Sukces polskich fizyków w badaniach nad kondensatem Bosego-Einsteina

Sukces polskich fizyków w badaniach nad kondensatem Bosego-Einsteina

Polscy fizycy, pod kierunkiem prof. Kazimierza Rzążewskiego, uczestniczyli w pionierskim eksperymencie pomiaru fluktuacji liczby cząstek w kondensacie Bosego-Einsteina. Wyniki uzyskane przy udziale polskich fizyków, to osiągnięcie na skalę światową.