•  

  pokaż komentarz

  Dodajmy że obozy te, w przeciwieństwie do obozów niemieckich(nie nazistowskich), były komunistyczne (a nie polskie)

 •  

  pokaż komentarz

  Dla przypomnienia, dzisiaj en Wikipedia uważa Morela za Polaka, gdzieś dopiero w dalszej części jest o jego żydowskim pochodzeniu. Setki prób edycji były bezskuteczne, osoby kierujące artykułem wiedzą "lepiej".

  •  

   pokaż komentarz

   @BobMarlej: Dzielny Polak, spieprzył przed wyrokiem sądu do Izraela i tyle go widzieli.

  •  

   pokaż komentarz

   @secretservice666: Ciekawa też ich logika - w obozach ginęli nie Polacy pochodzenia żydowskiego, lecz Żydzi, i to 100%, a nawet 150% Żydzi, wszelka kasa należy się Izraelowi, to nic, że powstał 3 lata po wojnie, ale jak trafi się w ich narodzie jakaś czarna owca, to już nie Żyd ani Polak pochodzenia żydowskiego, lecz po prostu Polak. W życiu tego nie zrozumiem.

  •  

   pokaż komentarz

   @BobMarlej: I to jest właśnie żydowski geniusz i polskie fatum.

  •  

   pokaż komentarz

   @secretservice666: A wszystko przez tego durnego Kazimierza zwanego Wielkim. Było postąpić jak wszyscy i też ich wygnać. Ale nie, bo jakże to, nie można tak...

  •  

   pokaż komentarz

   @BobMarlej: taka ciekawostka, na niemieckiej wiki o Koperniku nie ma ani słowa, że to Polak

  •  

   pokaż komentarz

   A wszystko przez tego durnego Kazimierza zwanego Wielkim. Było postąpić jak wszyscy i też ich wygnać. Ale nie, bo jakże to, nie można tak...

   @Omenu: Kazio był dość bezwględnym typem i nie kierował się w polityce etyką chrześcijańską. Żydzi umieli robić interesy i stanowili dogodne źródło kredytu.

   Podziękuj raczej szlachcie, której pasował taki układ, lubiła pośrednictwo Żydów, sama brzydziła się handlem, zakazywała go panom braciom i ograniczała mieszczanom.

  •  

   pokaż komentarz

   @Omenu: @mieszko111: Obaj się mylicie, podziękować należy kongresmenom wiedeńskim, którzy oddali lwią część Polski dla Rosji i późniejszym carom, którzy rzucili do nas do kraju masę Żydów, których od siebie przepędzili. Zanim do tego doszło, Żydów było u nas niewielu. I to właśnie ci osiedleni Żydzi, tzw. "litwacy", byli nastawieni antypolsko i przeciwko tym "starym" Żydom. W centrum Rosji, w okolicach Moskwy i Petersburga Żydów nie było praktycznie wcale, to Rosja uchodziła wtedy jako najbardziej antysemicki kraj. W zaborze pruskim było odwrotnie, prawie wszyscy Żydzi wyjechali do początku XX wieku w głąb Niemiec. Tak więc gdyby Kongresówkę przypisano nie Rosji, a Prusom, problemu dziś w zasadzie by nie było.

  •  

   pokaż komentarz

   którzy oddali lwią część Polski dla Rosji i późniejszym carom, którzy rzucili do nas do kraju masę Żydów

   @BobMarlej: Strefa osiedlenia Żydów spotęgowała natężenie Izraelitów w Polsce, ale

   nie można powiedzieć, że

   Zanim do tego doszło, Żydów było u nas niewielu

   Józef II po I rozbiorze i lustracji swej nowej galicyjskiej prowincji stwierdził, że już wie dlaczego jest królem Jerozolimy...

   Norman Davies, Jerzy Robert Nowak i nawet głupia wikipedia twierdzą, że 3/4 globalnej populacji Żydów w XVI-XVIIIw. zamieszkiwało Rzplitą. Mieli tutaj cieplarniane warunki, spokój w porównaniu z resztą Europy, autonomię, przywileje, klasę próżniaczą której pośrednik handlowy i ekonom był bardzo użyteczny.

   Dziękować można również Piłsudskiemu, który przyjął setki tysięcy titwaków-uchodźców z ZSRR w okresie międzywojennym.

   Obaj się mylicie, podziękować należy kongresmenom wiedeńskim

   Kierując się takim tokiem rozumowania - prędzej Napoleonowi, że tak szczęśliwie wyzwolił rdzeń polskich ziem od praworządnych i cywilizowanych Prus.

  •  

   pokaż komentarz

   @Omenu: > A wszystko przez tego durnego Kazimierza zwanego Wielkim. Było postąpić jak wszyscy i też ich wygnać. Ale nie, bo jakże to, nie można tak...

   Kazimierz Wielki musiał być po prostu porządnym człowiekiem i prawdziwym Słowianinem w duszy - choć dla władzy zaprzedał się Watykanowi tak samo, jak jego poprzednicy i następcy. Zapewne w oczach Żydów uchodził za takiego frajera, że można mu było naraić żydówkę do łóżka. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   Ta sytuacja nasuwa mi pewne skojarzenie ze współczesnymi czasami... Cyryl wprawdzie pozostał Cyrylem, ale stare, żydowskie "Metody" pozostały... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   źródło: słowianin.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   @BobMarlej: przecież był Polakiem żydowskiego pochodzenia. Miał polskie obywatelstwo.
   jakie to w ogóle ma znaczenie? Był przede wszystkim zbrodniarzem.

  •  

   pokaż komentarz

   @WolnyLechita: Kazimierz Wielki usiłował ograniczyć potęgę możnych i duchowieństwa i podporządkować polski Kościół władzy królewskiej. Co spowodowało jego konflikt z biskupem krakowskim Janem Grotem. A wikariusz katedry krakowskiej Marcin Baryczka w grudniu 1349 został pochwycony przez ludzi z otoczenia Kazimierza Wielkiego, którzy udzielili mu lekcji pływania w Wiśle, której ksiądz nie przeżył.
   Tak że stwierdzenie, że Kazimierz Wielki zaprzedał się Watykanowi, jest nieuprawnione. Taki zarzut można odnieść do Bolesława Chrobrego, Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza, ale nie do Kazimierza Wielkiego.

  •  

   pokaż komentarz

   @mieszko111: Na pewno nie 3/4. Zwłaszcza jeśli do Żydów oprócz Aszkenazyjczyków zaliczyć też Sefardyjczyków, Mizrahijczyków i Dziesięć Zaginionych Plemion Izraela (i opierać się przy tym na liście Nathana Ausubela albo zbliżonych teoriach).
   Szkoda, że pisząc o Żydach i ich dziejach, tak wielu autorów pomija Żydów zamieszkujących kraje azjatyckie i Afrykę.

  •  

   pokaż komentarz

   Tak że stwierdzenie, że Kazimierz Wielki zaprzedał się Watykanowi, jest nieuprawnione. Taki zarzut można odnieść do Bolesława Chrobrego, Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza, ale nie do Kazimierza Wielkiego.

   @Trojden: Nie wyjaśnisz tego temu foliarzowi. JEgo wykładnia dziejów jest prosta; Wielka Lechia i starzy słowiańscy bogowie są jedynie prawilni. Potem przyszli Żydzi z klechami pod rękę i wszystko zostało popsute.

  •  

   pokaż komentarz

   @mieszko111: Bardziej chodziło mi o proporcje, jeszcze w Księstwie Warszawskim odsetek Żydów wynosił i pod Poznaniem, i pod Warszawą po 5%. W Kongresówce ten wskaźnik wzrósł z 5 do 10-15%, a w zaborze pruskim spadł z 5 do 1%. Galicja zachowała swoje 5% przez cały swój czas trwania.
   Zaś co do Napoleona, to też uważam, że niby krótkofalowo pomógł, ale długofalowo nam zaszkodził. Przede wszystkim granice z 1795 i tak długo by się nie utrzymały, Prusy i Austria od nadmiaru Polaków najprawdopodobniej szybko by się rozpieprzyły, a zabory trwałyby dużo, dużo krócej niż te 123 lata, dodatkowo Prusy bez Nadrenii byłyby o wiele słabsze.

  •  

   pokaż komentarz

   Zaś co do Napoleona, to też uważam, że niby krótkofalowo pomógł, ale długofalowo nam zaszkodził.

   @BobMarlej: Tak szczerze, to ja nawet tej krótkofalowej pomocy nijak nie widzę. Rozgrabił, wykorzystał ekonomicznie, na gruzach gospodarki wznosił twierdze i wielotysięczne rodzime wojska. Miejscowym się do tego nie polepszyło nawet na chwilę. Skończyła się korzystna koniunktura gospodarcza czasów zaboru pruskiego 1795-1806, by ustąpić miejsca dziadowaniu w warunkach blokady kontynentalnej.

   Najgorszym długofalowym skutkiem jego poczynań było oczywiście przesunięcie granic zaboru rosyjskiego za Wisłę na ponad sto lat.

   Prusy i Austria od nadmiaru Polaków najprawdopodobniej szybko by się rozpieprzyły,

   Prusy miałyby trudności, ale Austria i tak stanowiła już taki zlepek narodów i wyznań, że jedna Galicja nie robiła wielkiej różnicy.

  •  

   pokaż komentarz

   Tak szczerze, to ja nawet tej krótkofalowej pomocy nijak nie widzę.

   @mieszko111: No ale Królestwo Polskie (prawdziwe, nie późniejsza kongresowa podróba) na chwilę wróciło, w 1812 odzyskaliśmy na chwilę chwałę, spore granice, co możesz oglądać w kompilacjach historycznych i "Pana Tadeusza" dzisiaj masz, więc jakieś korzyści jednak były. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Trojden: > (+) Kazimierz Wielki usiłował ograniczyć potęgę możnych i duchowieństwa i podporządkować polski Kościół władzy królewskiej. Co spowodowało jego konflikt z biskupem krakowskim Janem Grotem.

   Trudno nie zgodzić się z Twoją opinią. Rzeczywiście tak właśnie było, i jest to rodzaj powtórki z wydarzeń za panowania Bolesława Śmiałego. Tym razem jednak z nieco innym skutkiem. Szczególnie podoba mi się sformułowanie" "lekcja pływania". Zastanawiam się przy tym, czy obecni duchowni Sekty Katolickiej umieją pływać? Może warto byłoby to sprawdzić? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Kazimierz Wielki był w istocie "wielki duchem" - chociaż szczęścia od losu to On nie miał.. Szkoda!
   Moja, (nazwijmy to) tzw. "krytyka" dotyczy wyłącznie ogólnego kierunku politycznego tamtego okresu.
   Osobiście zastanawiam się, czy nie byłoby jednak lepiej, gdyby ktoś tak wielki jak sam Kazimierz Wielki nie postępował tak jak np. Czyngis-chan? ...który przemocą zjednoczył plemiona i najechał "cały świat".
   Chyba jednak nie miał aż takich zapędów - bo był Słowianinem. A to nie leży w naszej mentalności.
   Przez to nie zdawał sobie prawy, co w rzeczywistości znaczy owo PIĘTNO KAINOWE, którym każdy katolicki monarcha pragnął "ozdobić sobie skronie".

   źródło: piętno.jpg

 •  

  pokaż komentarz

  Władze PRL internowały obywateli w tym obozie przede wszystkim za kolaborację z Niemcami podczas wojny. Rzekoma "kolaboracja" polegała na podpisaniu volkslisty, co dla Ślązaków było de facto obowiązkowe, bo jeśli tego nie zrobili, to im oraz ich rodzinie groziła śmierć.

  Warto dodać, że takich obozów było kilka, ale w pozostałych funkcjonariusze UBP mordowali głównie Niemców w ramach prymitywnej zemsty. Zazwyczaj zbrodni dokonywano na zwykłych obywatelach, jeńcy wojenni stanowili mniejszość, a osoby, które rzeczywiście zasługiwały na konsekwencje były jednostkowymi przypadkami.

  •  

   pokaż komentarz

   @MedGeek: co trzeci niemiecki żołnierz tłumiący Powstanie Warszawskie był ślązakiem. Ponad 300 000 ślązaków służyło nazistom. To właśnie dzięki komunistom mówi się, że ślązaki płakały jak szły do wermahtu.

  •  

   pokaż komentarz

   @wyje_Bane: Ludzie byli wciągani tam siłą, odmowa skutkowała nie tylko karą dla osoby, która odmówiła, ale również dla całej jego rodziny. Oczywiście, że strzelali również do Polaków, ale mając za plecami niemieckich oficerów gotowych do ciebie strzelić, jeśli tylko zawrócisz, nie masz wyboru. Instynkt przetrwania w takich sytuacjach jest silniejszy niż zasady moralne.
   Łatwo mówić o wyborze żyjąc w miejscu w którym nie grozi żadna wojna, i mając dostęp do wszystkich wygód jakie oferuje dzisiejszy świat.

  •  

   pokaż komentarz

   @MedGeek przede wszystkim, karne dywizje nie strzelały nikomu w plecy bez procesu. W Wehrmachtcie służyli nie tylko ślązacy z dzisiejszego górnego Śląska, ale z dolnego, Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Mazur. To prawda że musieli podpisać volkslisty, nawet rząd polski nakazał by tak Polacy robili. Bo nie mieli innego wyjścia.

  •  

   pokaż komentarz

   @MedGeek: Jest dokument BBC pod tytułem "Savage Peace". Między innymi o tym obozie.

 •  

  pokaż komentarz

  każda władza deprawuje , szczególnie żydowska

 •  

  pokaż komentarz

  źródło: nie o antysemizyzmie2.jpg