•  

  pokaż komentarz

  @Michal_Boni jak to jest być europosłem? Dobrze?
  #pdk

  •  

   pokaż komentarz

   @michgur:

   W ciągu tych 5 lat nauczyłem się bardzo dużo i to jest fascynujące. Na przykład: uzgadnianie z posłami z innych krajów poprawek tak, żeby zadbać o interes Polski, ale zdobyć ich głosy. Przykładowo: była propozycja funduszu obrony. Wyjściowo konsorcja naukowo-biznesowe miały powstawać z co najmniej 2 krajów członkowskich UE. To oznaczałoby przewagę Francji i Niemiec. Zaproponowałem, żeby co najmniej 4 kraje członkowskie musiały się umówić i przekonałem część posłów francuskich i niemieckich aby tak zagłosowali. W PE jest mniej ideologii i rzucania wielkimi słowami, a dużo więcej praktycznej pracy i to lubię.

 •  

  pokaż komentarz

  Czy nie zgodzi się Pan, że dzisiejsze pokolenie europosłów - często ludzi starszej daty - po prostu zbyt słabo zna Internet, informatykę, komputeryzację - by w pełni zrozumieć konsekwencje tego typu regulacji?

  Dlaczego ci politycy sądzą, że wiedzą lepiej co jest dobre dla Internetu, niż cała masa protestujących ludzi? Ludzi, którzy z Internetu korzystają znacznie częściej, wychowali się na Internecie, utrzymują się dzięki działalności internetowej, prowadzą serwisy internetowe.

  •  

   pokaż komentarz

   @lewoprawo:

   W poprzedniej kadencji było ok. 45 posłów dobrze rozumiejących sprawy internetu. W tej kadencji już dużo więcej, sporo ponad 100. Na dzisiaj 127 osób z obecnych posłów podpisało zobowiązanie, że jest przeciw Art. 13 i cenzurze w internecie. Myślę, że po wyborach majowych tych osób rozumiejących internet będzie dużo, dużo więcej, to też jest kryterium do głosowania dla wyborców. Tylko delikatnie chcę dodać, że nie każdy starszy wiekiem nie rozumie internetu. Niektórzy bardzo się go uczą, i nie tylko - LUBIĄ!

 •  

  pokaż komentarz

  Dlaczego chce Pan i Pańska partia zabrać nam, ludziom młodym, wolność w Internecie?

  •  

   pokaż komentarz

   @ShinpuTokubetsu: Nie chcę zabrać wolności młodym ludziom w Internecie. Dlatego od początku byłem przeciwny artykułowi 13, także jako sprawozdawca Komisji Wolności budując kompromis, który nie naruszałby wolności użytkowników Internetu. To nie zostało przyjęte przez sprawozdawcę VOSS, zresztą mimo wcześniejszych obietnic. Dlatego jest oczywiste - i na swoim TT i w artykułach jasno to piszę - że trzeba odrzucić artykuł 13. A dziś PO przedstawiła rekomendację, że jest przeciwko artykułowi 13, a jeśli artykuł 13 nie zostałby usunięty, jest rekomendacja do głosowania przeciwko całej dyrektywie.

 •  

  pokaż komentarz

  @Michal_Boni Co Pańskim zdaniem wydarzy się 26 marca?

  •  

   pokaż komentarz

   @kejpero: Po pierwsze zostanie zgłoszony wniosek o to żeby parlament zgodził się głosować poprawki do prawa autorskiego. Tego wymaga regulamin i procedura. Jeśli parlament przegłosuje większością głosów taką zgodę to będziemy głosowali poprawki. Wtedy okaże się czy będzie większość dla usunięcia dla artykułu 13. Jeśli będzie większość to usuniemy artykuł 13 i wtedy można byłoby zagłosować za dyrektywą. Jeżeli natomiast nie będzie większości dla usunięcia dla artykułu 13 albo parlament nie zgodzi się głosować poprawek, to wtedy będzie głosowanie przyjęcia dyrektywy - ja zagłosuję przeciw.

 •  

  pokaż komentarz

  Dlaczego słabsze miejsce na liście spowodowało, że chce Pan zrezygnować z członkostwa w PO? Patrząc na to z zewnątrz wygląda jakby chodziło Panu o bezpieczną posadkę i brak konieczności walki o głosy w wyborach.

  •  

   pokaż komentarz

   @Herubin:

   Zawsze i tak jest walka w wyborach, bez względu na miejsce. Szanse z dalszego miejsca są też mniejsze. Więc trochę mnie wzięły emocje, ale nie wypisałem się z Platformy, startuję z 5. miejsca, walczę bo też o to apelowało wiele osób i środowisk - żebym startował z każdego miejsca.