•  

  pokaż komentarz

  Tu już nie chodzi przede wszystkim o samych emigrantów. Instytucje UE, i trójkąt Niemcy, Francja i Włochy łamią własne i unijne prawo. Sprowadzają do siebie byłych żołnierzy isis którzy mogą sobie podróżować po Europie

  •  
   BayekVonSiwa

   -67

   pokaż komentarz

   @Starr: Które prawo dokładnie łamią?

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: A choćby i prawo zobowiązujące do ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, będące gwarantem funkcjonowania strefy Schengen.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: Układ z Schengen choćby. Wymaga on kontroli ruchu na granicach zewnętrznych.
   Kodeks graniczny Schengen , rodział 5, 6, 13

   Wobec Hiszpanii, Włoch, Francji i Grecji powinien zostać zastosowany art 21.

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=PL

  •  
   BayekVonSiwa

   -36

   pokaż komentarz

   @mechano: @KapralJedziniak: Jeżeli po przybyciu rozpoczynana jest procedura rozpatrywania azylu, wtedy te osoby przebywają legalnie w strefie Schengen.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: Prawo o ochronie granic (o którym piszę) wprowadzono dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie EU. Na teren Unii wpuszcza się ludzi, których zidentyfikować się po prostu nie da. Dlatego tworzą oni potencjalne, a czasem realne zagrożenie. W perspektywie czasu (o ile ktoś nie pójdzie po rozum do głowy) te praktyki doprowadzą do rozpadu Schengen (a może i całej Unii).

  •  

   pokaż komentarz

   Jeżeli po przybyciu

   @BayekVonSiwa: na wody międzynarodowe? to jest zwykłe przestępstwo ściągać ich stamtąd do Europy, łamanie prawa w lewackim stylu

  •  
   BayekVonSiwa

   -14

   pokaż komentarz

   @mechano: Nie mówię o tym jak powinno być, tylko jak wygląda to w porozumieniach.

   @Itsok: Z takiego rozumowania wynikałoby, że żadna osoba spoza Schengen nie mogłaby ubiegać się o azyl w strefie, bo w jakiś sposób przecież musiałaby zostać tutaj sprowadzona. W tym przypadku jeżeli kraj wpuszcza statek z potencjalnymi uchodźcami do portu to robi to w trybie humanitarnym, co przewidują dokumenty, i rozpoczyna weryfikację do uzyskania azylu.

  •  

   pokaż komentarz

   , i rozpoczyna weryfikację do uzyskania azylu.

   @BayekVonSiwa: po czym po weryfikacji stwierdza, że to nie pierwsza próba forsowania granicy, rekwiruje dywersję (statek) i odsyła resztę do domu, no chyba że w Europie bezprawie jest promowane bo rządzi lewica

  •  
   BayekVonSiwa

   -7

   pokaż komentarz

   @Itsok: To też nie jest takie proste, bo dany kraj może im mimo wszystko zezwolić na pobyt. Nie ma chyba żadnej regulacji, która ograniczałaby politykę migracyjną konkretnych krajów. To raczej sprowadza się do tego, że takie osoby są rejestrowane i prowadzi się dodatkowo statystyki dla odpowiednich organów unijnych.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie ma chyba żadnej regulacji, która ograniczałaby politykę migracyjną konkretnych krajów.

   @BayekVonSiwa: jest prawo dotyczące ochrony granic i walki z kontrabandą, jeśli taki statek złamał prawo i przekroczył nielegalnie granicę UE z nieuprawnionymi osobami, powinien zostać zarekwirowany jako środek użyty w przestępstwie, a osoby dopuszczające się przestępstwa postawione przed sądem, a nie puszczane wolno aby mogły dalej łamać prawo, ale do tego trzeba być państwem albo konfederacją państw prawa, a nie lewackim bajzlem

  •  
   BayekVonSiwa

   -3

   pokaż komentarz

   @Itsok: Tak, ale rzecz w tym, że to dane państwo decyduje kogo i w jaki sposób przyjmuje do siebie. Jeżeli masz statek NGO i wpuszczają go do portu z potencjalnymi uchodźcami to tak jakby świadomie biorą udział w procedurze przyjmowania tych ludzi w trybie humanitarnym - nieważne skąd oni pochodzą. Dlatego nie widzę w którym miejscu porozumienie Schengen miałoby zostać tutaj łamane i tylko o tym mówię.

  •  

   pokaż komentarz

   Jeżeli masz statek NGO i wpuszczają go do portu z potencjalnymi uchodźcami to tak jakby świadomie biorą udział w procedurze przyjmowania tych ludzi w trybie humanitarnym - nieważne skąd oni pochodzą. Dlatego nie widzę w którym miejscu porozumienie Schengen miałoby zostać tutaj łamane i tylko o tym mówię.

   @BayekVonSiwa: aha, to tak jakbyś pisał - jeśli masz grupę ukraińskich przemytników ludzi quadami to Polska powinna ich przyjmować w trybie humanitarnym i puszczać przemytników ludzi z ich quadami wolno, aby dalej trzepali kasę na przemycie ludzi, Wataha musiałaby mieć lewacki scenariusz, wypnij dupę i przyjmuj wszystko
   #lewackalogika

  •  
   BayekVonSiwa

   -5

   pokaż komentarz

   to Polska powinna ich przyjmować

   @Itsok: Nigdzie nie napisałem, że Włochy powinny kogoś przyjmować. Po prostu przyjmują, a przynajmniej przyjmowały do jakiegoś czasu i to była ich decyzja, więc tak jakby oficjalnie zezwalały tym osobom na pobyt na terenie swojego kraju. Tylko tyle.
   I błagam przestań po każdym komentarzu dodawać coś o lewakach. Dwa razy to zignorowałem, żeby nie psuć merytorycznie rozmowy, ale k?!%a nie jestem tutaj, żeby się z kimś przekrzykiwać na hashtagi, tylko po to, żeby podyskutować i ewentualnie dowiedzieć się czegoś nowego.

  •  

   pokaż komentarz

   Po prostu przyjmują, a przynajmniej przyjmowały do jakiegoś czasu i to była ich decyzja, więc tak jakby oficjalnie zezwalały tym osobom na pobyt na terenie swojego kraju.

   @BayekVonSiwa: spoko, ale dyskusja jest nie to tym, my też przyjmujemy uchodźców przemyconych przez PRZESTĘPCÓW przez naszą wschodnią granicę, ale przemytników skazujemy i rekwirujemy im narzędzia służące do przestępstwa, robimy to wykorzystując prawo unijne, jak się to ma do ewidentnego łamania PRAWA przez włoskie władze umożliwiające działanie PRZESTĘPCOM? ano tak, że lewactwo we władzach stara się zmienić znaczenie PRZĘSTĘPSTWA i pozwala na nie karanie PRZĘSTĘPCÓW i pozwalanie im na dalsze łamanie PRAWA, bo dotyczy nielegalnego importowania czarnego ludu do Europy

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: Czy wy tam kiedyś przestaniecie bezczelnie kłamać i manipulować bawiąc się słowami w tej swojej chorej propagandzie?

   Broszura - Polska w strefie Schengen
   http://www.zientarski.pl/pliki/artykuly/artykul_49_1301448916_zalacznik_sciezka.pdf

   Układ Schengen
   Układ ten przewidywał wprowadzenie środków zmierzających do ułatwienia przekraczania granic wewnętrznych i uszczelnienia granic zewnętrznych.

   Układ z Schengen wyznaczył swoim sygnatariuszom ambitny cel – całkowite zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, a tym samym przeniesienie tej kontroli na granice zewnętrzne wraz ze wzmocnieniem ich ochrony.Spełnienie warunku osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego (jako warunku zniesienia kontroli granicznych) w ramach Wspólnoty zależało w dużej mierze od skuteczności współdziałania służb policyjnych, migracyjnych i celnych krajów Schengen, zwłaszcza związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

   Konwencja Wykonawcza, nazywana w skrócie Schengen II, wprowadziła wiele środków kompensacyjnych, mających na celu wyrównanie „deficytu” bezpieczeństwa, który miałby powstać na skutek zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. Środki kompensacyjne przewidziane w Konwencji Wykonawczej z 1990 r.: jednolity reżim przekraczania granic zewnętrznych (lądowych, morskich i powietrznych) oparty na przepisach prawa wewnętrznego danego państwa, lecz uwzględniający interesy i bezpieczeństwo pozostałych państw Schengen,

   I tak od 13 października 2006 r. obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice („Kodeks graniczny Schengen”)12. „Kodeks graniczny Schengen” reguluje zasady kontroli osób i środków transportu na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Stosu-ją go wszystkie państwa członkowskie UE (poza Zjednoczonym Królestwem i Republiką Irlandii), Islandia, Norwegia oraz Szwajcaria

  •  
   BayekVonSiwa

   -5

   pokaż komentarz

   I tak od 13 października 2006 r. obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 marca 2006 r.

   @Legion616: Polecam zapoznać się z tym dokumentem, który wskazałeś. Uwzględnia on zarówno sytuacje humanitarne jak i kwestie wnoszenia o azyl.

  •  

   pokaż komentarz

   Polecam zapoznać się z tym dokumentem, który wskazałeś. Uwzględnia on zarówno sytuacje humanitarne jak i kwestie wnoszenia o azyl.

   @BayekVonSiwa: uwzględnia on również puszczanie przemytników wolno? po następny przemyt? i następny, i następny?

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: Wpuszczanie migrantów milionami bez żadnej weryfikacji i aktywne przemycanie Afrykańczyków nie ma nic wspólnego z humanitaryzmem. Wręcz przeciwnie, organizacje NGO, które wypływają na libijskie wody i zgarniają do Włoch wszystkie napotkane łódki sprawiają, że tych łódek wypływa i będzie wypływać coraz więcej. Więcej łódek to więcej utopień migrantów którzy giną na tych wodach, mówiąc krótko to właśnie te organizacje i europejscy politycy mają krew na rękach.

   A co do dokumentu, to podkreślę jeszcze raz: jednolity reżim przekraczania granic zewnętrznych (lądowych, morskich i powietrznych) oparty na przepisach prawa wewnętrznego danego państwa, lecz uwzględniający interesy i bezpieczeństwo pozostałych państw Schengen,
   A więc nie można sobie przyjmować kogo się chce według:

   Tak, ale rzecz w tym, że to dane państwo decyduje kogo i w jaki sposób przyjmuje do siebie. Jeżeli masz statek NGO i wpuszczają go do portu z potencjalnymi uchodźcami to tak jakby świadomie biorą udział w procedurze przyjmowania tych ludzi w trybie humanitarnym - nieważne skąd oni pochodzą.

  •  
   BayekVonSiwa

   -6

   pokaż komentarz

   @Legion616: Jeżeli mowa o tych imigrantach wyławianych z morza to oni raczej są weryfikowani, bo statek chyba musi ich zgłosić przy prośbie o wstęp do portu, inaczej nie mogliby wnieść o azyl. Tzn. najpierw są rejestrowani, weryfikacja w procedurze do uzyskania azylu trwa kilka miesięcy.
   Piszesz o krwi na rękach, więc chyba źle odczytujesz moje intencje. Nie piszę tutaj jak chciałbym, żeby było, staram się tylko przedyskutować tezę z pierwszego komentarzu, że ktoś łamie prawo strefy Schengen. Według mnie ta sytuacja na morzu po prostu broni się jako forma przyjmowania potencjalnych uchodźców.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa:

   oni raczej są weryfikowani

   Nie są. Zostało to już obalone tyle razy w ciągu tych paru lat, że niewiarygodne że znowu coś takiego czytam. To jest po prostu niemożliwe. Raz, że ich liczba jest za duża, a dwa że topią swoje dokumenty, albo mają podrobione i nie ma możliwości sprawdzenia kim oni są. Nawet jakby ktoś teoretycznie podjął decyzję o deportacji, to nie wiadomo do jakiego kraju, więc żadne państwo w Afryce go nie przyjmie. Przyjęto więc zasadę "zróbmy sobie uchodźcę" i każdy, kto wypłynie na te wody i jest zgarnięty przez statek automatycznie się nim staje.
   Jeśli chodzi o Włochy to przeczytałem, że aktywnie ich mafia na tym trzepie kasę i wykorzystuje tych "uchodźców" od niewolniczej pracy po burdele. Żaden humanitaryzm, tylko przemyt i handel ludźmi w świetle dnia podczas gdy wszyscy udają, że nic nie widzą.
   A teraz koniec, bo w pracy muszę myśleć jutro.

  •  
   BayekVonSiwa

   -6

   pokaż komentarz

   To jest po prostu niemożliwe. Raz, że ich liczba jest za duża, a dwa że topią swoje dokumenty, albo mają podrobione i nie ma możliwości sprawdzenia kim oni są.

   @Legion616: Dlatego między innymi weryfikacja tyle trwa. Co do reszty to poprosiłbym jakieś statystyki na potwierdzenie Twoich tez.

  •  
   BayekVonSiwa

   -5

   pokaż komentarz

   @Legion616: Dodałbym jeszcze, że sam brak dokumentów nie dyskwalifikuje kogoś z bycia uznanym za uchodźcę. Nieskuteczne procedury raczej nie anulują instytucji azylu i dlatego nadal moim zdaniem jest to zgodne z zasadami Schengen.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa rozbitków odwozi się do najbliższego portu, a nie tam gdzie chca. Ngo łamią prawo morskie.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: ale ty nie rozumiesz ze ich powinni do portu w libi dostarczac bo blizej ??? czego nie kumasz ???

  •  
   BayekVonSiwa

   -3

   pokaż komentarz

   @irolslozok: Powinni, ale też nic nie zabrania Włochom przyjąć ich jako potencjalnych uchodźców.

  •  
   BayekVonSiwa

   -3

   pokaż komentarz

   @uirapuru: Jakie znaczenie ma to, że łamią prawo morskie, jeżeli mimo wszystko Włochy ich przyjmują jako potencjalnych uchodźców? Strefa Schengen nie znosi prawa do azylu.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: jest cos takiego co zabrania logika

  •  
   BayekVonSiwa

   -4

   pokaż komentarz

   @irolslozok: XD. Przepraszam, ale to trochę słaby argument do przedłożenia przed TSUE (bo chyba ten organ zajmuje się traktatami) w międzynarodowym pozwie.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: no to widac bardzo slaby z histori jestes

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa: Dalej walczysz i próbujesz balansować na granicach logiki?
   Jednym z warunków naszego przyjęcia do Unii było uszczelnienie wschodniej granicy, która miała się stać wschodnią granicą Schengen i wywiązujemy się z tego zadania do tej pory. Powiedz, co by było, jakbyśmy grali głupa i wpuszczali każdego Ukraińca, Rosjanina i Białorusina tłumacząc, że od tej pory to są uchodźcy?

  •  

   pokaż komentarz

   @joyko: twoj stary daje dupy we wsi hahahahahaha

  •  
   BayekVonSiwa

   -2

   pokaż komentarz

   @Legion616: Wydaje mi się, że dalej nie rozumiesz, że odnoszę się tylko do sytuacji prawnej, w której w mojej opinii ta sprawa by się nie obroniła przed żadnym trybunałem, bo traktaty przewidują procedury humanitarne i rozpoznają prawo do azylu. To jest wszystko w Tychy dokumentach, które się przewinęły. Nie wyobrażam sobie, że TSUE ukarałbym jakiś kraj, bo przyjmuje potencjalnych uchodźców. Po prostu to się nie obroni. Tylko o tym mówię i takie jest moje zdanie.

  •  

   pokaż komentarz

   @BayekVonSiwa:

   A ja dalej uważam, że to byłoby podstawą:

   "uwzględniający interesy i bezpieczeństwo pozostałych państw Schengen,"

   Dobra, panie drogi, i tak każdy pozostanie przy swoim i każdy ma swoje racje, więc ciągnięcie tego wątku nie ma sensu. Ponieważ jesteś kulturalny, to też w kulturze zakończmy, a ja składam przeprosiny, że początkowo zakładałem, że jesteś jednym z odrealnionych trolli, jakich tu pełno.

  •  
   BayekVonSiwa

   +1

   pokaż komentarz

   składam przeprosiny, że początkowo zakładałem, że jesteś jednym z odrealnionych trolli, jakich tu pełno.

   @Legion616: Bardzo doceniam.

 •  

  pokaż komentarz

  W takiej Libii to strach na plażę iść - człowiek pójdzie się wykąpać, a tu od razu NGO i już siłą wiozą do Europy..
  A tu jeszcze 5 dni urlopu zostało i ręcznik na libijskiej plaży, o opłaconym hotelu nawet nie wspomnę..

  A tak na poważniej, to raczej jest celowe działanie mające zdestabilizować i osłabić Europę... Widocznie za wysoko zaczęła podnosić głowę, jakiej własnej armii się zachciało, własnych sojuszy wojskowych itp...

 •  

  pokaż komentarz

  no i uratowanych zamiast do oddalonego 10 mil morskich portu odwożą do oddalonego o 400km portu we włoszech.

  źródło: youtube.com

 •  

  pokaż komentarz

  A później taka neuropa: Yyy.. No, bo to chodzi o uchodźców. XD

  •  

   pokaż komentarz

   @DodatnieUjemny: Oni doskonale wiedzą, że to bzdura, tylko mają płacone za to by kłamać, ziać nienawiścią i pluć na każdego kto głośno mówi, że to bzdura. Oczywiście jest też cała masa pożytecznych idiotów, którzy rzeczywiście w to wierzą i robią powyższe za darmo.