•  

  pokaż komentarz

  Nie dajcie sobą manipulować wierząc, że istnieje jakiś ukryty NWO mechanizm w KK który pozwala ukrywać pedofilów.

  Bo był to mechanizm w samym Kościele:

  INSTRUKCJA
  o sposobie postępowania w przypadkach, kiedy w grę wchodzi przestępstwo solicytacji (...)


  1. Przestępstwo solicytacji zachodzi, gdy ksiądz — w trakcie samej czynności sakramentu spowiedzi; przed lub natychmiast po spowiedzi; w związku z lub pod pretekstem spowiedzi lub nawet bez związku ze spowiedzią, (ale) w konfesjonale lub innym miejscu, przeznaczonym do wysłuchiwania spowiedzi i sprawiającym wrażenie, że wysłuchuje się tam spowiedzi — próbował nakłonić lub sprowokować penitenta (kimkolwiek on lub ona by byli) do niemoralnych lub nieprzyzwoitych czynów (...)

  11. Niemniej, ponieważ podczas badania tego typu przypadków konieczne jest okazanie większej niż zazwyczaj troski, aby zostały one potraktowane z najwyższą poufnością — a także ponieważ od chwili rozstrzygnięcia i wyegzekwowania postanowień, zostają one okryte wieczystym milczeniem (...) — wszystkie osoby w jakikolwiek sposób powiązane z sądem lub z racji swych urzędów zorientowane w sprawie, zobowiązane są do bezwyjątkowego zachowania najściślejszej tajemnicy, potocznie zwanej tajemnicą Świętego Oficjum, we wszystkich kwestiach i wobec wszelkich osób, pod groźbą podlegania automatycznej ekskomunice, ipso facto i bez obwieszczania, zarezerwowaną wyłącznie dla osoby Papieża, z wyłączeniem nawet Świętej Penitencjarii. Ordynariuszy wiąże to samo prawo, tzn. na mocy ich własnego urzędu; pozostały personel związany jest na mocy przysięgi, jaką zawsze składać musi przed podjęciem swych obowiązków i wreszcie (osoby) wydelegowane, przepytywane lub poinformowane (poza sądem) związane są na mocy nakazu, nałożonego przez nich w pismach, zawierających delegację, zapytania lub informacje, z wyraźnym przywołaniem tajemnicy Świętego Oficjum i powyższych restrykcji (...)

  13. Przysięga zachowania tajemnicy musi być w tych przypadkach składana także przez obwiniających lub powodów, a także przez świadków. Osoby te jednak nie są objęte karą, chyba że zostały wprost ostrzeżone o niej w trakcie wnoszenia oskarżenia, składania zeznań lub przepytywania. Obwiniony musi zostać z najwyższą powagą upomniany, że on także musi zachować tajemnicę wobec wszystkich za wyjątkiem swego adwokata, pod karą zawieszenia a divinis, zachodzącego ipso facto w przypadku wykroczenia (...)

  23. Podczas odbierania denuncjacji należy zazwyczaj przestrzegać następującego porządku: po pierwsze, musi zostać zarządzone złożenie przysięgi mówienia prawdy przez osobę donoszącą; przysięga ma być złożona w chwili dotykania Świętych Ewangelii (...) Zanim dokonujący denuncjacji zostanie zwolniony, zostanie mu nakazana przysięga zachowania milczenia — jak powyżej, jeśli to konieczne, pod karą ekskomuniki, zarezerwowaną dla lokalnego ordynariusza lub Stolicy Apostolskiej (zob. punkt 13) (...)

  33. W tym celu, gdy ordynariusz otrzymał jakiekolwiek doniesienie o przestępstwie solicytacji wezwie on dwóch świadków (osobiście lub przez specjalnie wydelegowanego księdza; osobno i z zachowaniem stosownej dyskrecji). Powinni oni zostać wybrani spośród osób duchownych, pozostających poza wszelkim podejrzeniem, znających bardzo dobrze zarówno obwiniającego jak i obwinionego. W obecności notariusza (zob. punkt 9), który winien utrwalać na piśmie pytania i odpowiedzi, (wikariusz) odbierze on nich uroczystą przysięgę mówienia prawdy i zachowania tajemnicy, jeśli to konieczne pod groźbą ekskomuniki zarezerwowaną dla lokalnego ordynariusza lub Świętego Oficjum (zob. nr 13). (...)

  •  

   pokaż komentarz

   42. Z chwilą zamknięcia procesu śledczego ordynariusz, po wysłuchaniu rzecznika sprawiedliwości, winien postępować według poniższego, a mianowicie:

   a) jeśli jasne jest, że denuncjacja jest całkowicie bezpodstawna, musi polecić utrwalenie tego faktu w aktach, a dokumentacja obwinienia zostanie zniszczona (...)

   64. (...) Wreszcie, ponieważ ze względu na pieczęć sakramentu, nigdy na żadnym zewnętrznym forum nie może pojawić się żadna wzmianka o przestępstwie rozgrzeszenia wspólnika przestępstwa (...)

   71. Termin crimen pessimum („najbrudniejsze przestępstwo") rozumiany jest tutaj jako dowolny zewnętrzny akt, niezwykle grzeszny, co dotyczy aktu dokonanego a także próby jego dokonania przez duchownego, w jakikolwiek sposób, z osobą tej samej płci.

   72. Wszystko, co napisano powyżej o przestępstwie solicytacji obowiązuje także, ze zmianą jedynie tych elementów, których wymaga sama natura rzeczy, w przypadku crimen pessimum (...)

   73. Zrównany z crimen pessimum, jeśli chodzi o skutki karne, jest każdy obsceniczny zewnętrzny akt, niezwykle grzeszny (co dotyczy aktu dokonanego a także próby jego dokonania) — dokonany przez duchownego w jakikolwiek sposób z małymi (pre-adolescent) dziećmi (...)

   Wydano w Rzymie, w Oficjum Świętej Kongregacji, 16 marca 1962 roku

   tl;dr - Doniesienia o aktach pedofilii na łonie Kościoła jego przedstawiciele mieli obowiązek badać w całkowitej tajemnicy przed światem zewnętrznym, wymuszając zachowanie tej tajemnicy również na donoszących, świadkach i ofiarach. W praktyce oznacza to właściwie nakaz nieinformowania władz świeckich o podejrzeniach tego rodzaju przestępstwa, prowadzenie samodzielnego śledztwa i dowolne traktowanie wszelkich dowodów zbieranych w jego trakcie.

   Co oczywiście wcale nie brzmi jak ukryty mechanizm ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   Nie dajcie sobą manipulować wierząc, że istnieje jakiś ukryty NWO mechanizm w KK który pozwala ukrywać pedofilów.

   @lowca_randroidow: To jest bardzo ciekawe, ponieważ @Brzytwa_Ockhama wierzy w NWO kontrolujące całe państwa, jak np. Macrona będącego marionetką Rotshildów, ale mając dowody na to iż w KK przez całe dekady działały niestety procedury ukrywania przestępstw pedofilii, także w Polsce, woli trwać w kłamstwie niż spojrzeć na prawdę której ponoć służy.

  •  

   pokaż komentarz

   To jest bardzo ciekawe, ponieważ @Brzytwa_Ockhama wierzy w NWO kontrolujące całe państwa, jak np. Macrona będącego marionetką Rotshildów, ale mając dowody na to iż w KK przez całe dekady działały niestety procedury ukrywania przestępstw pedofilii, także w Polsce, woli trwać w kłamstwie niż spojrzeć na prawdę której ponoć służy.

   @wolodia: W to, że wierzę, że istnieje NWO nie wiem skąd wytrzasnąłeś, ale Macron jest najpewniej wydmuszką kapitału inwestycyjnego. Wystarczy wspomnieć jaka było jego pierwsza decyzja po objęciu urzędu.

   https://www.ft.com/content/3d907582-b893-11e7-9bfb-4a9c83ffa852

   The French parliament on Tuesday adopted a package of measures for 2018 that included scrapping the wealth levy on everything except property assets — in effect cutting the tax by 70 per cent. A 30 per cent flat tax rate will also be introduced on capital gains, dividends and interests — a longstanding demand from investors and entrepreneurs.

   Na pewno pracowanie w banku Rotszyldów i takie decyzje sprawiają, że jest niezależnym prezydentem wolnym od lobbingu.

   pokaż spoiler ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  Najwięcej będą mieli do powiedzenia ci, co nigdy żadnej książki z prac Marksa nie przeczytali.

 •  

  pokaż komentarz

  Zakop, informacja nieprawdziwa. Tytuł to czysta manipulacja.