•  

  pokaż komentarz

  Przepraszam, jaki jest z tym problem? Mają zgodzić się żeby ktoś retransmitował za darmo organizowane przez nich wydarzenia bo... jest niepełnosprawny?

  cierpiący na zespół Aspergera
  EDIT: Nie rozśmieszajcie. To jest bardziej problematyczny temperament niż niepełnosprawność.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: Większość wykopków powie Ci inaczej (╯︵╰)

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: wszystko super, tylko o ile pamiętam to streamował galę też niejaki Okiem Fabiana, Gola zapowiadał takie konsekwencje że hohoho 700k kary miał płacić, ale on powiedział że w chuju ma ich i ich śmieszne groźby. Oczywiście skończyło się tak, że żadnego pozwu nie było.

   KSW jest jak państwo polskie, silne wobec słabych, a bezsilne wobec ludzi mających trochę siły i rozumu.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator Dokładnie, tytuł groźnie brzmi jak by nastolatek nie mi kończyn alby był niepełnosprawny umysłowo.

  •  

   pokaż komentarz

   Przepraszam, jaki jest z tym problem? Mają zgodzić się żeby ktoś retransmitował za darmo organizowane przez nich wydarzenia bo... jest niepełnosprawny?

   cierpiący na zespół Aspergera

   EDIT: Nie rozśmieszajcie. To jest bardziej problematyczny temperament niż niepełnosprawność.

   @deviator: To nie jest jakikolwiek problem, na co oni mają się zgodzić. Problem jest fakt, że wiele osób nie zna naszego prawa.

   Co do zasady osoby małoletnie, do osiągnięcia 13 lat nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż nie można postawić im zarzutu winy. Wyłączenie ich odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę stanowi wyraz przekonania, iż osoby takie ze względu na swój stopień rozwoju psychofizycznego nie mogą same właściwie kierować swym postępowaniem.

   Jednakże, wyłączenie możliwości przypisania winy małoletniemu przed ukończeniem 13 lat, nie oznacza automatycznie obciążenia odpowiedzialnością za wyrządzoną przez nich szkodę jego rodziców czy opiekunów. Bowiem za szkody te odpowiedzialny jest tylko ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad małoletnim i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywał starannie.

   https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1073100,rodzic-opiekun-dziecko-prawo-karne-kodeks-wykroczen.html

   Uściślając:

   Kodeks Cywilny:

   Art.426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

   Art.427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

   Czyli panowie z FAME MMA głośno krzyczą i zastraszają, ale w sądzie to ja im sukcesu nie wróżę.

   Przy okazji jest to wyjaśnienie, dlaczego oni z kwoty 2,5 mln zł zeszli na 100 tys. zł. Przy pozwie cywilnym muszą wpłacić chyba 10% tej kwoty. W przypadku przegranej kwota ta przepada. W przypadku pozwu na 2,5 mln zł musieli by wpłacić 250 tys. zł i istnieje wysokie ryzyko, że po przegranej już tych pieniędzy nie zobaczą. To ostudziło ich zapały i tylko o 100 tys. zł wspominają - ryzykują wtedy tylko 10 tys. zł.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: dla czego chłopak i jego rodzice mają odpowiadać za brak zabezpieczeń ze strony organizatorów przed nielegalnym streamem? niech wydadzą mln zł na programistów, którzy napiszą (wynajdą) im autorskie zabezpieczenia, zabezpieczą je następnie prawnie i wtedy ewentualnie będą mogli próbować żądać odszkodowania

   wara od wolnego internetu!

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   Kodeks Cywilny:

   Art.426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

   Art.427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

   @Gandalf_bialy: Przy okazji tych przepisów taki mały, często spotykany przykład ich zastosowania:

   Jedzie klasa ze szkoły na wycieczkę. Dzieci do lat 13. Jedno z nich wyrządza szkodę, kto odpowiada? Odpowiedź: nikt lub ewentualnie opiekunowie wycieczki, jeśli dopuścili się zaniedbań i przez te zaniedbania była szkoda.

   Wiem, że wiele osób myśli, że za szkody zawsze odpowiadają rodzice, to oczywiście jest nieprawda.

   A co się stanie jeśli "cwani" nauczyciele przed wycieczką wymuszą na rodzicach oświadczenie, w którym rodzice zobowiązują się do pokrywania szkód wyrządzonych przez ich dzieci? Odpowiedź jest ciągle taka sama, nikt lub opiekunowie wycieczki. Umowy i oświadczenia to akty prawne niższego rzędu, jeśli są niezgodne z Kodeksem Cywilnym to są nieważne.
   Swoją drogą nauczyciele nie mają podstaw prawnych do wymuszania takich niezgodnych z prawem oświadczeń i uzależniania od nich wyjazdu dziecka na wycieczkę. W skrajnym przypadku podchodzi to pod Kodeks Karny:

   Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

   § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   Nauczyciele bardzo często lubią korzystać z ochrony jaka im przysługuje z tytułu bycia funkcjonariuszem publicznym, ale jakoś lubią zapominać o obowiązkach.

  •  

   pokaż komentarz

   Dokładnie, tytuł groźnie brzmi jak by nastolatek nie mi kończyn alby był niepełnosprawny umysłowo.

   @mietkomietko: W przypadku dziecka które nie ukończyło 13 lat to prawie bez znaczenia. Nawet zdrowy nie będzie nigdy odpowiadał za nic, takie jest prawo.
   Napisałem "prawie" bez znaczenia. Istnieje możliwość pozwania rodziców, za brak opieki (jeśli przez ten brak opieki nastąpiła szkoda). Ale sąd widząc rodziców chorego dziecka raczej potraktuje ich jak najlżej. Czyli może być tak, że uzna ich winę i naliczy im do zapłacenia np. 1 zł. Poniekąd zajmowanie się dzieckiem z zespołem Aspergera jest trudne, a oni będą się musieli nim zajmować przez wiele lat lub nawet do końca życia. Karanie ich dodatkowo za to, że na chwilę go nie dopilnowali ... jakoś nie wierzę w taką bezduszność sądu.

  •  

   pokaż komentarz

   za brak zabezpieczeń ze strony organizatorów przed nielegalnym streamem?

   @mirekZ_Wykopu: Jak chcesz się zabezpieczyć przez filmowaniem ekranu? Jak Ci zrobią włam na chatę wyjebując drzwi dynamitem to znaczy, ze to Twoja wina, że nie miałeś stalowych drzwi grubych na 20 cm i włamywacze mogą zatrzymać wszystkie fanty?

  •  

   pokaż komentarz

   Problem jest fakt, że wiele osób nie zna naszego prawa.

   @Gandalf_bialy: O co Ci chodzi z tymi przepisami? Małoletni znajdował się pod opieką rodziców i jeśli ktoś ma bulić, to oni.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: włam na chatę to poważne przestępstwo, natomiast nie widzę nic złego w bycie przedsiębiorczym podczas korzystania z internetu. ja jestem za wolnym internetem. rozumiesz? wolnym w pełnym tego słowa znaczeniu.
   i nie, nie chcę się zabezpieczać przed filmowaniem ekranu.

  •  

   pokaż komentarz

   @mirekZ_Wykopu: Czyli nie zamierzasz nigdy korzystać z ochrony własnych praw do własności intelektualnej i innych wartości niematerialnych?

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: staram się być ostrożny ale jeśli ktoś sprytniejszy ode mnie wykradnie to co moje przez internet to uznam to za moją winę bo nie byłem wystarczająco sprytny

  •  

   pokaż komentarz

   O co Ci chodzi z tymi przepisami? Małoletni znajdował się pod opieką rodziców i jeśli ktoś ma bulić, to oni.

   @deviator: Albo rodzice, albo nikt (co jest bardziej prawdopodobne). Jest jeszcze opcja ewentualnej ugody (warunki ugody mogą być utajnione, dla zmylenia gawiedzi). Ewentualnie może być zasądzona jakaś symboliczna kwota. Np. panowie z FAME MMA pozywają rodziców o 100 tys. zł, płacą wpisowe 10 tys zł. Sąd zasądza symboliczną 1 zł. Praktycznie całe wpisowe przepada, bo pozew był przeszacowany. Stratni po raz kolejny są panowie z FAME MMA. Do tego dochodzą straty wizerunkowe.

   Na ich miejscy dawno bym odpuścił ściganie rodziców niepełnosprawnego chłopca, bo oni tego tak naprawdę nie mogą wygrać.

  •  

   pokaż komentarz

   Albo rodzice, albo nikt (co jest bardziej prawdopodobne).

   @Gandalf_bialy: Sam zacytowałeś przepisy, z których wynika to o czym wszyscy wiedzą - za działania dzieci odpowiadają rodzice. I nie, nie jest prawdopodobne wyłączenie tej odpowiedzialności w tym wypadku.

   pozywają rodziców o 100 tys. zł, płacą wpisowe 10 tys zł. [...] Sąd zasądza symboliczną 1 zł. Praktycznie całe wpisowe przepada

   Stary, o czym Ty bredzisz? Jakie, kurw@, wpisowe? Opłata sądowa wynosi 5% od wnioskowanej kwoty i ostatecznie płaci ją strona przegrywająca. Może zabierz się za pisanie o czymś, o czym masz choć cień pojęcia?

  •  

   pokaż komentarz

   Stary, o czym Ty bredzisz? Jakie, kurw@, wpisowe? Opłata sądowa wynosi 5% od wnioskowanej kwoty i ostatecznie płaci ją strona przegrywająca. Może zabierz się za pisanie o czymś, o czym masz choć cień pojęcia?

   @deviator: To wcale nie jest takie proste jak piszesz ...

   USTAWA z dnia 28lipca 2005r.o kosztach sądowych w sprawach cywilny

   Art.13.1. W sprawach oprawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

   1) do 500złotych – w kwocie 30złotych;
   2) ponad 500złotych do 1500złotych – w kwocie 100złotych;
   3) ponad 1500złotych do 4000złotych – w kwocie 200złotych;
   4) ponad 4000złotych do 7500złotych – w kwocie 400złotych;
   5) ponad 7500złotych do 10000złotych – w kwocie 500złotych;
   6) ponad 10000złotych do 15000złotych – w kwocie 750złotych;
   7) ponad 15000złotych do 20000złotych – w kwocie 1000złotych.
   2. W sprawach oprawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.


   Ale od tego jest wiele wyjątków. Np. zdaje się (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę) jeśli pozwiesz kogoś o 1 milion zł, wpłacisz 5% i wygrasz tylko 1/2 miliona zł, to z tego 5% ci połowę (2,5%) zabiorą. Bo wygrałeś tylko w połowie. Jeśli zaś panowie z FAME MMA pozwą rodziców o całą kwotę (2,5 miliona zł), a sąd zasądzi np. symboliczne 1 zł to oni tak naprawdę przegrają i mają do zapłacenia praktycznie całość.

  •  

   pokaż komentarz

   jest bardziej problematyczny temperament niż niepełnosprawność.

   @deviator o ho, mamy eksperta na sali. Podasz nam listę swoich publikacji w tym temacie, czy tak ci się napisało, bo hehe, jesteś takim spoko ziomeczkiem i będą plusiki od wykopków. Masz zielone pojęcie o czym w ogóle piszesz? Pozycja na ICD-10 pewnie też przypadkowa, bo hehe, to lewacka lista chorób, c'nie?

  •  

   pokaż komentarz

   W sprawach oprawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5%

   pozywają rodziców o 100 tys. zł, płacą wpisowe 10 tys zł.

   @Gandalf_bialy: Stary, weź zainwestuj w jakiś kurs czytania ze zrozumieniem, ewentualnie jakieś podstawy algebry, co?

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy tzn rodzic tego psychicznego nie jest odpowiedzialny za niego skoro twierdzisz ze panowie z MMA głośno krzyczą

  •  

   pokaż komentarz

   Podasz nam listę swoich publikacji w tym temacie,

   @Wyrelworelowany: Serio uważasz, że ornitolog musi latać? I niby czemu to że coś ma pozycje na ICD-10 ma oznaczać, że jest to poważne schorzenie?

  •  

   pokaż komentarz

   Stary, weź zainwestuj w jakiś kurs czytania ze zrozumieniem, ewentualnie jakieś podstawy algebry, c

   @deviator: W pierwszym komentarzy napisałem:

   Przy pozwie cywilnym muszą wpłacić chyba 10% tej kwoty.

   Wiesz co znaczy słowo "chyba"? Napisałem to bez sprawdzenia. Teraz sprawdziłem, że czasami jest to 5%, czasami nie jest. Do tego jeśli kogoś pozywasz o jakąś kwotę, musisz wygrać dokładnie tyle ile chciałeś. Wtedy druga strona ponosi 100% kosztów. Jeśli wygrasz w połowie to płacisz po połowie. Jeśli gówno wygrasz (np. symboliczne 1 zł) to pozywający praktycznie wszystko zapłaci mimo pozornej wygranej.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy:
   Ale taguj #januszeprawa zawsze gdy robisz wykładnię na podstawie 1 czy 2 przepisów. Bo potem masz jeszcze całą litanie przepisów, które mówią kiedy jednak osoba poniżej 13 roku może być pociągnięty do odpowiedzialności itp. Do interpretowania prawa warto zwracać uwagę na różne przepisy i na reguły wykładni, a nie czytać 2 zdania z kodeksu i budować całą instytucję pod swoją tezę. Ponadto potem masz kodeks rodzinny i o. Który precyzuje, na czym polega nadzór rodzica nad dzieckiem, a nawet mówi o tym że "rodzic kieruje nim" (i zapewniam Cię, że bynajmniej - nie przechodzi on na nauczyciela, ani magicznie nie znika, gdy rodzica nie ma w pobliżu dziecka).

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: niektórzy z aspergerem bardzo dobrze funkcjonują że tego nie idzie zauważyć właściwie a niektórzy naprawdę mają niezłe odchyły.

  •  

   pokaż komentarz

   Ale taguj #januszeprawa zawsze gdy robisz wykładnię na podstawie 1 czy 2 przepisów. Bo potem masz jeszcze całą litanie przepisów, które mówią kiedy jednak osoba poniżej 13 roku może być pociągnięty do odpowiedzialności itp. Do interpretowania prawa warto zwracać uwagę na różne przepisy i na reguły wykładni, a nie czytać 2 zdania z kodeksu i budować całą instytucję pod swoją tezę. Ponadto potem masz kodeks rodzinny i o. Który precyzuje, na czym polega nadzór rodzica nad dzieckiem (i zapewniam Cię, że bynajmniej - nie przechodzi on na nauczyciela, ani magicznie nie znika, gdy rodzica nie ma w pobliżu dziecka)

   @mazaken: A ty jesteś niepiśmienny janusz czy coś? Jak byk było napisane:

   Co do zasady osoby małoletnie, do osiągnięcia 13 lat nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż nie można postawić im zarzutu winy. Wyłączenie ich odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę stanowi wyraz przekonania, iż osoby takie ze względu na swój stopień rozwoju psychofizycznego nie mogą same właściwie kierować swym postępowaniem.

   W linku który podałem:

   https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1073100,rodzic-opiekun-dziecko-prawo-karne-kodeks-wykroczen.html

   jest oczywiście omówiona całość:

   Inną kwestią jest odpowiedzialność małoletnich po ukończeniu przez nich 13 lat. Po osiągnięciu tego wieku, co do zasady, małoletniemu może przypisać winę, ale wtedy poziom jego rozwoju jest już kwestią istotną. Gdyż niemożliwość przypisania winy z powodu wieku dotyczyć może także osób małoletnich po ukończeniu 13 lat, których stopień rozwoju psychofizycznego jest niższy niż w grupie rówieśniczej.

   Zresztą poniżej cytowałem też Kodeks Cywilny w którym stoi:

   Kodeks Cywilny:

   Art.426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

   W tym przypadku chłopak ma 12 lat i przypadek odpowiedzialności po ukończeniu 13 lat jest to dla sprawy nieistotny.

  •  

   pokaż komentarz

   Teraz sprawdziłem, że czasami jest to 5%, czasami nie jest.

   @Gandalf_bialy: Ależ właśnie dlatego zalecam reedukacje. Bo sprawdziłeś i c??## zrozumiałeś tak ze tego co znalazłeś, jak również z tego co napisałem o tym, że to strona przegrywająca ostatecznie płaci opłatę sądową i nie jest to zależne od ustalonej kwoty odszkodowania.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy:
   Ale taguj #januszeprawa zawsze gdy robisz wykładnię na podstawie 1 czy 2 przepisów.


   @mazaken: Żeby on je jeszcze zrozumiał to byłoby spoko :)

  •  

   pokaż komentarz

   @Kot-pikus: Niemniej niejako z definicji jest to łagodna postać autyzmu.

  •  

   pokaż komentarz

   W przypadku dziecka które nie ukończyło 13 lat to prawie bez znaczenia. Nawet zdrowy nie będzie nigdy odpowiadał za nic, takie jest prawo.

   @Gandalf_bialy: Nie czutalem tego co w linku, tylko to co Ty napisałeś. Dziecko poniżej 13 roku życia oczywiście może, w szczególnych sytuacjach, odpowiadać. Więc nie nigdy. Zreszta mogl bym to uznać za niedopowiedzenie, ale jak już zwróciłem uwagę w swojej poprzedniej wypowiedzi, większość Twoich "interpretacji prawa" to zwykle bzdury. Chociażby rozsiewana przez Ciebie teoria, że jak dziecko jest na wycieczce, to rodzice nie są za nie w żaden sposób odpowiedzialni.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie czutalem tego co w linku, tylko to co Ty napisałeś. Dziecko poniżej 13 roku życia oczywiście może, w szczególnych sytuacjach, odpowiadać. Więc nie nigdy. Zreszta mogl bym to uznać za niedopowiedzenie, ale jak już zwróciłem uwagę w swojej poprzedniej wypowiedzi, większość Twoich "interpretacji prawa" to zwykle bzdury.

   @mazaken: Czyli nie doczytałeś i się wypowiedziałeś. A ta reszta bzdur?

   Rodzice są zwolnieni z obowiązku, gdy dziecko jest pod nadzorem innych osób

   Osoby zobowiązane do nadzoru nie muszą go jednak przez cały czas wykonywać osobiście. Zwolnieni są od odpowiedzialności, jeśli oddadzą dziecko pod nadzór innej osoby lub instytucji. Posyłając dziecko do szkoły, rodzice przekazują opiekę nad nim dyrektorowi i nauczycielom (art. 4 i 39 ust. 1 pkt 3 UoSO oraz art. 6 pkt 1 i art. 7 ust. 1 KN). Oznacza to, że rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez małoletnie dzieci, w czasie gdy znajdowały się one pod opieką nauczyciela w szkole czy na zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do niej.

   https://www.portaloswiatowy.pl/opieka-nad-uczniami-podczas-wycieczek-szkolnych/odpowiedzialnosc-za-szkody-wyrzadzone-na-wycieczce-szkolnej-8716.html

   Jak widać obowiązek ten jednak znika i wcale nie jest to moja interpretacja.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: Bardziej zastanawiające jest to, że rodzic nie ma kontroli nad tym co robi jego 12 latanie dziecko na pc. Często rodzice mogą nie wiedzieć że jest coś takiego jak stream i że retransmisja może być karana. Zakładając że rodzic wiedział, że nie można tego robić to musiałby 24/7 kontrolować co robi dziecko, nawet z telefonu w szkole można robić retransmisje. Doszliśmy do takich czasów, że technologia znacznie wyprzedza prawo.
   Jasna sprawa, że autor walczy o swoje dobra ale sytuacji rodziców nie zazdroszczę ani trochę.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy: Nie znika, ale jest przenoszony, ale przeniesienie to następuje tylko pod określonymi warunkami i przepisy które cytujesz są właśnie po to, żeby nikomu nie przyszło do łba, że jak gówniak coś robi sam w swoim pokoju, to nadzór i odpowiedzialność rodziców znika.

  •  

   pokaż komentarz

   @tepskiteps w sumie ch$# wie. Okiem fabian się zapadł pod ziemię i podobno chciał się nawet zabić. Może dostać jednak karę.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: Czyli przytoczyłeś na potwierdzenie tezy przepisy, które jej przeczą. :) Naprawdę, chłopaku, weź się za lżejsze zabawki, po co brnąć w spiralę autokompromitacji?

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: zgadza się to jest spektrum autyzmu, tyle że łagodniejsza wersja

   @Danzem: Podejrzewam że większość rodziców nawet nie wie że można robić retransmisje jakiegoś mordobicia i to jest karane.. część dzieci jest obecnie bardziej obcykana w technologii niż rodzice

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: no i na nauczyciela przejść może tylko odpowiedzialność w zakresie, w jakim wynika ona z opieki, to właśnie też próbuje tłumaczyć. Natomiast w przypadku rodzica rozwija to kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ale ehh, już chyba z 3 znalezisko pod którym mu próbuje tłumaczyć, że to nie jest tak, że 1 przestępstwo - 1 paragraf w k.k. i nic więcej się nie liczy.

  •  

   pokaż komentarz

   Przy okazji jest to wyjaśnienie, dlaczego oni z kwoty 2,5 mln zł zeszli na 100 tys. zł. Przy pozwie cywilnym muszą wpłacić chyba 10% tej kwoty. W przypadku przegranej kwota ta przepada. W przypadku pozwu na 2,5 mln zł musieli by wpłacić 250 tys. zł i istnieje wysokie ryzyko, że po przegranej już tych pieniędzy nie zobaczą. To ostudziło ich zapały i tylko o 100 tys. zł wspominają - ryzykują wtedy tylko 10 tys. zł.

   @Gandalf_bialy: https://www.youtube.com/watch?v=5zfsBf13gTA z tego co mówi wychodzi na to, że pseudo dziennikarze wymyślili tą kwotę, a od samego początku miała być ugoda albo 100k. Po co miałby ściemniać?

  •  

   pokaż komentarz

   włam na chatę to poważne przestępstwo, natomiast nie widzę nic złego w bycie przedsiębiorczym podczas korzystania z internetu. ja jestem za wolnym internetem. rozumiesz? wolnym w pełnym tego słowa znaczeniu.
   i nie, nie chcę się zabezpieczać przed filmowaniem ekranu.


   @mirekZ_Wykopu: zakladajac, ze cie nie ma w domu to dlaczego uwazasz, ze wlam na chate to powazne przestepstwo?

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy: no wlasnie - nalezysz do tego wspomnianego grona, ktore o prawie (a zwlaszcza w praktyce) nie ma pojecia...

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy: Ale wiesz, że nauczyciele jeżdża na wycieczki w sumie dla dzieci i z powodu zwyczaju. Jeżeli zaczniecie ich pozywać, to sie skończy zabawa. Bedziecie musieli im opłacac PEŁNE ubezpieczenie, albo jeszcze lepiej - opiekunowie będą wynajmowani (co znacząco podniesie koszty). ŻADEN nauczyciel nie pojedzie. Już teraz są z tym problemy, żeby zebrać ekipę. Nauczyciel nie ma mozliwości przez 72 godziny NON-STOP opiekować się dzieckiem, więc opiera się na to na zaufaniu i wzajemnej niepisanej umowie z rodzicami.

  •  

   pokaż komentarz

   KSW jest jak państwo polskie, silne wobec słabych, a bezsilne wobec ludzi mających trochę siły i rozumu.

   @tepskiteps no i dobrze, wygrywają najsilniejsi. Prawo dżungli.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: nie jesteśmy niepełnosprawni no chyba że każdy jest niepełnosprawny bo ma inny mózg. To inni ludzie są wk!%$iajacy bo są nielogiczni by default, wywierają presję, wymagają absurdalnego zachowywania się od innych i dostosowywania się bo tak się przyjęło i tak powiedział autorytet sprzed z lat.

   Osobiście jestem przeciwnikiem zakazywania publikowania dowolnego ciągu zer i jedynek jak i własności intelektualnej która nie jest własnością tylko zabieraniem własności innym - którzy mogliby zrobić to samo inaczej. Zabieranie jest wtedy kiedy ktoś nie ma tego co mu zabrano. Zwłaszcza jeśli ten ktoś opublikował sam to w internecie, za dostęp do którego się placi.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator nie twierdzę, że aby pisać o ZA musisz być chory na ZA. Twierdzę, że ornitolog musi poświęcić lata swojego życia na studiowanie wiedzy na temat ptaków, aby jego wypowiedzi były cokolwiek warte.

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator: Masz racje, natomiast tutaj bardziej chodzi o PR nightmare niż pieniądze jakie uzyskają od takich rodziców. Ja jestem ciekawy co to za rodzice że nie zgodzili się na filmik... przecież to byłoby najlepsze rozwiązanie.
   Polskie sądy jakie są każdy wie i zamiast się ciągać po rozprawach można było to załatwić szybciej.

  •  

   pokaż komentarz

   @mirekZ_Wykopu: czyli jak ktoś ci coś ukradnie a ty go złapiesz i będziesz mial na to dowody to państwo powinno ci powiedzieć sp...laj se lepiej zabezpiecz :D

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator na tyle łagodna, że dzieciak potrafił włączyć stream, a potem potrafił świadomie włączyć restream. Na drugi dzień przestraszyl się, że może być przypału i nagrał przeprosiny, które potem usunął. Restreamu nie da się włączyć przypadkiem. Trzeba wiedzieć jak to zrobić

  •  

   pokaż komentarz

   @deviator pierwsza część wypowiedzi - tak zgadzam się z nia, druga, dodana po edicie, to żenada, prostactwo i polactwo... Bo przecież każdy Polak jest lekarzem, hydraulikiem, mechanikiem itp...

  • więcej komentarzy(40)

 •  

  pokaż komentarz

  dla leniwych co komentują bez czytania: 1. famemma chcialo sie dogadac -2k kary + jakis filmik edukacyjny z mlodym o piraceniu, 2. mlody ma aspergera 3. starzy odrzucili propozycje ugody, podajac debilne argumenty 4. fame zeszlo do 100k kary. W mojej ocenie powinni doj!$#c starych

 •  

  pokaż komentarz

  Co dalej? Przejechał autem staruszke ale nie odpowie bo ma 12 lat i ma zespół niespokojnych nóg? Serio?

  •  

   pokaż komentarz

   Co dalej? Przejechał autem staruszke ale nie odpowie bo ma 12 lat i ma zespół niespokojnych nóg? Serio?

   @Stivo75: Autobus to słaby przykład. Jeśli 12 latek (do ukończenia 13 lat) zabije nożem dowolną osobę, to nie odpowie za nic. Nie ma takiej opcji w naszym prawie. A opiekunowie tylko za brak opieki mogą odpowiadać. Ale to rozwiązanie funkcjonuje u nas od bardzo wielu lat i nie ma z tym od lat jakiś wielkich kontrowersji związanych.
   Tym bardziej mnie dziwi, że wiele osób u nas nie zna elementarnych podstaw naszego prawa cywilnego i karnego. Mnie dziwi to, że ciebie to dziwi. A janusze jeszcze ci plusy stawiają, to pokazuje poziom intelektualny wykopków.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy: Porównujesz to do zabicia nożem, no niezbyt. Streaming gali to działanie wbrew prawu i nie wmówisz mi że gówniak tego nie wiedział

  •  

   pokaż komentarz

   Porównujesz to do zabicia nożem, no niezbyt. Streaming gali to działanie wbrew prawu i nie wmówisz mi że gówniak tego nie wiedział

   @Stivo75: Pytałeś o przejechanie autem (domyślam się, że celowe). To ci odpisałem, za nic nie odpowiada dzieciak do ukończenia 13 lat. Dosłownie za nic nie można mu przypisać winy w sensie prawa karnego i cywilnego. Czy to by było rozjechanie autem, czy zabicie nożem, czy nielegalny streaming. Nie ma u nas takiej opcji.
   Tylko opiekunów (niekonicznie rodziców, na wycieczce szkolnej to będą opiekunowie wycieczki, nie rodzice) mogą odpowiadać. Ale tylko jeśli się dopuszczą zaniedbań w opiece i tylko jeśli bez tych zaniedbań "szkody" by nie było.

   Czyli panowie z FAME MMA głośno krzyczą i zastraszają, ale w sądzie to ja im sukcesu nie wróżę.

  •  

   pokaż komentarz

   Co dalej? Przejechał autem staruszke ale nie odpowie bo ma 12 lat i ma zespół niespokojnych nóg? Serio?

   @Stivo75: nie odpowie, bo dzieci poniżej 13 roku życia nie odpowiadają.

   Weźcie wprowadźcie się już do jakiegoś Afganistanu czy innej Arabii Saudyjskiej, tam małoletnich skazuje się na takie kary jak dorosłych.

   W cywilizowanych krajach czegoś takiego nie ma.

  •  

   pokaż komentarz

   ma zespół niespokojnych nóg? Serio?

   @Stivo75: zespół Aspergera to nie ADHD. Nawet nie sprawdziłeś czym się charakteryzuje. Tak czy inaczej rodzice na niego odpowiadają.

  •  

   pokaż komentarz

   @Stivo75: Tym bardziej, że ugodowo przedstawiciele Fame MMA chcieli, żeby nakręcił z nimi film edukacyjny "dlaczego nie należy robić nielegalnych retransmisji"... ;/

  •  

   pokaż komentarz

   @PanWiatrak: Ja nic nie pisałem o ADHD czy zespole Aspergera, nie wiem skąd to wziąłeś

  •  

   pokaż komentarz

   @Stivo75: dobrze, w porządku, to o czym świadczy zespół niespokojnych nóg? Bo do Aspergera nie pasuje.

  •  

   pokaż komentarz

   @PanWiatrak: o tym, że to inny, hipotetyczny przykład mający na celu przedstawienie pewnej tezy... A nie o chłopaku z artykułu.

 •  

  pokaż komentarz

  Akurat tutaj rigcz stoi po stronie FameMMA. Wiadomo że z tych 120 coś tam tysięcy faktycznie stream wykupiło by może 7 osób, więc zwrócili się z propozycją zapłacenia 2000zł i wzięcia udziału w jakimś materiale promocyjnym. Dogadują się coś tam między prawnikami więc widać że chcą to załatwić polubownie.

 •  

  pokaż komentarz

  Mnie smieszy to ze firmy uwazaja ze piractwo odbiera im pieniadze. Niestety to fikcja. Jesli kogos stac to kupuje a jesli nie (lub nie chce wydac pieniedzy) to szuka piratow. Tacy ludzie w 99,99% nie zakupia oryginalu.
  Wedlug mnie piractwo nie generuje strat pienieznych a jesli nawet to sa one w okolicach bledow statystycznym.

  Wystarczy aby material byl dostepny cenowo dla odbiorcow i beda go kupowac. Przyklad? Netflix - jakos przyjal sie w PL i ludzie go nie piraca..

  Trzeba wziasc pod uwage ze to 12-letnie dziecko..
  Przypomnijcie sobie jakie WY odwalaliscie akcje w tym wieku... Niestety przez technike obecnie takie dziecko nieswiadomie moze wplatac sie w spore klopoty dla rodzicow...

  •  

   pokaż komentarz

   @Neron321: Starzy też dzbany, bo zamiast zapłacić 2 koła kary i nagrać ten film to teraz się będą szarpać z wyższą karą. Co by nie mówić o FAME MMA to jednak roszczenia są jak najbardziej zasadne, w dodatku poszli na rękę. W ogóle nie wiem jaki jest też sens piracenia tej gali skoro walki są z tego co widzę dostępne teraz na yt na ich kanale (╯°□°)╯︵ ┻━┻

  •  

   pokaż komentarz

   @Neron321: ja zrobiłem darmowe konto na bok pobieraczek czy jak to gówno się nazywało, potem dostałem maila ze mam zapłacić 200 zł chyba, też koło 12 lat miałem.

  •  

   pokaż komentarz

   @Neron321: no nie do końca
   na ten moment oczywiście tak to wygląda, że jak nie ten stream to inny ale gdyby przyjąć, że znajdzie sie jakiś magiczny sposób na restreamy i powtórki i nie znajdziesz niczego, doslownie niczego, nawet w 144p to taka osoba albo zrezygnuje z gali calkowicie albo bedzie musiała po prostu wydać te 20 zł. Obstawiam, że w takim wypadku 60% ludzi oglądających restreamy po prostu wyda te 20 zl raz na kilka miesiecy bo nie jest to jakaś ogromna kwota ¯\_(ツ)_/¯
   niestety taki sposób w przypadku transmisji na żywo nigdy sie nie znajdzie wiec twoja teza jest trafna xd

  •  

   pokaż komentarz

   Mnie smieszy to ze firmy uwazaja ze piractwo odbiera im pieniadze. Niestety to fikcja.

   @Neron321: No racja, bo ktoś jak kupuję grę za 250 zł, a usłyszy od kolegi, że on sobie ściągnął za darmo to drugi raz na pewno tyle wyda. Piractwo to kradzież i tyle.

  •  

   pokaż komentarz

   @zemsta_przegrywa:

   usłyszy od kolegi, że on sobie ściągnął za darmo to drugi raz na pewno tyle wyda.
   To znaczy że jest dzbanem skoro inni wywierają na nim tak łatwo wpływy. Kolega jak pobrał pirata to bez pirata pewnie by po prostu olał grę i pogral w coś innego. Ewentualnie może też pograć w pirata i traktować to jak wersję demo, jak mu się spodoba to kupi pełną wersję i wesprze twórców.

  •  

   pokaż komentarz

   @Neron321: oczywiście że nie piracą, te pełne serwery seriali i filmów z netflixa to tylko baza zapasowa internautów :] . Filmy z Netflix były na stronach linkujących.

  •  

   pokaż komentarz

   Niestety to fikcja. Jesli kogos stac to kupuje a jesli nie (lub nie chce wydac pieniedzy) to szuka piratow.

   @Neron321: Jest wiele osob, ktore stac i ktore kupilyby, ale jak jest stream 4k albo ksiazka 5zl zamiast 50zl to po co ma kupować. Taka logika.

   Realnie 10-20% by wykupiło.

  •  

   pokaż komentarz

   Kolega jak pobrał pirata to bez pirata pewnie by po prostu olał grę i pogral w coś innego.

   @Pawcio_cukierek: Jezeli taki zawodnik nie mialby mozliwosci sciągnąć żadnej gry z internetu ani przykladowo korzystac z gier/kluczy od kumpli, to czesc gier [chocby te hity] by kupil/namowil rodziców

  •  

   pokaż komentarz

   @stefan_banach:

   Jezeli taki zawodnik nie mialby mozliwosci sciągnąć żadnej gry z internetu ani przykladowo korzystac z gier/kluczy od kumpli, to czesc gier [chocby te hity] by kupil/namowil rodziców

   Jeśli nie byłoby możliwości ściągnięcia żadnej gry, programu, utworu itd. to o wielu z nich by się nie dowiedział i też by nie kupił. Można powiedzieć że piractwo pozwoliło odkryć wiele zespołów i pozwolić im stać się jeszcze popularniejszymi (to że ktoś sciagnie sobie dobry plik .mp3 z zatoki nie znaczy że nie pójdzie na koncert lub nie powie o nim znajomym którzy już mogą kupić płytę). Ile osób przed kupieniem pełnej wersji jakiegoś programu pozjadało zęby na pirackich wersjach a później kupiło legalnie aby zarabiać na swoich umiejętnościach. Pomijając już to że nadal dużo filmów jest trudno dostępnych na platformach w Polsce, pomijając to że jak ktoś by chciał oglądać na bieżąco nowości to musiałby płacić obecnie za kilka usług streamingowych, pomijając też patologię na rynku gier PCtowych w postaci 20 wymaganych launcherow do odpalanie gier od różnych twórców - a te wszystkie rzeczy też zniechęcają ludzi do nabywania legalnych produktów.

  •  

   pokaż komentarz

   Niestety to fikcja. Jesli kogos stac to kupuje a jesli nie (lub nie chce wydac pieniedzy) to szuka piratow. Tacy ludzie w 99,99% nie zakupia oryginalu.

   @Neron321: no i to jest bullshit. Po prostu woli wydac na 4 kraftowe piwka w pubie niż kupić film w vod za 15.

  •  

   pokaż komentarz

   Wystarczy aby material byl dostepny cenowo dla odbiorcow i beda go kupowac.

   @Neron321: Nie. Nawet za 1zł nie kupił bym dostępu do FAME MMA bo nie zamierzam wspierać finansowo patusów którzy tam walczą. Nie będę ich wspierał. Już wolę zobaczyć skróty na youtube itp. zamiast pełnego streama jeśli wprowadzili by DRM na nagrywanie obrazu.

  •  

   pokaż komentarz

   @Pawcio_cukierek: Kupiłby wiecej niz kupuje, tylko to się liczy.

   Ile osób przed kupieniem pełnej wersji jakiegoś programu pozjadało zęby na pirackich wersjach a później kupiło legalnie

   mało

   to o wielu z nich by się nie dowiedział
   gdybysmy mowili 20lat wstecz przyznalbym rację, ale dzisiaj mlodzi ludzie nie dowiadują się przeciez o grze od kumpla ze szkoly czy z forum, tylko oglądają topowych streamerów/recenzentów ktorzy dostep do tych gier by i tak mieli

  • więcej komentarzy(2)

1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 następna