•  

  pokaż komentarz

  Palacze e-papierosów:
  mieli o około 19% więcej ołowiu,
  23% więcej kadmu z metalami ciężkimi,
  o 20% więcej pyrenu (biomarker czynników rakotwórczych związanych z atakami serca)
  oraz o 66% więcej akrylonitrylu (toksyczny podczas wdychania, może powodować podrażnienie dróg oddechowych i raka; może negatywnie wpływać na przebieg ciąży i płód) w moczu.
  Palacze papierosów, którzy zaczęli palić e-papierosy mieli podobne poziomy metali ciężkich – z wyjątkiem kadmu.
  Wynika to z prostego faktu. Byli palacze papierosów mają w swoim organizmie pozostałości po starym nawyku.

  Dodatkowo badania wykazały narażenie na trzy lotne związki organiczne: toluen, benzen i disiarczek węgla. Ten ostatni jest szczególnie niebezpieczny. Chemicy unikają wdychania tej substancji, wpływa negatywnie na układ rozrodczy oraz może powodować uszkodzenia układu nerwowego.

  Palacze samych e-papierosów
  Osoby, który paliły tylko e-papierosy miały niższe poziomy wszystkich innych substancji chemicznych, w tym nikotyny.

  Tu jest chyba błąd? powinno być:

  Palacze papierosów:
  mieli o około 19% więcej ołowiu,
  23% więcej kadmu z metalami ciężkimi,
  o 20% więcej pyrenu (biomarker czynników rakotwórczych związanych z atakami serca)
  oraz o 66% więcej akrylonitrylu (toksyczny podczas wdychania, może powodować podrażnienie dróg oddechowych i raka; może negatywnie wpływać na przebieg ciąży i płód) w moczu.

  Palacze papierosów, którzy zaczęli palić e-papierosy mieli podobne poziomy metali ciężkich – z wyjątkiem kadmu.
  Wynika to z prostego faktu. Byli palacze papierosów mają w swoim organizmie pozostałości po starym nawyku.

  Dodatkowo badania wykazały narażenie na trzy lotne związki organiczne: toluen, benzen i disiarczek węgla. Ten ostatni jest szczególnie niebezpieczny. Chemicy unikają wdychania tej substancji, wpływa negatywnie na układ rozrodczy oraz może powodować uszkodzenia układu nerwowego.

  Palacze samych e-papierosów
  Osoby, który paliły tylko e-papierosy miały niższe poziomy wszystkich innych substancji chemicznych, w tym nikotyny.

 •  

  pokaż komentarz

  Poza tym tytuł artykuły jest mylący. Jest źle u palaczy zwykłych papierosów.