•  

    pokaż komentarz

    Zakłamana gnida. Coś z kręgu michnikowego brata. Ten sam typ człowieka.

  •  

    pokaż komentarz

    A z czego tutaj się tłumaczyć Piłsudski i Lenin dwóch agentów niemieckiego wywiadu wywołało wojnę polsko-bolszewicką chcą osłabić zdolności militarne Polski i ZSRR oraz umożliwić odbudowę potęgi niemieckiej Rzeszy w Europie. Zarówno polska jak i radziecka inwazja ominęły skrzętnie teren niemieckich Prus Wschodnich których broniło 3 tys żołnierzy. Przy czym obie strony konfliktu dysponowały milionową armią a Niemcy po ustaleniach traktatu wersalskiego miały 100 tys armię. Polacy dysponując armią 10 razy większą wzięli by od Niemców co chcieli, natomiast skupili się na podróży na wschód gdyż starcie obu armii było zaplanowane i działało jedynie na korzyść Berlina. Rękami dwóch przywódców załatwili sobie spokój przez kilkanaście lat. W 1933 wypowiedzieli traktat i zaczęło się zbrojenie. Taka jest geneza tego konfliktu winni wojny polsko-bolszewickiej są w Berlinie nie w Warszawie.