•  

  pokaż komentarz

  Naukowcy z Amerykańskiego Związku Geofizycznego przeanalizowali dotychczasowe prace nad układem nerwowym ośmiornicy, połączyli je z własnymi badaniami i przedstawili ich wyniki w komunikacie prasowym wydanym na naukowej konferencji Astrobiologicznej w 2019 r., która odbywa się w dniach 24-28 czerwca w Seattle (USA).

  Opracowanie to opiera się na wnioskach, zgodnie z którymi przyssawki ośmiornicy mogą inicjować działania w odpowiedzi na informacje otrzymywane z otoczenia i koordynować swoje ruchy z sąsiednimi przyssawkami niezależnie od mózgu. Zjawisko to jest unikalne, ponieważ wiąże się z zupełnie inną architekturą układu nerwowego niż u kręgowców.

  Ośmiornica rozwinęła się po tym, jak zwierzęta podzieliły się na kręgowce i bezkręgowce 500 milionów lat temu. Układ nerwowy kręgowców koncentruje się w mózgu i rdzeniu kręgowym. Jest on scentralizowany i zorganizowany zgodnie z zasadą pionowych połączeń wstępujących i zstępujących. Dlatego mózg najpierw otrzymuje informacje o bodźcach, a następnie, po przetworzeniu sygnałów, daje odpowiedź na nie. W ośmiornicy jest to zupełnie inaczej ułożone.

  Biolodzy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego odkryli, że 2/3 neuronów ośmiornicy nie znajduje się w mózgu, ale jest rozproszonych w całym ciele. Zamiast scentralizowanego układu nerwowego, takiego jak kręgowce, dwie trzecie neuronów ośmiornicy rozprzestrzeniają się po całym jej ciele, rozdzielone między mackami.

  Ponieważ głowonogi nie mają kręgosłupa, ich zwoje nerwowe (aglomeracja komórek nerwowych) są powszechne w całym organizmie. W procesie ewolucji, duże zwoje zamieniły się w mózg, ale macki zachowały swoją własną architekturę.

  "Macki ośmiornicy mają pierścień nerwowy, który omija mózg, dzięki czemu macki mogą dzielić się informacjami między sobą, nie przekazując ich mózgowi. Ten ostatni nie wie, gdzie macki znajdują się w przestrzeni, ale same macki są dobrze świadome pozycji względem siebie, co pozwala im koordynować swoje ruchy", mówi Dominic Sivitilli, jeden z autorów artykułu.

  "Jednym z głównych pytań, jakie mamy, jest to, jak będzie działał rozproszony układ nerwowy, zwłaszcza gdy próbuje on zrobić coś skomplikowanego, jak poruszanie się po płynach i znajdowanie pożywienia na złożonym dnie oceanu", powiedział neurobiolog David Gire z Uniwersytetu w Waszyngtonie.

  "Istnieje wiele otwartych pytań o to, jak te węzły w układzie nerwowym są ze sobą połączone".

  Naukowcy pracowali z dwoma gatunkami ośmiornic: ośmiornicą olbrzymią (Enteroctopus dofleini) i Pacyficzna ośmiornica czerwoną (Octopus rubescens). Połączyły one techniki śledzenia zachowań i rejestrowania aktywności neuronowej, aby zrozumieć, jak macki ośmiornicy koordynują ogromną ilość informacji sensorycznych i motorycznych na potrzeby podejmowania decyzji.

  Ośmiornice te mają około 500 milionów neuronów, z których około 350 milionów znajduje się wzdłuż ramion, ułożonych w skupiska zwane zwojami. Pomagają one przetwarzać informacje sensoryczne w locie, pozwalając ośmiornicy szybciej reagować na czynniki zewnętrzne.

  Badacze wkładali w akwarium przedmioty, takie jak bloki i kostki LEGO, lub umieszczali ośmiornice w labiryntach z żywnością. Eksperymenty potwierdziły hipotezę o niezależnym układzie nerwowym macków i pokazały, że wiele małych decyzji podejmowanych jest bezpośrednio przez zwoje nerwowe.

  Badacze wykorzystywali również techniki śledzenia zachowań i rejestracji neuronowej. Miało to na celu określenie sposobu przepływu informacji przez układ nerwowy ośmiornicy w trakcie jej poszukiwania lub poszukiwania, w zależności od sposobu działania ramion - albo synchronicznie, sugerując scentralizowaną kontrolę, albo samodzielnie, sugerując niezależne podejmowanie decyzji.

  Odkryli, że kiedy przyssawki ośmiornicy uzyskują informacje sensoryczne i ruchowe ze swojego otoczenia, neurony w ramieniu mogą je przetwarzać i inicjować działanie. Mózg nie musiał nic robić. [U niektórych Homo Dzbanus też są obserwowane takie zachowania].

  "To alternatywny model inteligencji", powiedział Sivitilli. "Daje nam to zrozumienie co do różnorodności poznawczych w świecie, a może i we Wszechświecie".

  źródło: youtube.com

 •  

  pokaż komentarz

  Ośmiornice to przybysze z obcej planety #potwierdzoneinfo

 •  

  pokaż komentarz

  Dość ciekawa książka na ten temat

  źródło: s.lubimyczytac.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Przy okazji ciekawostek, tu młodziutka przezroczysta ośmiornica po wykluciu. Doskonale widać zwoje nerwowe.

  źródło: Larval Octopus .jpg

 •  

  pokaż komentarz

  Też mi nowina - moje receptory opioidowe same decydują kiedy udać się po piwo.