•  

  pokaż komentarz

  Najciekawsze fragmenty tej opinii Sądu Najwyższego:

  (...)warte uwagi jest zestawienie ze sobą czasowników „propaguje lub pochwala", które znajdują się w dyspozycji każdego z proponowanych przepisów. Za słownikiem języka polskiego PWN, czasownik „propagować" znaczy „upowszechniać jakieś poglądy, idee lub wiedzę”. Jest to określenie neutralne, związane z poszerzaniem wiedzy i przekazywaniem jej innym osobom. Czasownik „pochwalać" z kolei oznacza „uznawać za słuszne, dobre, właściwe". Określenie to ma kontekst pozytywnego odnoszenia się do danego zagadnienia. (...) Projektodawcy zestawiając ze sobą oba wskazane czasowniki, prawdopodobnie sugerując się dotychczasowym brzmieniem art. 200b Kodeksu karnego, mają zamiar kryminalizacji nie tylko podatnej na moralną ocenę kwestii pozytywnego odnoszenia się do podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, ale także kryminalizacji ogólnego, neutralnego podejścia do tego zagadnienia, które to podejście może mieć zarówno charakter informacyjny, jak i zniechęcający.

  Warto podkreślić, że w ramach wychowania, edukacji, leczenia małoletnich lub opieki nad nimi, lub też działania na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej może być wymagane obiektywne upowszechnienie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z podejmowaniem obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej przez małoletnich na gruncie teoretycznym, szczególnie w przypadku małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia. Zagadnienia te mogą wchodzić w zakres materiału przewidzianego nie tylko w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, ale również w ramach treści przewidzianych w ramach nauczania przedmiotów przyroda lub biologia, czy też w szczególności w przypadku prowadzenia leczenia małoletnich. W takim przypadku umożliwienie szerzenia wiedzy w zakresie podejmowania czynności stanowi realizację konstytucyjnych praw jednostki odpowiednio prawa do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

  Na podstawie przywołanego przepisu ustawy, zawarte w podstawie programowej treści odnoszą się do również zagadnień związanych z podejmowaniem obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej przez małoletnich. Racjonalny ustawodawca nie może przewidywać jednocześnie z jednej strony w ramach obowiązku realizowania programu nauczania szkolnego przez nauczyciela przekazywania pewnych treści, a z drugiej strony kryminalizować tego zachowania, w szczególności w typie kwalifikowanym.

  Należy również postawić pytanie, czy istnieją inne niż karnoprawne środki zapobiegania lub marginalizowania szkody oraz czy w toku prac przy przygotowaniu wniesionego projektu Projektodawcy w pełni uwzględnili zasadę subsydiarności. Zgodnie z zasadą subsydiarności legislacja prawa karnego powinna mieć miejsce wyłącznie, gdy inne środki oddziaływania władz (jako ciała prawodawczego) nie mogą znaleźć zastosowania. Wydaje się wątpliwe, by zostały wyczerpane wszystkie dostępne narzędzia. Projektodawcy nie wykazali zresztą w uzasadnieniu projektu przeprowadzenia analizy w sprawie identyfikacji rozwiązań alternatywnych wobec zaprojektowanej regulacji. Stanowi to o niepełnym rozważeniu działań zmierzających do realizacji celu założonego przez Projektodawców. Co więcej, uzasadnienie projektu nie wskazuje na to, ażeby skala zjawiska zdawała się naukowo zbadana i uzasadniona, co także stawia projektowaną kryminalizację pod znakiem zapytania.

  Na zakończenie należy zauważyć, że uzasadnienie załączone do projektu nie klaruje w sposób obiektywny ratio proponowanych rozwiązań, co w zasadniczej mierze utrudnia ocenę projektu. W zw. z powyższym zasugerować należy analizę podstawowych założeń na których oparty jest projekt, a następnie przeprowadzenie szeregu zmian dostosowawczych, o których mowa powyżej. Względnie, z uwagi na podniesione nieprawidłowości projekt powinien zostać odrzucony.

 •  

  pokaż komentarz

  Pięknie, k...a, pięknie. Niedługo Iran przy Polsce będzie oazą wolności.

 •  

  pokaż komentarz

  Wiek przyzwolenia od 15 lat, a w ustawie mowa o 18. Ci "mężczyźni" z Ordo Iuris to chyba grupa przegrywów. Za nastolatka nawet dziewczyny nie pocałowali i teraz zazdrośnicy chcą utrudnić życie innym.

  •  

   pokaż komentarz

   @blue-eyed: Pewnie ten Olgierd Pankiewicz i jego kumple byli wychowywani przez księży, którzy zaszczepiali w nich uczucie wstydu, lęku i wstrętu wobec wszystkiego, co wiązało się z seksem i seksualnością, i teraz oni chcą robić to samo w odniesieniu do wszystkich polskich dzieci.
   Jak to było? "Łapy precz od naszych dzieci!".

   Zdecydowanie wolałbym, żeby wiedzę na temat seksualności moje dziecko otrzymywało od osób takich jak Zbigniew Lew-Starowicz, Marta Kosińska, Finka Heynemann, Alina Synakiewicz, Patrycja Wonatowska, Agata Kozłowska, Joanna Skonieczna, Kamila Raczyńska-Chomyn i Magdalena Zimecka niż od osób takich jak Aleksander Stępkowski, Jerzy Kwaśniewski, Olgierd Pankiewicz, Dariusz Oko, Waldemar Chrostowski, Henryk Hoser, Marek Czachorowski, Kaja Godek, Marek Jędraszewski i Andrzej Dzięga.
   Wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Natomiast ideologia, uprzedzenia, mity, stereotypy i zaszczepianie poczucia winy - jak najbardziej.

  •  

   pokaż komentarz

   @Trojden: W pełni się zgadzam. Niestety działalność "obrońców dzieci" zaczyna zbierać żniwa. Dzisiaj na wp.pl przeczytałem artykuł, w którym opisano historię jednej z nauczycielek WDŻWR. Jeżeli to jest prawda, a nie tylko wygenerowane na potrzeby chwili - to jest dramat.

   https://kobieta.wp.pl/edukatorki-o-projekcie-stop-pedofilii-nie-boja-sie-wiezienia-boja-sie-skutkow-braku-wiedzy-6436088299673217a

   Łapy precz od naszych dzieci!

   To było "Wara od naszych dzieci!" :):):)

  •  

   pokaż komentarz

   @blue-eyed:
   Z pewnych źródeł, wiem że w ich domach panuje dyscyplina jak u Amiszów, a kobiety są 100% podległe mężom.

 •  

  pokaż komentarz

  Ordo Iuris to sekta z piekła rodem.
  Służby powinny ich pozamykać, są bardziej szkodliwi niż terroryści.

 •  

  pokaż komentarz

  Ordo Iuris to sekta oszołomów.

  •  

   pokaż komentarz

   @VCO1:
   Czsem mi się wydaje, że oni zrobili pranie mózgu politykom PiS. To powinno zbadać ABW.

  •  

   pokaż komentarz

   @czlowiek_z_lisciem_na_glowie: przecież pis taki był już dawno temu, zanim OI w ogóle powstało.

  •  

   pokaż komentarz

   @VCO1: jak się okaże, że działają za rosyjską kasę, to nie będę wcale zdziwiony.

  •  

   pokaż komentarz

   @czlowiek_z_lisciem_na_glowie: Źle Ci się wydaje, bo Ordo Iuris powstało dopiero w 2013 roku, a wielu pisowców miało takie poglądy dużo wcześniej, nawet przed utworzeniem PiS-u. Wielu pisowców to dawni działacze ZChN - po prostu po powstaniu PiS-u w 2001 z tą partią związało się wielu dawnych ZChN-owców. Np. Antoni Macierewicz, Jacek Kurski, Andrzej Matusiewicz, Adam Glapiński, Tomasz Sakiewicz, Jan Maria Jackowski, Andrzej Jaworski, Wiesław Walendziak, Grzegorz Schreiber, Piotr Stanke, Ryszard Czarnecki (który był nawet prezesem tej partii), Stanisław Zając (również prezes ZChN), Alicja Zając, Jarosław Sellin, Andrzej Dera, Henryk Kowalczyk, Konrad Szymański, Piotr Naimski, Robert Luśnia, Jan Duda, Artur Soboń, Artur Zawisza, Marek Surmacz, Marek Jurek, Sławomir Zawiślak, Mariusz Antoni Kamiński, Arkadiusz Czartoryski, Jacek Falfus, Bogdan Rzońca, Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Klawiter, Halina Olendzka, Marian Piłka (prezes ZChN), Ludwik Dorn, Kazimierz Marcinkiewicz, Michał Kamiński, Marcin Gugulski, Marcin Libicki i Wojciech Hausner.

   I o ile kilku z nich w pewnym momencie zmieniło poglądy w jedną stronę (Dorn, Kamiński i Marcinkiewicz) lub w drugą (Jurek, Zawisza i Piłka), o tyle większość pozostała przy dawnych poglądach i przy PiS-ie. Stefan Niesiołowski i Teresa Piotrowska zmienili poglądy już wcześniej, bo nie wstąpili do PiS-u.

   Tym posłem PiS-u, który zaproponował karę 5 lat więzienia za edukację seksualną, był Andrzej Matusiewicz, czyli właśnie ZChN-owiec.

Dodany przez:

avatar saakaszi dołączył
291 wykopali 18 zakopali 6.6 tys. wyświetleń