•  

  pokaż komentarz

  Konstytucja stanowi, że prezes NIK jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz; prezes NIK nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych; prezes NIK nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

  Ponadto – mówi konstytucja – prezes NIK nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności; prezes NIK nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania; o zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

  https://www.tvp.info/45559516/zmiana-w-konstytucji-pozwalajaca-odwolac-prezesa-nik-schetyna-protestuje

  •  

   pokaż komentarz

   @Gandalf_bialy: Wiemy, wiemy. Cała sytuacja jest własnie przykład pisowsko-stalinowskiego sposobu myślenia. Promować swoich za wszelką cenę, wybrać na nieodwoływane stanowisko człowieka z publicznymi zarzutami, zawalić kontrolę majątku przez kartonowe służby, a na koniec próbować dopasować konstytucję do kompletnie zj##$nej sytuacji. Państwo z gówna i kartonu. Teraz panowie z PIS czas zjeść tą żabę, postawić sprawnie zarzuty i szybko skazać. I wtedy ładnie pod dyktando opozycji odwołać żeby każdy mógł zobaczyć jak dobieracie kadry i jaką jakość stanowią nasze pożal sie boże "służby specjalne i skarbowe" Niech ktoś mi wytłumaczy jakim debilem trzeba być żeby w telewizji opisać własne przestępstwo skarbowe.......I ten człowiek był szefem KAS.....Dno i pięć metrów mułu.