•  

    pokaż komentarz

    Wybory do PE nic nie przynosiły, nie przyniosły i nie będą przynosić ponieważ tworem sterującym Unią Europejską jest Komisja Europejska a Parlament jest tylko demokratyczną wydmuszką, która ma zatwierdzać dokumenty wyprodukowanie w KE.