•  

    pokaż komentarz

    Wyjaśniam czerwonym kolegom - młodzi jako najsłabsza grupa, najbardziej doznała skutków "sprawiedliwości społecznej" na przestrzeni ostatnich 30 lat i oczekują prawdziwej sprawiedliwości.

    To czy ten człowiek jest w stanie zrealizować swoje obietnice to osobna kwestia.