Umowa indemnizacyjna z 1960 r. pomiędzy USA I PRL

Umowa indemnizacyjna z 1960 r. pomiędzy USA I PRL

@uhu8 treaties.un.org #polska #swiat #polityka #zydzi

(angielska) treść umowy indemnizacyjnej, w której USA zobowiązywały się do niewysuwania żądań o odszkodowania za mienie pozostawione na terenie Polski przez obywateli USA.