•  

  pokaż komentarz

  A jak te zmiany w przepisach mają się do sytuacji, gdy mnie jako kierowcę przed wjazdem na teren prywatnej firmy ochroniarz, czyli firma zewnętrzna chce badać alkomatem i uzależnia od tej czynności mój wjazd?

 •  

  pokaż komentarz

  Co za bzdura. Aż szkoda życia na czytanie samego leada ( ͡° ʖ̯ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  no właśnie, gdzie ten koniec świata przez RODO ja się pytam

 •  

  pokaż komentarz

  Zakop za clickbait

  Gazeta zauważa, że ustawodawca nie daje pracodawcom możliwości
  Czyli nie jest to orzeczenie sądu, zdanie RPO. Po prostu pismak sobie tak pomyślał.

  "Zawartość alkoholu w organizmie pracownika bez wątpienia jest bowiem daną osobową"
  Czyli po ilości alkoholu w organizmie można zidentyfikować osobę? Ciekawe

  I na koniec:

  Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., kontrolę trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (w praktyce jest nim policja lub straż miejska).
  W przypadku, gdy to pracodawca wnioskuje o badanie trzeźwości pracownika, istnieją dwie możliwości: mimo, że przepisy nie precyzują tego wprost, to jeśli podwładny wyrazi zgodę, dopuszczalne jest, by przełożony samodzielnie przeprowadził badanie alkomatem lub probierzem trzeźwości.

  Czyli Saszka czy Kazio nie dmuchnie na wniosek pracownika, wzywana jest policja.

  •  

   pokaż komentarz

   Czyli po ilości alkoholu w organizmie można zidentyfikować osobę? Ciekawe

   @BajongCzesiek: Czemu piszesz o rzeczach, o których nie masz pojęcia?
   Dana osobowa to informacja o osobie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (art. 4 RODO), a nie "dane identyfikujące osobę".

   W przypadku, gdy to pracodawca wnioskuje o badanie trzeźwości pracownika, istnieją dwie możliwości: mimo, że przepisy nie precyzują tego wprost, to jeśli podwładny wyrazi zgodę, dopuszczalne jest, by przełożony samodzielnie przeprowadził badanie alkomatem lub probierzem trzeźwości.

   @BajongCzesiek: Nie, bo od 4 maja obowiązuje zakaz uzyskiwania zgody od pracownika na przetwarzanie danych szczególnej kategorii. Pracownik musiałby sam wystąpić z taką inicjatywą.

  •  

   pokaż komentarz

   @GordonL: Przede wszystkim NIC NIE JEST TUTAJ PRZETWARZANE! Nigdzie takiego wyniku nie zapisujemy, jesli wychodzi powyzej normy - wzywana jest policja i a koles ma zwolnienie dyscyplinarne.

  •  

   pokaż komentarz

   Przede wszystkim NIC NIE JEST TUTAJ PRZETWARZANE! Nigdzie takiego wyniku nie zapisujemy, jesli wychodzi powyzej normy - wzywana jest policja i a koles ma zwolnienie dyscyplinarne.

   @grzegorzo:
   Większość firm tworzy protokół z badania, żeby pracownik nie kwestionował jego przeprowadzenia.
   Przetwarzaniem jest także sam odczyt. Definicję przetwarzania masz w art. 4 RODO. Jest tam zbieranie, obok zapisywania ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @GordonL: To wtedy dana firma robi to zle, takie badanie to tylko potwierdzenie podejrzen, ze koles jest nawalony i trzeba zadzwonic po policje, jezeli jakas firma obligatoryjnie na starcie codziennie kazdemu kaze dmuchac i to zapisuje - to jak najbardziej cos tu jest nie tak.

  •  

   pokaż komentarz

   @BajongCzesiek: Czemu piszesz o rzeczach, o których nie masz pojęcia?
   Dana osobowa to informacja o osobie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (art. 4 RODO), a nie "dane identyfikujące osobę".


   @GordonL: Fakt mój błąd.

   Podpytam ludzi od rodo :).

  •  

   pokaż komentarz

   Ze źródła:

   1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

   Dane dotyczące trzeźwości w to nie wchodzą.

   Do tego:

   2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;

   b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

   no i creme de la creme

   h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

   Artykuł to jedno wielkie p%!$@%#enie i clickbait, a wyrywkowe kontrole nie podchodzą pod RODO.

 •  

  pokaż komentarz

  no i prawidlowo chca badac alkomatem ludzi w pracy niech wzywaja psy