•  

  pokaż komentarz

  To straszne, że w zachodniej cywilizacji w 2019 roku jest tak wiele przejawów dyskryminacji czy nierównego traktowania:

  1. Wyższy wiek emerytalny mężczyzn, mimo statystycznie krótszego życia o 8 lat. Mężczyzna spędza średnio o 13 lat mniej na emeryturze niż kobieta. Polska jest jednym z nielicznych krajów w UE z nierównym wiekiem emerytalnym. Fakt rodzenia dzieci ma się nijak do emerytury, bo przecież kobieta i tak w tym czasie nie pracuje, przysługują jej urlopy, otrzymuje wynagrodzenie, a to ojciec dziecka musi w tym czasie ciężej pracować aby zapewnić godny byt swojej rodzinie - jest to czymbardziej krzywdzące dla mężczyzn. W dodatku mężczyzna otrzymuje całościowo (zakładając średnią długość życia) niższą emeryturę przy tej samej składce emerytalnej.

  2. Częstsze delegowanie mężczyzn do fizycznie cięższych prac lub na nocną zmianę. A więc mężczyzna pracuje w bardziej obciążający go sposób, zarówno ficzynie i psychicznie, a na emeryturę idzie później. Do tego dochodzą o wiele wyższe maksymalne ustawowe limity wagowe przenoszonych cieżarów (np. na magazynach).

  3. Kierowanie ogłoszeń o pracę / wynajem mieszkania tylko do kobiet. Oczywiście czasem jest to uzasadnione preferencjami aktualnych lokatorów, czy szczególnym rodzajem pracy, jednak zazwyczaj (przede wszystkim w przypadku pracy) jest to krzywdzące dla mężczyzn, bo specyfika danej pracy nie wymaga aby dana rzecz musiała być realizowana akurat przez kobietę. Jest to niezgodne z Kodeksem Pracy.

  4. Znikoma ilość akcji prozdrowotnych skierowanych do mężczyzn, podczas gdy co chwilę słychać o bezpłatnych badaniach dla kobiet w różnym wieku (np. mammobusy). Nie przykłada się tyle uwagi do akcji skierowanych wobec mężczyzn co wobec kobiet, a są to przecież akcje wspierane z budżetu państwa. Nawet gdyby były one finansowane z prywatnych środków, to wydźwięk takich działań jest jasny - kobiety są cenniejsze od mężczyzn.

  5. Ograniczenia w dostępie do usług, np. dni na basenach, saunach, kinach tylko dla kobiet, a przy tym cena karnetu jest taka sama dla wszyskich. Innymi słowy, za tę samą usługę mężczyzna płaci więcej (np. aqua park we Wrocławiu); uprzywilejowuje się w ten sposób kobiety robiąc im miejsca wolne od mężczyzn, tak jakby byli oni szkodnikami. Prawidłowym sposobem walki z możliwym dyskomfortem jest rozdzielenie przestrzeni na jedną przeznaczoną dla mężczyzn a inną dla kobiet, tak jak ma to miejsce w przypadku szatni czy toalet.

  6. Tańszy dostęp do niektórych usług, np. tańszy karnet na siłownię przy dostępie do tych samych urządzeń (np. siłownia Colosseum, Burneika Sports Gym). Mniejsze koszty zapisania się do stowarzyszeń / organizacji (np. stowarzyszenie strzeleckie Braterstwo.eu), tańszy lub darmowy wstęp do klubów nocnych (przynajmniej jededn klub w każdym mieście). Jest to rzekomy sposób na walkę z "nierównością" w obecności kobiet w danym miejscu, a przecież jest to spowodowane najzwykolejszą w świecie różnicą zainteresowań, bo przecież nikt im nie broni posiadania takich samych zainteresowań jakie mają mężczyźni. Tyle i aż tyle. Jest to krzywdzące dla mężczyzn, bo znowu pokazuje się w ten sposób, że kobiety są cenniejsze (a przecież nie są) i zrobimy wszystko by się pojawiły.

  7. Bagatelizowanie przemocy ze strony kobiet wobec mężczyzn, traktowanie jej z niedowierzaniem, wyśmiewanie ofiary zarówno przez mężczyzn jak i kobiety. Jakiekolwiek zgłoszenie o przemocy wobec kobiet jest traktowane całkowicie poważnie i z miejsca można zostać zatrzymanym przez policję "na słowo". Całkowicie niewiarygodnie sprawa wygląda w Hiszpanii, gdzie mężczyźni dosłownie tracą prawo do dzieci, do swojej nieruchomości, po oskarżeniu ze strony kobiety. Tam takie zgłoszenia traktuje się jako niepodważalny fakt i jest to wręcz prawnie uregulowane. Tutaj jeden z wielu artykułów / reportarzy na ten temat https://www.libremercado.com/2019-03-30/el-calvario-de-los-hombres-denunciados-falsamente-carcel-depresion-y-senalamientos-de-por-vida-1276634328/

  8. Priorytetowe traktowanie kobiet w rekrutacjach, np. pierwszeństwo przyjęcia kobiety na studia przy takim samym wyniku punktowym jaki uzyskał kandydujący mężczyzna (UMCS w Lublinie). Niższe progi przyjęcia kobiet względem mężczyzn (Harvard University).

  9. Poparcie wobec klubów / organizacji skupiających tylko kobiety, przy jednoczesnym sprzeciwie wobec klubów tylko dla mężczyzn (np. kluby studenckie na Harvard University i krytyka ze strony władz uczelni).

  10. Dodatkowe punkty za bycie kobietą przy aplikowaniu o unijne fundusze na start własnej działalności, czy w urzędach pracy przy poszukiwaniu zatrudnienia. Jakby się na tym głębiej zastanowić, to wychodzi na to, że bycie kobietą jest defektem z uwagi na który dostaje się dodatkową pomoc od władz, tak jak przy byciu niepełnosprawnym. To jest krzywdzące nie tylko dla mężczyzn ale i dla kobiet, bo od samego początku zakłada się, że kobieta słabiej nadaje się do prowadzenia działalności i potrzebuje dodatkowego wsparcia.

  •  

   pokaż komentarz

   11. Programy stypendialne / staże tylko dla kobiet, albo z gwarantowaną minimalną liczbą miejsc dla kobiet co skutkuje tym, że zamiast wynagradzać grupę generalnie najlepszych studentów nagradza się (także) kobiety które, równie dobrze, zajęłyby dalekie miejsca w rankingu bez podziału na płeć. A to oznacza, że mężczyźni którzy w danym rankingu mieli wysokie miejsca nie zostali nagrodzeni tylko z faktu bycia mężczyznami. To jest ewidentna dyskryminacja, a przede wszystkim głupota, tak jak w przypadku każdych innych parytetów, skoro ważniejsza jest fizyczność kandydata, a nie jego kompetencje do wykonywnia danej pracy.

   12. Organizowanie akcji typu "Dziwczyny na Politechniki" i wynikające z nich benefity (m.in. wyżej wymienione) mające zachęcić kobiety do podejmowania studiów na kierunkach zdominowanych przez mężczyzn. Nie prowadzi się analogicznych akcji skierowanych do mężczyzn mających zachęcać do studiowania na kierunkach zdominowanych przez kobiety, np. pedagogice. Najwidoczniej problem dysproporcji działa tylko w jedną stronę. A jest to oczywiście problem wyimaginowany, bo tak jak w innych przypadkach, wynika to z faktu, że ludzie mają różne zainteresowania, i jak widać, są one często uzależenione od płci człowieka.

   13. Zapewnienie kobietom lepszych warunków odbywania kary pozbawinia wolności, np. codzienny dostęp do ciepłej wody, możliwość wzięcia ciepłej kąpieli dwa razy w tygodniu, gdzie mężczyźnie przysługuje jedna kąpiel tygodniowo. Nie, to nie jest żart (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, § 31.)

   14. Pomijalne znaczenie dnia ojca i dziadka w społeczeństwie, podczas gdy dzień matki i babci traktowany jest z większą rangą. Święta kobiet są promowane w różnych mediach (internet, telewizja), sklepy organizują specjalne oferty na prezenty dla kobiet. Brak analogicznego podejścia do świąt mężczyzn, a jeśli już coś się pojawi, to stanowi to może 10% tego co dzieje się przy okazji świąt kobiet. Dzień mężczyzny w ogóle nie istnieje w świadomości społeczenej, podczas gdy dzień kobiety traktowany jest tak jak opisane wyżej dni matki i babci.

   15. Niesprawiedliwy proces przyznawania alimentów. Uwzględnianie przez sąd teoretycznych zarobków jakie mężczyzna mógłby uzyskiwać (jego wykształcenie, historia pracy), a nie te jakie uzyskuje. Na tej podstawie zarządzane są alimenty na kwotę której ojciec może nie być w stanie spłacić, by jednocześnie samemu żyć godnie. W dodatku cały czas zasądzane są alimenty na żonę. Z jakiego powodu mężczyzna ma płacić na życie kobiety z którą nic go już nie łączy? Jest ona w pełni sprawna, więc może sama się utrzymywać, a nie żerować na cudzej pracy. Nawet jeśli dotychczas zajmowała się domem a nie pracą zawodową to nie jest to żadną wymówką, bo to nie jest wina mężczyzny, że kobieta nie chciała pracować, a poza tym, znalezienie pracy w 2019 roku nie jest żadnym wyzwaniem. A nawet jeśli była utrzymanką męża za obupulną zgodą, to była nią na czas małżeństwa, a nie dożywotnio. Trochę pieniędzy na czas szukania pracy powinna otrzymać, a dalej niech radzi sobie sama, nie jest już przecież żoną. Czymbardziej, że w takiej sytuacji nie opłaca się kobiecie podjąć legalnej pracy czy zawrzeć nowy formalny związek, bo straci wtedy alimenty.

   16. Ograniczanie dostępu do kontaktu z dzieckiem przez matkę po rozwodzie. Nienaturalnie częste przyznawanie opieki matce, co kończy się tym, że mężczyzna jest po prostu wyzyskiwany z pieniądzy, jednocześnie nie mogąc spędzać ze swoim dzieckiem należytej ilości czasu. O takich sytuacjach każdy słyszał, więc nie przytaczam konkretnych przykładów, bo to dziesiątki artykułów można by napisać. W dodatku, sądy rodzinne zdominowane są przez kobiety które nierzetelnie podchodzą do sprawy i mężczyzna jest zazwyczaj na przegranej pozycji.

   17. Dyskryminujące podejście Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania Sylwi Spurek; sama przyznaje że jest feministką, umieszcza feministyczne hasła na oficjalnej stronie Rzecznika, sprawia wrażenie, że bardziej zależy jej na korzyściach kobiet, a nie wszystkich ludzi niezależnie od płci. Twierdzi, że przemoc ma płeć (zgadnijcie jaką), podczas gdy statystyki pokazują, że kobiety równie często sieją terror w swoich domach (niekoniecznie fizycznie).

  •  

   pokaż komentarz

   18. Brak możliwości dokonania prawnej aborcji ze strony mężczyzny. Kobieta może zdecydować o aborcji płodu niezależnie od tego co uważa ojciec dziecka. Nawet jeśli ojciec chce by doszło do narodzin matka może dokonać aborcji. Jednocześnie, ojciec nie ma możliwości w żaden sposób zrzec się dziecka. Ani przed narodzinami, ani po nich. Matka jeśli dziecka nie chce to może oddać je do okna życia. Ojciec jest do dziecka uwiązany i wszystko zależy od widzimisię matki. W niektórych krajach (np. Francji) ewentualny negatywny test na ojcostwo dziecka nie zostanie uznany w sądzie jako dowód w sprawie, jeżeli matka nie wyrazi na to zgodny. Ojca traktuje się jak pomocnika do wychowania dziecka, a nie jak rodzica.

   19. Domniemanie ojcostwa z którego nie można się wycofać po minięciu 6-miesięcznego terminu. Nawet posiadając dowowdy, takie jak testy DNA na to iż nie jest się ojcem, można przez najbliższe dwadzieścia lat płacić alimenty na nieswoje dziecko. Jakiś czas temu głośna była sprawa o bezpłodnym mężczyźnie który musiał finansować nieswoje dziecko.

   20. W szkołach na zajęciach WFu dziewczynom często daje się pierwszeństwo do korzystania z sal gimnastycznych, podczas gdy chłopców wygania się na dwór czy odsyła się do innych, często gorzej wyposażonych pomieszczeń sportowych, albo na korytarz. Jeśli z jakiegoś powowdu jedna z szatni jest nieczynna, to na korytarzu przebierać się będą chłopcy, nie dzieczyny, tak jakby zasługiwały na komfort i prywatność bardziej od mężczyzn.

   21. Niektorzystnie prowadzona polityka migracyjna. Mimo tego, iż w polskim społecześtwie jest nadwyżka mężczyzn i dzisiejszym dwudziestolatkom brakuje jakichś 300 tysięcy kobiet, to cały czas przyjmuje się do Polski, i wydaje zwzwolenia na pracę, głównie mężczyznom. Optymalnym byłoby regulowanie wydanych pozwoleń w taki sposób, aby to właśnie kobiet było więcej, co pomogłoby zmniejszać różnicę w podziale społecześtwa. Na obecny stan rzeczy wielu męczyzn albo pozostanie bez partnerki, albo będzie szukało sobie o wiele młodszej kobiety, lub wyjedzie z kraju, co dla Polski ma najgorszy efekt, ze względu na starzejące się społeczeństwo.

   22. Różny wiek zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku kobiet od 16 roku życia (do 18 roku tylko za zgodą sądu), w przypadku mężczyzn 18 rok życia.

   23. Obowiązek mobilizacji wojskowej skierowany tylko do mężczyzn i niektórych kobiet (studiujących kierunki medyczne). Czyli mężczyźni - potrzebni na mięso armatnie, kobiety - aby ewentualnie leczyć jak któryś przeżył.

   24. Mniejsze wymagania wobec kobiet przy rekrutacji do służb takich jak Policja czy Wojsko. Prostsze, lżejsze i mniejsze wymagania co do sprawności fizycznej - czy przestępca widząc, że ma doczynienia z policjantką będzie biegł wolniej i bił słabiej, bo wobec niej były mniejsze wymagania na testach sprawnościowych?

   25. Chyba najważniejszy punkt - matriarchalne społeczeństwo. W zachodniej cywilizacji od małego wychowuje się nas w sposób który gloryfikuje kobiety. Cały czas wznosi się je na piedestały, czego dowodem są chociażby wyżej wypisane przykłady. Kobiety nie wolno uderzyć nawet kwiatkiem, kobietom należy ustępować miejsca, przepuścić w drzwiach, dać się wypowiedzieć jako pierwszej, dać jej większą prywatność i komfort noclegu. Ktoś powie, że to kwestia dobrego wychowania, savoir-vivre. I na tym właśnie polega problem. Lata matriarchalnego wychowania wyuczyły nas wzorców, że kobieta zasługje na więcej. Że bycie kobietą to coś nobilitującego i należy się z taką obchodzić jak z najcenniejszym kryształem. Konsekwencją tego jest przypisywanie mniejszej wagi mężczyznom. Co słyszysz w telewizji? "W wyniku eksplozji zginęły także kobiety i dzieci" - tak jakby śmierć kobiety była większą stratą.

   26. Betabankomaty, orbitety, białorycerze, spermiarze i inne podgatunki mężczyzn. Wy, którzy utwierdzacie kobiety w przekonaniu, że są 8 cudem świata, a meżczyzna takiej do stóp nie sięga. Największe zakały, które dla swoich księżniczek zrobią wszystko aby ta czuła się jak w niebie. Obrońcy kobiet nie pozwalający by dotarł do nich jakikiolwiek przejaw krytyki. Powiedz takiej, żeby wzięła się do roboty, a jeśli tylko białorycerz jest w pobliżu, to masz to jak w banku, że zachwilę się pojawi i w formie obrony swojej pani przeprowadzi atak w twoją stronę, ją jednocześnie zapewniając, żeby się natrętem nie przejmowała.

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem: Kluby dyskoteki ceny kobiety często mają wstęp wolny płatne dla fujarek!

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem:do tego rodzi się więcej mężczyzn niż kobiet a w niektórych krajach (np. Indie czy Chiny) jest dużo więcej mężczyzn że względu na głupie przekonania ludowe i selektywne aborcje. Tak więc wymuszanie parytetów 50/50 jest z góry niesprawiedliwe.

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem: I jeszcze wmowili nam ze kobieta ma trudniej - od dawna powtarzam: Kobieta ma wszedzie latwiej i nie zasluguje na zaden szacunek ani specjalne traktowanie - tak jak mezczyzna, wszyscy traktowani powinni byc tak samo.

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem: Dlatego postanowiłem nie zakładać rodziny. Wszystko co robie robie tylko dla siebie samego. Olewam już kompletnie wszystko co mnie nie dotyczy. Ten pop?%$$#@ony system zrobił ze mnie takiego egoistę.

  •  

   pokaż komentarz

   @suqmadiq2ama: To jedyne słuszne rozwiązanie. Zakładanie rodziny to nie przymus. Życie dla siebie samego jest świetne. Nie potrzebuje wiązać się na stałe z babą by zaruchać.

  •  

   pokaż komentarz

   @janek_kenaj: Otóż to a na dodatek nie płacze jak przep?@$@%#e pół wypłaty na zachcianki bo nie ma dzieci i kredytów

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem: wow trochę się przy tym napracować musiałeś jesli sam pisałeś, szacun

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem za te wywody masz u mnie piwo, sama prawda...

  •  

   pokaż komentarz

   @Maslo_Z_Chlebem: możesz dodać jeszcze, że jak kobieta zaginie np Ewa Tylman to cała Polska jej szukała, a jak zaginął student to telewizja miała to w dupie, bo to facet.

 •  

  pokaż komentarz

  Czyli bycie kobietą to oficjalnie niepełnosprawność wg. UE? Ok.

 •  

  pokaż komentarz

  Fantastyczny program dla #programista15k mających żony lub - jeszcze lepiej - partnerki. Rejestracja działalności na babę, chujo-portalik na Wordpresie naklepany w jeden wieczór i cyk, łoimy hajsy za

  Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
  To się doradzi żeby kulory w CSS zmienić, że niby chuju-muju User Experience Design

  Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
  Jak wyżej, ale żeby te kolory co pół roku zmieniać

  Inwestycje
  Się kupi kilka nowych kompów i innych zabawek. W ramach zgarniania premii za ekologie przeniesie się Wordpressa na jakiś eko-hosting, albo coś.

 •  

  pokaż komentarz

  Z hukiem ogłaszają start dofinansowań... a jakoś nigdy z taką pompą nie ogłaszają osiągniętych wyników, innowacji opracowanych i wdrożonych, trwałych korzyści dla społeczeństwa. Hmm, dlaczegóż tak może być? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @MiKeyCo: Przecież to ewidentny program do przewałkowania kasy "na doradztwo" .
   Ciekawe, czy jak ktoś wyda oświadczenie, że wewnętrznie czuje się kobietą, to też dostanie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   a jakoś nigdy z taką pompą nie ogłaszają osiągniętych wyników

   @MiKeyCo: bo osiągają wyniki o jakie im chodzi - statystycznie aktywizują kobiety (formalnie), a że te firmy się zwijają jak tylko dotacja się kończy i mogą się bezpiecznie zamknąć to cóż... To inna statystyka, ci od aktywizacji kobiet mogą powiedzieć - pora na CSa, robota zrobiona ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   W mojej pracy jeden gość chwalił się jak z podobnego programu wyciągnął hajs. Otóż jego teściowa została "agentem nieruchomości", dotacja poszła na remont jakiegoś domu (całości lub części, nie pamiętam, to było z 30k chyba) i poszedł on na wynajem pokoi.
   Co wniosła teściowa do interesu? Cipę. Tylko tyle, no i jakieś podpisy na wnioskach, które przygotował, a całym prowadzeniem "biznesu" zajął się on...
   Takie pomoce to jest patologia, podobnie jak np. granty (także dla mężczyzn) na zaczęcie działąlności gospodarczej, gdzie nie liczy się w sumie pomysł i biznesplan, ale to, czy MASZ STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ. Dlaczego? Bo kolejna statystyka ma się zgadzać, aktywizacja bezrobotnych.
   A że jest cała rzesza osób, które pracują za płacę minimalną (lub nieco ponad), nie są pasożytami, ale chciałyby zmienić swoje życie, bo mają pomysł - to bez znaczenia. Są pracującymi frajerami, którzy dokładają się do tego interesu zwanego budżetem. My wspieramy tylko tych, którzy ciągną od nas hajs ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  Jeśli rentowność i potencjał nieistotny, to otwieram firmy na córkę, żonę, matkę, teściową i babkę! Szkoda okazji na milion Euro z publicznych pieniędzy na nieudaczników przepuścić! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  Jako że można do 100% bez wkładu własnego na "mentoring" przeznaczyć, to wystawię fakturki jako mentor tych prowadzących ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Jare_K: I tak będzie właśnie się działa z (x)% takich firm, gdzie
   x=proporcja między ilością działających firm zarządzanych przez kobiety i mężczyzn.

  •  

   pokaż komentarz

   @Jare_K: i właśnie chyba o to chodzi w tym programie, żeby nowe firmy się zakładały, tylko oni z założenia robią to źle. Raz, że dając nierówne szanse na start, a dwa, że rzucają dotacje zamiast stworzyć atrakcyjne warunki. Kilka lat temu też były programy na start finansowane z UE. Całkowicie przypadkowo akurat dostał dotacje mój kolega z ówczesnej klasy na firmę krzak, którą założył mu radny ojciec z PISu. I tak to się powoli żyje w tym państwie obsranym gównem.

Dodany przez:

avatar betonowyplacek dołączył
971 wykopali 1 zakopali 10.7 tys. wyświetleń