•  

    pokaż komentarz

    Dlaczego brytyjska gadzinówka martwi się o las w Brazylii.
    Może Brazylijczycy powinni zapytać gdzie podziały się lasy na wyspie ( lesistość 12%). Proponuję wysiedlić brytyjczyków, niemców i francuzów ( bo ich wodzowie ostatnio martwili się o lasy) i 70% krajów przeznaczyć pod zalesienie.
    Jeśli to wykonają, będą mieli jakieś minimalne i to tylko moralne prawo do zajmowania się brazylijskimi lasami.

    Warszawę też wyburzyć i zrobić przedłużenie puszczy Kampinowskiej bo tam jest polskie centrum ekologów na cudzy koszt.