•  

   pokaż komentarz

   @Dzyszla:

   Niestety coraz mam mniej możliwości do rozszerzonych tłumaczeń :(
   Jak wspominałem wcześniej mam bardzo intratne zlecenie tz "freelancing" od germańskich braci, do tego zapisałem się na zaoczne kursy/akademię/naukę post produkcji w Photoshopie.

   Więc czasu i sił do działalności "misjonarskiej" na Wykopie mocno, i to bardzo motzno, brakuję... (╯︵╰,)(╯︵╰,)

   źródło: 4565454554645546546.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   @RFpNeFeFiFcL:

   Na szybko:

   Od końca XIX wieku fizycy byli świadomi istnienia sprzeczności w niektórych obwodach elektrycznych, zwanej obwodami o ujemnej rezystancji. Zazwyczaj wzrost napięcia w obwodzie prowadzi również do wzrostu prądu elektrycznego. Ale w pewnych warunkach wzrost napięcia może prowadzić do spadku prądu. W zasadzie oznacza to, że bardziej silne oddziaływanie na ładunki elektryczne faktycznie je spowalnia.

   Z uwagi na związek pomiędzy prądem, napięciem i oporem, rezystancja raczej wytwarza energię w takich sytuacjach, niż ją pochłania, czego wynikiem jest "negatywną rezystancją" ["opór negatywny?"]. Obecnie urządzenia o ujemnej rezystancji mają szerokie zastosowanie, takie jak lampy fluorescencyjne, urządzenia do automatycznego otwierania drzwi oraz inne przyrządy.

   Najbardziej znane przykłady negatywnej rezystancji występują raczej w urządzeniach zaprojektowanych przez człowieka niż w przyrodzie. Jednak w nowym badaniu opublikowanym w New Journal of Physics, Gianmaria Falasco i współautorzy z Uniwersytetu Luksemburga pokazali, że analogiczna właściwość zwana „negatywną reakcją różniczkową” [ oryginalna nasza w języku ang. negative differential response ] jest zjawiskiem powszechnym, które występuje w wielu reakcjach biochemicznych zachodzących w żywych organizmach.

   Identyfikują one tę właściwość w kilku istotnych procesach biochemicznych, takich jak aktywność enzymów, replikacja DNA i produkcja ATP. Wydaje się, że natura wykorzystała tę właściwość do optymalizacji tych procesów i zwiększenia efektywności działania organizmów żywych w skali molekularnej.

   Najbardziej znane przykłady negatywnej rezystancji występują raczej w urządzeniach zaprojektowanych przez człowieka niż w przyrodzie. Jednak w nowym badaniu opublikowanym w New Journal of Physics, Gianmaria Falasco i współautorzy z Uniwersytetu Luksemburga pokazali, że analogiczna właściwość zwana negatywną reakcją różniczkową jest zjawiskiem powszechnym, które występuje w wielu reakcjach biochemicznych zachodzących w żywych organizmach.

   Identyfikują one tę właściwość w kilku istotnych procesach biochemicznych, takich jak aktywność enzymów, replikacja DNA i produkcja ATP. Wydaje się, że natura wykorzystała tę właściwość do optymalizacji tych procesów i zwiększenia efektywności działania organizmów żywych w skali molekularnej.

   "To sprzeczne z intuicją, lecz powszechne zjawisko zostało znalezione w bogactwie systemów fizycznych po jego pierwszym odkryciu w półprzewodnikach niskotemperaturowych" - napisali naukowcy w swojej pracy. "Pokazaliśmy, że negatywna reakcja różniczkowa jest powszechnym zjawiskiem w chemii, które ma poważne konsekwencje dla skuteczności procesów biologicznych i syntetycznych".

   Jak wyjaśnili naukowcy, negatywna różniczkowa odpowiedź może wystąpić w systemach biochemicznych, które mają kontakt z wieloma "zbiornikami" ( dalej zbiornik) biochemicznymi. Każdy zbiornik próbuje przyciągnąć układ do innego stanu statycznego ( jako punktu równowagi), tak aby układ był stale wystawiony na działanie konkurujących ze sobą sił termodynamicznych.

   Gdy system jest w równowadze z otoczeniem, każde małe zakłócenie lub szum, wpływające na zbiorniki, zazwyczaj powoduje wzrost produkcji niektórych produktów, zgodnie z pozytywną entropią. Szybkość produkcji produktu można uznać za prąd chemiczny. Z tej perspektywy wzrost hałasu powodujący wzrost prądu chemicznego jest analogiczny do "normalnego" przypadku w obwodach elektrycznych, w których wzrost napięcia powoduje wzrost prądu elektrycznego.
   Ale kiedy system mający styczność z wieloma zbiornikami wychodzi z równowagi, może inaczej reagować na hałas. W systemie bez równowagi, w grę wchodzą dodatkowe czynniki, tak że wzrost hałasu zmniejsza prąd chemiczny. Ta negatywna reakcja różniczkowa jest analogiczna do przypadku, w którym obwody elektryczne wykazują ujemną rezystancję.

   źródło: upload.wikimedia.org

  •  

   pokaż komentarz

   W swojej pracy naukowcy zidentyfikowali kilka procesów biologicznych, które mają negatywne reakcje różnicowe. Jednym z przykładów jest hamowanie substratu, który jest procesem wykorzystywanym przez enzymy do regulowania ich zdolności do katalizowania reakcji chemicznych. Kiedy pojedyncza cząsteczka substratu wiąże się z enzymem, powstający kompleks enzymowo-podstawowy rozpada się na produkt, generując prąd chemiczny. Z drugiej strony, gdy stężenie substratu jest wysokie, dwie cząsteczki substratu mogą wiązać się z enzymem, a to podwójne wiązanie uniemożliwia enzymowi wytwarzanie większej ilości produktu. Ponieważ wzrost stężenia cząsteczek substratu powoduje spadek prądu chemicznego, jest to negatywna reakcja różniczkowa.

   Ale kiedy system mający styczność z wieloma zbiornikami wychodzi z równowagi, może inaczej reagować na hałas. W systemie bez równowagi, w grę wchodzą dodatkowe czynniki, tak że wzrost hałasu zmniejsza prąd chemiczny. Ta negatywna reakcja różniczkowa jest analogiczna do przypadku, w którym obwody elektryczne wykazują ujemną rezystancję.

   W swojej pracy naukowcy zidentyfikowali kilka procesów biologicznych, które mają negatywne reakcje różnicowe. Jednym z przykładów jest hamowanie substratu, który jest procesem wykorzystywanym przez enzymy do regulowania ich zdolności do katalizowania reakcji chemicznych. Kiedy pojedyncza cząsteczka substratu wiąże się z enzymem, powstający kompleks enzymowo-podstawowy rozpada się na produkt, generując prąd chemiczny. Z drugiej strony, gdy stężenie substratu jest wysokie, dwie cząsteczki substratu mogą wiązać się z enzymem, a to podwójne wiązanie uniemożliwia enzymowi wytwarzanie większej ilości produktu. Ponieważ wzrost stężenia cząsteczek substratu powoduje spadek prądu chemicznego, jest to negatywna reakcja różniczkowa.

   Jako drugi przykład, naukowcy pokazali, że negatywna reakcja różniczkowa występuje również w reakcjach autokatalitycznych - " samokatalizujących się" reakcjach lub reakcjach, które wytwarzają produkty, które katalizują samą reakcję. Reakcje autokatalityczne zachodzą w całym organizmie, takie jak replikacja DNA i produkcja ATP podczas glikolizy. Naukowcy pokazali, że negatywne reakcje różniczkowe mogą powstać, gdy dwie reakcje autokatalityczne zachodzą jednocześnie w obecności dwóch różnych stężeń chemicznych (rezerwuarów) w układzie równowagi.

   Naukowcy zidentyfikowali również negatywne reakcje różniczkowe w rozproszonym samoorganizacji molekularnej, procesie, w którym energia jest potrzebna do samodzielnego montażu systemu, co czyni go dalekim od równowagi. Samoorganizacja molekularna e występuje np. w samodzielnym złożeniu włókien aktynowych napędzanym przez ATP - długich, cienkich mikrostruktur w cytoplazmie komórek nadających komórkom strukturę.

   Natura robi wszystko nie bez przyczyny, a obecność negatywnej reakcji różniczkowej w żywych organizmach nie jest wyjątkiem. Badacze wykazali, że ta właściwość daje korzyści dla procesów biochemicznych, głównie w zakresie efektywności energetycznej. W hamowaniu substratów, na przykład, pozwala systemowi osiągnąć homeostazę z mniejszą ilością energii, niż byłoby to wymagane w innym przypadku. W procesie samoorganizacji molekularnej, negatywna reakcja różniczkowa pozwala systemowi na osiągnięcie prawie optymalnego stosunku sygnału do szumu, co ostatecznie zwiększa efektywność procesu samoorganizacji.

   Jeśli chcesz być na bieżąco z najlepszymi znaleziskami to zapisz się na MikroListę.
   https://mirkolisty.pvu.pl/list/56Bf7jbXdbGvM2NK i dodaj Swój nick do listy #swiatnauki.

   #swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #qualitycontent #ciekawostki #zainteresowania #nauka #biologia #natura #fizyka

   źródło: 87789879879.png

  •  

   pokaż komentarz

   @RFpNeFeFiFcL: noise w tym znaczeniu to szum a nie hałas ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @pietryna123:

   Dziękuję za poprawę i przepraszam za wszystkie blendy w tłumaczniu.

   Tak jak napisałem na początku : Na szybko... :(

  •  

   pokaż komentarz

   @Novikowal:

   Najbardziej bliskie słowo w języku polski to chyba "wolny strzelec" :)

   Freelancer - czym się zajmuje i jak nim zostać?

  •  

   pokaż komentarz

   @RFpNeFeFiFcL: wiem co to znaczy... chodziło mi o to co robisz w ramach tego :)

  •  

   pokaż komentarz

   @Novikowal:

   W bardzo dużym uproszeniu wymyślam wzory majtek i staników i wysyłam je do chińskich przyjaciół ( opisując je w języku zrozumiałym dla "My Firend"-ów - co jest najtrudniejsze w tym fachu).

  •  

   pokaż komentarz

   @RFpNeFeFiFcL zrób kiedyś ama o tym ;) i jak już nie będzie tajemnica, to pokaż, czy coś użyli i jak bardzo różni się od konceptu.

   A za tłumaczenie dzięki! Zawsze wolę skupić się na rozumieniu nauki, niż rozumieniu języka ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @Dzyszla: @Brzytwa_Ockhama:

   Dzięki również za wsparcie i dobre słowo :)
   Używają i to ładnie, inaczej nie płaciliby mnie za moją pracę.

   Postaram się dodawać najciekawsze nowości z bardzo krótkim tl;dr, ale tez będę promował kolegów z działu Nauka, którzy dodają bardzo często świetne znaleziska.

   Hmm nie wiem jak mam rozumieć minusy pod moim pierwszym postem...

   źródło: 777777.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   wynikiem jest "negatywną rezystancją" ["opór negatywny?"]

   @RFpNeFeFiFcL: to powinno się nazywać "ujemna rezystancja dynamiczna", bo sama rezystancja nie staje się ujemna, tylko jej pochodna w pewnym warunkach.
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystancja_dynamiczna

   To sprzeczne z intuicją, lecz powszechne zjawisko zostało znalezione w bogactwie systemów fizycznych po jego pierwszym odkryciu w półprzewodnikach niskotemperaturowych

   To też nie jest prawdą, to zjawisko było znane już po wynalezieniu lamp łukowych

   pokaż spoiler Nie wiem czemu takie elementarne błędy są przepuszczane przez phys.org.

  •  

   pokaż komentarz

   @zetisdead:

   Dzięki za info.
   Właśnie taki tytuł dałem do powiązanych.

   Nie wiem czemu takie elementarne błędy są przepuszczane przez phys.org.

   Tu akurat niema winy redaktorów z Phys.org tylko autorów publikacji, bo ten akapit oni dali w "Introduction"
   a nawet dodali do tego źródło - punkt (7)

   This counterintuitive, yet common phenomenon has
   been found in a wealth of physical systems after its first discovery in low-temperature semiconductors[7].

   źródło: 4564545445.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   Hmm nie wiem jak mam rozumieć minusy pod moim pierwszym postem...

   @RFpNeFeFiFcL: Zazdrość ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @RFpNeFeFiFcL: Czyli w tym przypadku jest to "jakby rezystencja" dotycząca "jakby prądu". Podejrzewam, że wybrano taką analogię dla popularyzacji, ale w takiej sytuacji to tylko wprowadza w błąd Można to by ściślej opisać przy pomocy kinetyki - podane przykłady to układy autoinhibicyjne, czyli hamujące same siebie.

  •  

   pokaż komentarz

   @zetisdead wlasnie cos mi sie kupy noe trzymalo tutaj :) do powiazanych by ktos mogl dodac ten komentarz

 •  

  pokaż komentarz

  akurat sprzeczne z intuicją zjawiska fizyczne to nic niezwykłego, raczej norma szczególnie w fizyce małych rozmiarów

 •  

  pokaż komentarz

  zmieniłbym opis z rezystancja na rezystancja dunamiczna. Ujemna rezystancja dynamiczna nie jest dla mnie niczym wybinie dziwnym.
  Bardzo dziwna byłaby ujemna rezystancja, czyli przepływ prądu w kierunku wyższego potencjału (odwrotnie fizyczny ruch elektronów)

 •  

  pokaż komentarz

  + za to, że skłoniło mnie to do zapoznania się z pojęciem ujemnej rezystancji

  •  

   pokaż komentarz

   @Trzecia_Harmoniczna: Od końca XIX wieku fizycy byli świadomi istnienia sprzeczności w niektórych obwodach elektrycznych, zwanej obwodami o ujemnej rezystancji. Zazwyczaj wzrost napięcia w obwodzie prowadzi również do wzrostu prądu elektrycznego. Ale w pewnych warunkach wzrost napięcia może prowadzić do spadku prądu. Znaczy- nie rozumiem.Mam 230 V i 20 w przewodzie.Ale jeśli podniosę napięcie- na przykład do 2300 V, to w tym samym przewodzie będzie płynął prąd 2 A.
   Oczywiście, wytrzymałość izolacji i odporność odbiornika to jest całkiem inna sprawa, ale gdzie tu " ujemna rezystancja"?.

  •  

   pokaż komentarz

   @abomito

   Przy stałej rezystancji przewodnika wraz ze wzrostem napięcia, wzrasta prąd. Jednak w pewnym zakresie napięć, mimo wzrostu napięcia, prąd będzie spadał, co z prawa ohma wskazywałoby na zmniejszenie się rezystancji - stąd pojęcie ujemnej rezystancji (dynamicznej rezystancji, bo tak na prawdę ona wciąż będzie dodatnia, tylko mniejsza niż ta dla niższych napięć). Coś takiego masz np w diodach tunelowych - to zjawisko dotyczy elementów nieliniowych.

  •  

   pokaż komentarz

   @abomito
   Generalnie nic specjalnego, tylko to pojęcie rezystancji ujemnej trochę takie mylące, bo dotyczy rezystancji dynamicznej.

  •  

   pokaż komentarz

   @Trzecia_Harmoniczna:
   Przy stałej rezystancji- jeśli wzrasta napięcie, to prąd spada- tak żeby się moc zgadzała.Dlatego linie przesyłowa mają wysokie napięcie, żeby przepłynęła przez nie duża moc- bo prąd jest wtedy stosunkowo mały.

  •  

   pokaż komentarz

   @abomito mylisz pojęcia. Tu chodzi o prawo ohma: większe napięcie przy tej samej rezystancji to większy prąd. I= U/R. Dla stałego R, ale rosnącego napięcia rośnie prąd.

   Ty z kolei piszesz o przesyłaniu energii z użyciem przekładni napięcia, które to zapewniają w przybliżeniu równy stosunek mocy. Zwiększają napięcie, by zmniejszyć prąd, a więc i straty z przesyłu energii na duże odległości.

Dodany przez:

avatar RFpNeFeFiFcL dołączył
361 wykopali 4 zakopali 8.5 tys. wyświetleń
Advertisement