•  

    pokaż komentarz

    Kiedyś czytałem artykuł w którym pisali że pijał wino z ołowianych kubków, ołów wchodząc w reakcje z winem albo kwasem winnym sprawiała że było słodsze. A także jednym z objawów ołowicy jest nadmierna agresywność która akurat go cechowała

Dodany przez:

avatar HaHard dołączył
8 wykopali 0 zakopali <1 tys. wyświetleń