Naruszenie regulaminu - informacja nieprawdziwa, manipulacja
Oba znaleziska dotyczą tej samej sprawy, drugi link należało zatem umieścić w powiązanych pierwszego znaleziska, a nie tworzyć kolejne znalezisko. Zgłoszenia Wykopowiczów zostały słusznie zaakceptowane przez moderatora.