ACTA 2 przegłosowana

ACTA 2 przegłosowana

348 głosów za, 274 przeciw