•  

    pokaż komentarz

    Najlepszym pomysłem na Projekt Obywatelski jest zorganizowanie kursu dla mieszkańców z zakresu prowadzenia ratusza, obowiązków rady miasta i burmistrza. Rządzący narobią w portki że konkurencja już się uczy zaczną w końcu dbać o miasto i mieszkańców a jak nie to będzie duża liczba osób, które będą mogły zająć ich miejsca