Wieszanie kukieł wrogów w Nowym Yorku - święto żydowskie Purim

Własnie elyty, w Polsce wrzeszcza, o wieszaniu kukły żyda, bo w Próchniku powiesili kukłę judasza. W USA, w święto Purim, żydzi wywieszają kukły, ludzi którzy chcą skrzywdzić zydów. co więcej, domy sa ozdabiane takimi wisielcami w swięto Purim