normalnego czemu to ma się stawać standardem? Niech sobie będą homoseksualistam ale niech dzieci zostawią w spokoju, niech nie przenoszą tych zachowań dalej na inne pokolenia. Natura nie przez przypadek nie pozwoliła mieć im dzieci żeby teraz im to na około umożliwiać.

  •  

   pokaż komentarz

   @Windows98: mleka też pic nie mozesz bo zabijasz cielaki

  •  

   pokaż komentarz

   @NiebieskaPlanetarnaReka: głosuj na Biedronia,bedziesz miał z dupy wiosne...

  •  

   pokaż komentarz

   @baq009: mylisz mitycznych "prawaków" z "postępowymi" muslimami

  •  

   pokaż komentarz

   @zwodzio: w czym ci przeszkadzają geje? Dlaczego masz z nimi taki ból dupy?

  •  

   pokaż komentarz

   @baq009: w zasadzie to niewiedzę(niezawiniony stan świadomości) należy leczyć lekturą, natomiast indolencję(świadome unikanie rzeczowej argumentacji popartej faktami) powinno leczyć się kilofem i łopatą(co w twoim przypadku należało by uczynić?)( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko: jest krypto. Ewentualnie jest tak nieszczęśliwy, ze nikomu nie chce dać prawa do szczęścia.

  •  

   pokaż komentarz

   @NiebieskaPlanetarnaReka:
   Historia homoseksualizmu w psychiatrii:

   1952. Homosek­su­al­izm zostaje sklasy­fikowany jako socjopaty­czne zaburze­nie osobowości w pier­wszym wyda­niu DSM.

   1968. DSM-II klasyfikuje homoseksualizm jako dewiację seksualną.

   1969. Zamieszki w Stonewall. Aktywiści gejowscy uznają, że teorie psychiatryczne są główną przyczyną piętna społecznego, którego doświadczają [3]. Postanawiają użyć tech­nik społecznego protestu w celu zmi­any diagnozy homoseksualizmu [1].

   1970. Wtargnięcie aktywistów na doroczne spotkanie spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego (APA) w San Francisco. Jeden z psy­chi­a­trów został przez nich nazwany wulgarnie i obelżywie, innego porów­nali do nazisty, a psy­chi­a­trię określili jako narzędzie tor­tur i opresji. Zapanował chaos. Więk­szość psy­chi­a­trów opuś­ciła spotkanie. [4].

   1971. Mimo oficjalnego zaproszenia do udziału konwencie APA, działacz „gejowski” Frank Kameny wraz z innymi akty­wis­tami wtargnęli na konwent kilka godzin przed planowanym panelem. Kameny przerwał toczące się spotkanie psychiatrów, zabrał mikro­fon i wygłosił deklarację: Psy­chi­a­tria jest wcielonym wro­giem. Psy­chi­a­tria wypowiedzi­ała bezwzględną wojnę w celu naszej ekster­mi­nacji. Może­cie to uznać za deklarację wojny prze­ci­wko wam [4]. W kilka godzin później odbył się panel z udziałem aktywistów homoseksualnych, w tym Kameya. Tzw. geje i les­bijki argu­men­towali, że nie potrze­bują ter­apii [4][5].

   1972. Na kolejnym konwencie APA, w Dallas, pojawił się Frank Kameny, les­bi­jska akty­wistka Bar­bara Git­tings oraz homosek­su­alny psy­chi­a­tra John Fryer, który jako Dr H. Anony­mous wys­tąpił w peruce, gumowej masce, za dużym smokingu i z mikro­fonem zniek­sz­tał­ca­ją­cym głos. Powiedział: Jestem homosek­su­al­istą. Jestem psy­chi­a­trą [6][3]. Twierdził też, że stu psychiatrów biorących udział w konwencie APA jest homoseksualistami. [6] Kameny i Git­tings zor­ga­ni­zowali wys­tawę “Gay, Proud and Healthy“ [5][7].

   Październik 1972. W czasie zjazdu członków Association for the Advancement of Behavior Therapy w Nowym Jorku działacze Gay Activist Alliance demonstrowali przed hotelem, w którym odbywał się zjazd. Niewielkiej grupce udało się wedrzeć do środka. Na miejscu był Robert Spitzer, członek komitetu nazewnictwa Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który postanowił zaprosić aktywistów, żeby w 1973 roku wystąpili przed Komitetem i na konwencie APA [8].

   Luty 1973. Komitet Nazewnictwa APA spotkał się z delegacją sied­miu dzi­ałaczy „gejows­kich” z Gay Activist Alliance. Z przy­czyn poli­ty­cznych akty­wiści zaprzeczyli, że reprezen­tują orga­ni­za­cję homosek­su­alną. Ich pod­sta­wowym celem było usunię­cie homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji DSM. Chcieli też by zabraniać terapii nakierowanej na zmianę orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną, nawet gdy pacjent sam o to poprosi [10]. Część z nich domagała się usunię­cia wszys­t­kich zaburzeń sek­su­al­nych, jednak obaw­iali się, że jeśli w tam­tym cza­sie przed­stawią takie żądania może to im przeszkodzić w usunię­ciu homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji [9][10]. Charles Sil­ver­stein, akty­wista „gejowski”, a z wyk­sz­tałce­nia psy­cholog [9] zaprezen­tował przed Komitetem Nazewnictwa oświad­czenia popier­a­jące usunię­cie homosek­su­al­izmu z DSM, które zostały napisane przez przy­chyl­nych gejom psy­chologów i psy­chi­a­trów oraz cytował bada­nia mające dowodzić, że homoseksualizm jest normalny [8].

  •  

   pokaż komentarz

   Maj 1973. Zjazd APA któremu towarzyszy sym­pozjum poświę­cone obec­ności homosek­su­al­izmu w DSM. W dyskusji wzięło udział 6 psy­chi­a­trów: Robert Stoller, Judd Mar­mor, Irv­ing Bieber, Charles Socarides, Richard Green i Robert Spitzer oraz jeden „gejowski” akty­wista – Ron Gold. Za usunię­ciem homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji zaburzeń psy­chicznych opowiedzieli się: Stoller, Mar­mor, Green i Spitzer, a za jego pozostaw­ie­niem w klasy­fikacji: Bieber i Socarides. Z jed­nej strony prezen­towano bada­nia dowodzące, że homosek­su­al­izm jest akcep­towany w wielu kul­tur­ach, że wys­tępuje u zwierząt, że homosek­su­al­iści nie wykazują innych zaburzeń psy­chicznych, a z drugiej strony bada­nia dowodzące, że homosek­su­al­izm to zaburze­nie. Ron Gold dokonał kry­tyki psy­chi­a­trii, stwierdza­jąc, że jest ona pod­stawą sys­temu opresji wobec osób homosek­su­al­nych, a teorię mówiącą o tym, że homosek­su­al­izm jest chorobą nazwał “kupą kłamstw”. Robert Spitzer – prze­wod­niczący sym­pozjum, w miejsce homosek­su­al­izmu zapro­ponował nową diag­nozę – zaburze­nie ori­en­tacji sek­su­al­nej, która miała trak­tować homosek­su­al­izm jako zaburze­nie tylko wtedy, gdy dana osoba czuła się z nim źle i chci­ała zmienić swoją ori­en­tację sek­su­alną [11]

   Czerwiec 1973. Homosek­su­alni ter­apeuci dla homosek­su­al­nych pac­jen­tów otwierają Insti­tute for Human Iden­tity. Gejowscy psy­chol­o­gowie i pra­cown­icy soc­jalni zaczynają pojaw­iać się w prasie, radiu i telewizji, gdzie deba­tują z psy­chi­a­trami [9].

   Kilka miesięcy później, Komitet Nazewnictwa Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego, choć podzielony, głosuje za wykreśleniem homosek­su­al­izmu z klasy­fikacji zaburzeń psy­chicznych [12]. Kilka innych komitetów i obradu­ją­cych organów poparło tę decyzję [3].

   Grudzień 1973. Zarząd Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego głosuje za usunię­ciem homosek­su­al­izmu z DSM i zastąpi­e­niem go zaburze­niem ori­en­tacji sek­su­al­nej [12]. Psy­chi­a­trzy niezad­owoleni z decyzji Zarządu postanawiają zor­ga­ni­zować ref­er­en­dum wśród członków Towarzystwa [3].

   Charles Socarides i Harold Voth piszą do członków APA list, w którym wzy­wają do sprze­ci­wienia się decyzji Zarządu, twierdząc, że Towarzystwo zna­j­duje się pod kon­trolą gejows­kich akty­wistów. W kon­trze do nich, Ron Gold i Robert Spitzer piszą list wzywający do popar­cia decyzji Zarządu. Pod ich lis­tem pod­pisało się wielu znaczą­cych psy­chi­a­trów, wlicza­jąc w to samego prze­wod­niczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego i przyszłych kandy­datów na to stanowisko. [12].

   Kwiecień 1974. Ref­er­en­dum obejmujące 10 tysięcy z 17 tys. członków APA. 58 procent (5 854) poparło decyzję Zarządu o wykreśle­niu homosek­su­al­izmu z DSM, a 37,8 proc. (3 810) zagłosowało prze­ci­wko [13][14].

   2002. Richard Green, psychiatra, który blisko30 lat wcześniej argumentował za wykreśleniem homoseksualizmu z klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ujawnia się jako zwolennik usunięcia pedofilii z DSM [15], co wzbudza szereg komentarzy innych naukowców [16].

   2008. Charles Sil­ver­stein, akty­wista homoseksualny i psycholog, biorący udział w wydarzeniach z lat 1969-1974 w liś­cie do redakcji “Archives of Sex­ual Behav­ior” zadaje pytanie:

   Poza homoseksualizmem DSM wymienia także sadyzm, masochizm, ekshibicjonizm, voyeuryzm, pedofilię i fetyszyzm jako zaburzenia psychiczne. Jeśli nie ma obiektywnego, niezależnego dowodu, że orientacja homoseksualna jest sama w sobie nienormalna, jakie istnieje usprawiedliwienie umieszczania jakiegokolwiek z innych zachowań seksualnych w DSM? [10].

   A cele ruchu „gejowskiego” podsumowuje słowami: Mija w tej chwili 35 lat od usunięcia homoseksualizmu z DSM, co było naszym celem krótkoterminowym. Nasz cel długoterminowy – usunięcie z DSM tego, co nazywane jest perwersją seksualną, zaburzeniem seksualnym czy parafilią, w zależności od wydania, nie został zrealizowany [10]

  •  

   pokaż komentarz

   pokaż mi lekarza który odważy się przedstawić wyniki badań, potwierdzające że homoseksualizm to choroba. W najlepszym wypadku zostanie zakrzyczany od homofobow. Nauka to zimne dane, a homoseksualiści dopuszczają tylko jedną 'swoją' wersję - to nie nauka tylko terror naukowy.

   @Fulleks: Nauka to "zimne dane" ale dla Ciebie "zimne dane" to tylko te, które potwierdzają twoje poglądy.

   Równie dobrze możesz się oburzać, że nie istnieją badania mówiące o tym, że ziemia jest płaska, bo naukowcy promujący to zaraz zostają zakrzyczeni przez okrągłoziemców!

   Dla twojej informacji - było parę badań sugerujących, że homoseksualizm jest nienaturalny - i wszystko zostały rozwalone w peer review.

  •  

   pokaż komentarz

   @konrado12: I ten Charles Sil­ver­stein ma rację- homoseksualizm nie różni się niczym od innych parafilii, niektórym ludziom jest ze swoimi zboczeniami dobrze i nie potrzebują leczenia.
   O czym tu debatować? Nie ma tu miejsca na naukową debatę. "Naukowcy uznali" "naukowcy wykreślili" - ani o jotę nie zmienia to rzeczywistości, papier wszystko przyjmie.

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko: od początku byli też ludzie którzy mordowali innych ludzi pod byle pretekstem

  •  

   pokaż komentarz

   @Supercukier: tak i w biblii te złe typy były lubiane przez Boga

  •  

   pokaż komentarz

   @innovate81: doprawdy? A dlaczego egoistycznie sprowadzasz temat życia tylko do naszej planety skoro (znany) nam wszechświat jest tak ogromny? Skoro wiesz jak powstało życie, nawet tylko na naszej planecie to czekam na obszerny komentarz. PS nasza planeta nie znajduje się w centrum wszechświata, a przynajmniej szanse na taki przypadek są nieproporcjonalnie mniejsze niż na to że się w nim znajduje. ( ͡° ͜ʖ ͡°) PPS Twoje zachowanie przypomina mi sytuację kiedy wstawiłam mapę natężenia pola grawitacyjnego prosto ze strony NASA i stada półgłówków bezrefleksyjnie zminusowało wypowiedź, bez przeczytania opisu czego to dotyczy. Podobnie jest tutaj.

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko: 1. to że coś występowało "od początku" nie oznacza że jest to dobre. 2. o którym fragmencie w biblii mówisz?

  •  

   pokaż komentarz

   @rzep nie wyraziłem swoich poglądów na temat homoseksualizmu. Wyraziłem za to swój pogląd na temat politycznego wpływania i naciskania na naukowców, żeby badania wskazywały jedynie słuszna drogę. Takie polityczne wpływania na naukę uderza we mnie, i szczerze nienawidzę organizacji które próbują nauce narzucić swoje poglądy, zarówno środowisk lgbt jak i ich oponentów w postaci kk i podobnych.

  •  

   pokaż komentarz

   @konrado12: Zaorane, nikt z gejaktywistów nie odpowie na ten zarzut.

  •  

   pokaż komentarz

   @Terko

   @zwodzio: w czym ci przeszkadzają geje? Dlaczego masz z nimi taki ból dupy?

   Geje mi nie przeszkadzają, tylko ta moda na gejostwo mnie wkurza.

  •  

   pokaż komentarz

   nie wyraziłem swoich poglądów na temat homoseksualizmu. Wyraziłem za to swój pogląd na temat politycznego wpływania i naciskania na naukowców, żeby badania wskazywały jedynie słuszna drogę. Takie polityczne wpływania na naukę uderza we mnie, i szczerze nienawidzę organizacji które próbują nauce narzucić swoje poglądy, zarówno środowisk lgbt jak i ich oponentów w postaci kk i podobnych.

   @Fulleks: Po pierwsze - pokaż dowody na te wpływy. Po drugie - jeśli uważasz, że są wpływy na to by wyniki były korzystne dla homoseksualistów, to uważasz, że nie ma również wpływów na to by badania miały jednak wyniki negatywne?

   Kościół w USA obraca miliardami dolarów, masz masę konserwatywnych polityków i biznesmenów.

   To możliwe są 3 opcje:

   1) Nie zdają sobie sprawy, że mogą wpływać na badania.
   2) Wpływają na badania, ale potencjalne badania nie przechodzą peer review bo są zmanipulowane.
   3) Większość badań jednak nie jest w żaden sposób manipulowana i po prostu pokazują to co mówi nauka.

   Która opcja wg. Ciebie tu pasuje?

  •  

   pokaż komentarz

   @zwodzio: więc nie idź za modą bądź hetero ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @NiebieskaPlanetarnaReka: to nie jest nauka. Nie propaguj tutaj swojej skretyniałem religii

 •  

  pokaż komentarz

  Dosyć promowania patologii i zboczeń. Dwóch homoseksualistów to nie rodzina.

 •  

  pokaż komentarz

  Ciekawe ktory z nich urodzil to dziecko ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez moderatora

  •  

   pokaż komentarz

   @tyski: ...albo miało, bo różne są wypadki osierocenia dziecka. Można rozważać, czy lepiej, by dziecko wychowywało się u pary homoseksualistów, czy w "domu dziecka", ale to już jest patologia, żeby stawiać takie pytanie, bo przywodzi ono na myśl obraz jakiegoś stereotypowo postrzeganego ośrodka wychowawczego, gdzie jest masa anonimowych dzieciaków i etatowi wychowacy, a tak już raczej nie jest i nie powinno być... dziś jeśli nie ma szans na adopcję, to z tego co wiem funkcjonują doskonale rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i takie formy opieki, gdzie dziecko ma kontakt z obiema płciami dorosłych, którzy mają zastąpić wzorce ojca i matki jako autorytetów i opiekunów.

  •  

   pokaż komentarz

   @olin: nie ma co rozwazac, nie lepiej. Rozwazania co lepsze, kila czy rzezaczka sa bez sensu.

  •  

   pokaż komentarz

   @olin: czyli stereotypowe postrzeganie domu dziecka to patologia, ale stereotypowe postrzeganie homoseksualistów na wykopie to nie patologia?

  •  

   pokaż komentarz

   @grzmot51: Homoseksualizm, to może być dla kogoś ciekawa odmiana, albo sposób na życie, ale patologią jest mówić, że pary homoseksualne stanowią rodzinę i na tej podstawie umożliwiać im adopcję dzieci na równi z małzeństwami. Rodzina to poza tradycyjnym modelem małżeństwa także jak najbardziej samotna matka, albo ojciec wychowujący swoje dziecko. Jeśli nawet matka - lesbijka urodzi sobie dziecko i przy tym będzie trwać w jakimś związku z inną kobietą, to choć ta druga kobieta jest partnerką matki, ona nigdy nie będzie należeć do rodziny matki z dzieckiem. Podobnie ojciec - gej, może spłodzić dziecko z jakąś kobietą, czy zapłodnić ją nawet przez in vitro i mieć potem prawo opiekuńcze do własnego dziecka, więc stanowić będzie z nim rodzinę, jako biologiczny ojciec i dziecko, ale że mógłby je w praktyce wychowywać ze swoim partnerem, to ten jednak nie będzie członkiem ich rodziny. Prawo adopcji przysługuje jednak nie tylko małżeństwom. W mojej ocenie możliwe są dla dobra dziecka wyjątki... Przykładem niech będzie sytuacja, w której w dużym domu tzw. wielopokoleniowym, jakie czasem jeszcze się spotyka, zwłaszcza przy gospodarstwach na wsiach... Dzieci dorastają, wchodzą w związki, ale nie wyprowadzają się z domu rodzinnego, tylko pozostają w domu z małżonkami i mają tam dzieci, które wychowują wraz z dziadkami-teściami oraz swoim rodzeństwem -ciotką/wujkiem dla tych dzieci... jeśli rodzice tragicznie zginą w wypadku i osierocą dzieci, to naturalne wydaje się dla ich dobra pozostawienie ich w domu rodzinnym i danie prawa do adopcji w pierwszej kolejności dla najbliższych spokrewnionych z nimi, więc to zwykle dziadków, ale jeśli ich wiek nie rokuje dobrze dla wychowania, to także dla ciotki, lub wujka... i tu nie miał bym nic przeciwko adopcji przez jawnych homoseksualistów, których wiąże z dzieckiem relacja pokrewieństwa i znają się wcześniej, choć pewnie w takiej sytuacji stosowano by zwiększony poziom kontroli kuratorskiej, niż przy innych adopcjach.

  •  

   pokaż komentarz

   Jeśli nawet matka - lesbijka urodzi sobie dziecko i przy tym będzie trwać w jakimś związku z inną kobietą, to choć ta druga kobieta jest partnerką matki, ona nigdy nie będzie należeć do rodziny matki z dzieckiem.

   @olin: dlaczego nie będzie należeć do rodziny? Bo ty tak mówisz? A co z wypracowanymi relacjami, z więziami emocjonalnymi? Adoptowane dzieci też nie należą do rodziny, nawet w małżeństwach hetero, bo mają inny genom?

  •  

   pokaż komentarz

   @olin: Chyba najrozsadniejsza rzecz jaka tu czytalem xD

  •  

   pokaż komentarz

   @grzmot51: Tak, właśnie dlatego. Z tego samego powodu, dla którego teściowa to nie rodzina - brak więzów krwi. Krew i honor ponad wszystko! Jeszcze coś wyjaśnić?

  •  

   pokaż komentarz

   @olin: ale wiesz, że wszystkie znane organizmy żywe na Ziemi są spokrewnione?

  •  

   pokaż komentarz

   @grzmot51: Wiem o tym doskonale i wystarczy, że dość pobieżnie zapoznałem się z wnioskami badań Richarda Dawkinsa, żeby nawet nie próbować podważać siły genów, jakie nosimy w sobie i ich woli przetrwania... zatem choć bardzo wysoko cenię swoje życie, to jestem gotów oddać je w obronie dwóch swoich synów, z których każdy odziedziczył 50% moich genów, jednak mają w sumie większy potencjał do ich dalszego przekazania i przetrwania. Sam nie jestem jakoś dalece unikalny i zbieżne geny mam też z moimi kuzynami oraz dalszymi krewnymi, więc oni także są mi cenni... ponieważ trudno prześledzić dokładnie całe swoje drzewo genealogiczne w górę i w dół, to na zasadzie prawdopodobieństwa w dalszej kolejności moja troska (o swoje geny) obejmuje moich "ziomków" z okolicy, potem naród i etnicznie spokrewnionych braci Słowian, całą rasę białą i ostatecznie gatunek ludzki - jego dobro przedkładam nad małpy i psy, ale będę bronił ich interesu jako Ziemian wobec inwazji kosmitów. Na razie poprzestanę na wyrażaniu sympatii wobec wszystkich niebieskookich blondynek i rywalizacji ze śniadymi brunetami. https://i.kym-cdn.com/entries/icons/facebook/000/013/034/yeahsciencebitch.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   @olin: brawo, to bardzo pozytywna deklaracja! Ale bardziej chodziło mi o dyskutowaną definicję rodziny - do którego stopnia pokrewieństwa to jeszcze rodzina, a od którego już nie? Czy żadne inne czynniki emocjonalne i kulturowe nie mają znaczenia?

1 2 3 4 5 6 7 ... 15 16 następna