•  

    pokaż komentarz

    Ludowe Wojsko Polskie też jest częścią naszej historii, trzeba nam o tym pamiętać. Trzeba pamiętać o tych, którzy walczyli po prostu z niemieckim nazizmem i z nadzieją na jakiekolwiek państwo polskie. Może i oficerowie byli komunistami, ale zwykli szeregowcy niczym się nie różnili od tych w armiach alianckich i ich przynależność była uwarunkowana jedynie tym, po której stronie okupacji był ich dom.